www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBIERZ SIĘ na Wybory Parlamentarne

Według danych Państwowej Komisji Wyborczej w Gminie Łomianki na 22 583 mieszkańców czynne prawo wyborcze posiada 17 758 osób.

Łomianki podzielone są na 12 obwodów wyborczych (w tym jeden niepowszechny).

O nasze głosy ubiega się 200 kandydatów do Sejmu oraz 6 kandydatów do Senatu.

Wszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze są otwarte 9 października 2011 roku w godzinach 7.00 – 21.00. Aby móc oddać głos musimy posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem na podstawie, którego można potwierdzić naszą tożsamość.

Aby głos był ważny należy w „kratce”” przy wybranym kandydacie postawić znak „”X””. Głosujemy na tylko jednego kandydata do Sejmu oraz jednego kandydata do Senatu.
Jeżeli głosując na kandydata do Senatu wybierzemy dwie osoby, to głos będzie nieważny. Jeżeli głosując na kandydata do Sejmu wybierzemy dwie osoby z dwóch różnych list głos też będzie nieważny. W przypadku głosowania na kandydata do Sejmu, jeżeli postawimy dwa znaki na dwie osoby na tej samej liście, głos będzie ważny, ale będzie zaliczony osobie – tej która jest wyżej na liście kandydatów.

W Wyborach Parlamentarnych w 2007 roku w Łomiankach wzięło udział 72.09% uprawnionych mieszkańców. Czy w tym roku poprawimy ten dobry wynik?


OKRĘG WYBORCZY NR 1
Budynek komunalny, ul. Kościuszki 10, Łomianki
Łomianki-osiedle Buraków-Wrzosów
Obszar ograniczony: ul.Parkową, Kolejową, Starej Cegielni, Stary Tor, Brukową do rzeki Wisła, wzdłuż nurtu rzeki Wisła do przedłużenia ul.Parkowej.

OKRĘG WYBORCZY NR 2
Budynek komunalny, ul. Akacjowa 20, Łomianki
Łomianki-osiedle Dąbrowa Leśna Łomianki-osiedle Dąbrowa Rajska
Obszar ograniczony: drogą gruntową stanowiącą przedłużenie ul.Pancerz, Brukową, Kampinoską, Wiślaną wzdłuż nieruchomości położonych przy ulicach:Magnolii, Brzozowej, Wiosennej do ul.Kolejowej, wzdłuż ul.Kolejowej i Stary Tor.

OKRĘG WYBORCZY NR 3
Przedszkole Samorządowe, ul. Kolejowa 51, Łomianki
Łomianki-osiedle Dąbrowa Zachodnia Łomianki-osiedle Równoległa
Obszar ograniczony: ul.Lutza, ul.Kolejową, wzdłuż linii przebiegającej równolegle do ulic: Wiosennej i Francuskiej oraz ulic: Zielonej i Brzozowej i dalej granicą osiedla Dąbrowa Rajska wzdłuż granic nieruchomości położonych przy ul.Magnolii i Wiślanej, wzdłuż ul. Łuże i dalej przez teren Kampinoskiego Parku Narodowego wzdłuż granicy z sołectwem Dziekanów Leśny.

OKRĘG WYBORCZY NR 4
Szkoła Podstawowa nr 1, ul.Warszawska 73, Łomianki
Łomianki-osiedle Prochownia Łomianki-osiedle Majowe Łomianki-osiedle Baczyńskiego
Obszar ograniczony: ul.Brukową, Kolejową, linią równoległą pomiędzy ul.Szkolną i ul.Malarską do ul.Warszawskiej, ul.Warszawską linią równoległą do ul.Jeziornej i granicą miasta z sołectwem Łomianki Dolne.

OKRĘG WYBORCZY NR 5 – przystosowany dla osób niepełnosprawnych
Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe, ul. Staszica 2, Łomianki
Łomianki-osiedle Łomianki Górne
Obszar ograniczony: ul.Warszawską, linią równoległą pomiędzy ul.Wiosenną i Kaktusową, ul.Kolejową i granicą sołectwa Kiełpin do ul.Warszawskiej.

OKRĘG WYBORCZY NR 6
Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Warszawska 73, Łomianki
Łomianki-osiedle Centralne Łomianki-osiedle Pawłowo
Obszar ograniczony: linią równoległą pomiędzy ul.Szkolną i Malarską, ul.Kolejową, linią równoległą do ul.Wiosennej i Kaktusowej, ul.Warszawską, ul.Wiślaną, dalej wzdłuż jeziora Fabrycznego do ul.Spokojnej, ul.Jeziorną, linią równoległą do ul.Jeziornej i ul.Warszawską.

OKRĘG WYBORCZY NR 7
Dom Kultury, ul.Wiejska 12a, Łomianki
Łomianki-osiedle Łomianki Stare
Obszar ograniczony: ul.Wiślaną, Warszawską, Włościańską, granicą miasta z sołectwem Łomianki Chopina i ul.Szczytową.

OKRĘG WYBORCZY NR 8 – przystosowany dla osób niepełnosprawnych
Dom Kultury, ul.Wiejska 12a, Łomianki
Łomianki-osiedle Łomianki Trylogia Łomianki-osiedle Powstańców oraz sołectwa: Łomianki Chopina i Łomianki Dolne
Obszar ograniczony: ul.Włościańską, ul.Warszawską, wzdłuż granicy z sołectwem Kiełpin do ul.Cienistej, następnie ul.Cienistą, Armii Poznań, Brzegową, wzdłuż granicy z sołectwami Kiełpin i Kępa Kiełpińska do rzeki Wisła, wzdłuż nurtu rzeki Wisła, wzdłuż granicy z osiedlem Buraków-Wrzosów, wzdłuż drogi bez nazwy będącej granicą z osiedlami Łomianki Prochownia i Łomianki Baczyńskiego, dalej ul.Jeziorna, Spokojna, wzdłuż jeziora Fabrycznego i dalej ul.Wiślaną, Szczytową i granicą osiedla Łomianki Stare

OKRĘG WYBORCZY NR 9 – przystosowany dla osób niepełnosprawnych
Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe, ul.Staszica 2, Łomianki
Kępa Kiełpińska-sołectwo Kiełpin-sołectwo
Obszar ograniczony: ul.Kolejową wzdłuż granicy z sołectwem Dziekanów Leśny i dalej ul.Wiklinową, Rolniczą i dalej na północ wzdłuż granicy z sołectwem Dziekanów Bajkowy i Dziekanów Polski do rzeki Wisła, wzdłuż nurtu rzeki Wisła wzdłuż granicy z sołectwem Łomianki Dolne, dalej ul.Brzegowa, Armii Poznań, Cienista, wzdłuż granicy miasta Łomianki do ul.Kolejowej

OKRĘG WYBORCZY NR 10
Szkoła Podstawowa, ul.Rolnicza 435, Dziekanów Polski
Dziekanów Bajkowy-sołectwo Dziekanów Polski-sołectwo Dziekanów Nowy-sołectwo
Obszar ograniczony: ul.Kolejową wzdłuż granicy z sołectwem Dziekanów Leśny, linią równoległą do ul.Szymczaka i Wędkarskiej, ul.Miłą, ul.Wędkarską, wzdłuż granicy Kampinoskiego Parku Narodowego, ul.Władcy Pierścieni, linią równoległą do ul.Pięknej, ul.Kolejową i dalej wzdłuż granicy sołectwa Sadowa, do granicy z gminą Czosnów i dalej wzdłuż granicy z gminą Czosnów ul.Kolejową i przez tereny rolne w kierunku rzeki Wisła, dalej nurtem rzeki Wisła, wzdłuż granicy sołectw Kępa Kiełpińska i Kiełpin do ul.Rolniczej, dalej ul.Rolniczą, ul.Wiklinową do ul.Kolejowej.

OKRĘG WYBORCZY NR 11
Szkoła Podstawowa, ul.Akinsa 6, Dziekanów Leśny
Dziekanów Leśny-sołectwo Sadowa-sołectwo
Obszar ograniczony: ul.Kolejową wzdłuż granicy z sołectwami: Dziekanów Bajkowy i Kiełpin, ul.Lutza, duktem leśnym w Kampinoskim Parku Narodowym wzdłuż granicy osiedla Dąbrowa Zachodnia do granicy z gminą Izabelin, dalej duktami leśnymi wzdłuż granicy z gminami Izabelin i Czosnów do ul.Jagodowej, dalej przez tereny rolne i drogą bez nazwy do ul.Kolejowej, dalej wzdłuż granicy z sołectwem Dziekanów Nowy wzdłuż drogi bez nazwy i przedłużeniem ul.Turystycznej, ul.Kolejową, linią równoległą do ul.Pięknej, ul.Władcy Pierścieni wzdłuż granicy Kampinoskiego Parku Narodowego, ul.Wędkarską i Miłą i dalej linią równoległą do ulic Wędkarskiej i Szymczaka do ul.Kolejowej.

OKRĘG WYBORCZY NR 12 – Zakład pomocy społecznej
Dom Opieki Społecznej, Jagodowa 2, Sadowa
Dom Opieki Społecznej, ul. Jagodowa 2, Sadowa, 05-092 Łomianki


ZOBACZ: LISTA KANDYDATÓW DO SEJMU
ZOBACZ: LISTA KANDYDATÓW DO SENATU


źródło: Państwowa Komisja Wyborcza
redakcja@lomianki.info

WYBIERZ SIĘ na Wybory Parlamentarne

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *