www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Wszędzie razem – lokalnie więcej

Forum Partnerstwa dla Łomianek odbyło się 17 grudnia 2007 r. pod hasłem: Mieszkasz w Łomiankach? Lubisz to miasto? Chcesz by rozwijało się i kwitło? Partnerstwo dla Łomianek czeka na Ciebie. ”Wszędzie razem – lokalnie więcej”.

Idea Partnerstwa wywodzi się z przekonania iż nasza społeczność będzie się rozwijać tylko wtedy, gdy wykorzystamy energię, wiedzę i umiejętności wszystkich: mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców a także władz samorządowych i instytucji publicznych.

Aby zjednoczyć te wszystkie podmioty, Zarząd Partnerstwa dla Łomianek zorganizował Forum. Obecnie do Partnerstwa należy 7 organizacji pozarządowych i 1 osoba fizyczna, nie ma Urzędu Gminy, instytucji publicznych oraz przedsiębiorców. Przy takim składzie Partnerstwa działania na rzecz mieszkańców są nieco ograniczone. Forum służyło celowi pozyskania innych partnerów.
Program Forum został podzielony na 3 bloki:

Blok 1 – Partnerstwa lokalne i ich projekty
W tym bloku, na temat partnerstwa na rzecz rozwoju lokalnego jako nowoczesnej formy współpracy samorządu z III-cim sektorem, mówił przedstawiciel Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych (BORIS) p. Zbigniew Wejcman oraz przedstawicielka Partnerstwa Lokalnego Gminy Słupno.Następny temat to montaże finansowe w partnerskich projektach lokalnych “każdy da to co ma” czyli jak zapewnić wkład własny w projekcie administrowanym przez organizację.

Blok 2 – Współpraca Samorządu z organizacjami pozarządowymi
Pani Beata Tuzimek przedstawiła organizacje partnerskie, wymieniając je z nazwy i krótki zakres ich działalności.Zakres współpracy Urzędu Miasta i Gminy Łomianki z organizacjami pozarządowymi w 2007r. i plany na 2008r. oraz działania Urzędu mogące mieć wpływ na działalność organizacji ze szczególnym uwzględnieniem prac w zakresie edukacji, sportu i turystyki oraz rozwoju lokalnego przedstawiła p.Vice-Burmistrz Jolanta Niegrzybowska.Zaproszenie do współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną w Widłach Trzech Rzek z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim przedstawiła p.Ewelina Odrzywołek.Miejsce organizacji pozarządowych w nowej strategii rozwoju Łomianek omówiła przedstawicielka zespołu Zarządu Gminy, który opracowuje nową strategię.Dyskusja, wymiana poglądów i doświadczeń.W dyskusji dominowały głównie trzy tematy:
-zaproszenie Urzędu Gminy do Partnerstwa dla Łomianek
-działania na rzecz rozwoju turystyki w Gminie Łomianki
-wspólne działania Urzędu Gminy i Partnerstwa na rzecz ekologii w naszej gminie

Blok 3 – na kulturę przyszedł czas
Recital Edwarda Hulewicza, który spiewał swoje przeboje m.in. piosenkę “Za zdrowie pań”.

Współorganizator Forum: Stowarzyszenie ”EKO-KIEŁPIN”.
Forum odbyło się w sali Stajni “LIDER”.

Agnieszka Zwierzchowska
Stowarzyszenie ”EKO-KIEŁPIN”

Wszędzie razem - lokalnie więcej

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *