www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Wybory pod hasłem obwodnicy

Ruszyła na dobre kampania wyborcza w Łomiankach. Jest niestety w dużej mierze kampanią oszczerstw i kłamstw, a nie programów. Głównym jej hasłem stała się łomiankowska obwodnica.

Gorącym zwolennikiem budowy obwodnicy po wale przeciwpowodziowym jest obecny burmistrz Łucjan Sokołowski. Jego konkurent – opozycyjny radny Wiesław Pszczółkowski – wręcz przeciwnie. Wygląda na to, że w dużej części łomiankowskie wybory będą głosowaniem za lub przeciw trasie po wale. Wynik poznamy wkrótce. Dziś przedstawiamy sylwetki dwóch głównych rywali do burmistrzowskiego fotela i ciasnego gabinetu przy ul. Warszawskiej.

Potrzebuję jeszcze czterech lat
Łucjan Józef Sokołowski ma 55 lat i wykształcenie wyższe. Jest absolwentem wydziału mechanicznego, energetyki i lotnictwa Politechniki Warszawskiej o specjalności budowa samolotów oraz wydziału wokalno-aktorskiego Akademii Muzycznej. Jest żonaty i ma dwie dorosłe córki. Jego credo w trwającej kampanii wyborczej, to „Razem możemy więcej!””
Wśród tych największych planów na najbliższą kadencję, czyli przeforsowania obwodnicy Łomianek tuż nad brzegiem Wisły zamiast skrajem Kampinosu oraz pozyskania funduszy z Unii na rozwój wodociągów i kanalizacji na terenie gminy, są również te mniejsze. Burmistrz Sokołowski chce wspierać rozwój oświaty i kultury oraz zwiększyć bezpieczeństwo w gminie.
– Zamierzam też usprawniać proces komunikacji społecznej władz gminy z mieszkańcami i mieszkańców między sobą oraz stworzyć punkty bezpłatnego dostępu do internetu – dodaje Sokołowski.
Wśród dotychczasowych osiągnięć, oprócz powstania ICDS-u i zawiązania partnerstwa ze szwedzkim miasteczkiem, udało się jeszcze zrobić kilka rzeczy.
W mieście powstało liceum ogólnokształcące i gminna orkiestra, wybudowano kilka ulic, o połowę zwiększyło się ich oświetlenie, powołano w Łomiankach filię wydziału komunikacji, jedyną w powiecie warszawskim zachodnim. – Dzięki temu mieszkańcy nie muszą jeździć w sprawie prawa jazdy czy dowodu rejestracyjnego do Ożarowa, ale mogą wszystko załatwić na miejscu – komentuje burmistrz.
Niezmiernie wolno przybywa jednak w gminie kanalizacji i wodociągów, dlatego w celu usprawnienia działań powołano Spółkę Wodno-Kanalizacyjną. W gminie powstało też Gminne Centrum Informacji oraz Pracownia Planowania Przestrzennego.
Niestety za kadencji burmistrza Sokołowskiego nie udało się też kilka ważnych spraw. Znacznie opóźnia się pozyskanie dotacji z UE na kanalizację, nie udało się także uzyskać dofinansowania z Unii na budowę bazy rowerowej.
Również w pracach nad planami zagospodarowania przestrzennego nastąpiły opóźnienia.
Wszystko rozstrzygnie najbliższa kadencja. Możliwe, że uda się osiągnąć to, z czym dotychczas burmistrz miał problemy, ale o tym, czy to będzie ten sam burmistrz, zdecydują mieszkańcy Łomianek oddając swój wyborczy głos.

* * *
Co uważa Pan za swój największy sukces mijających kadencji?
– Największym sukcesem jest oczywiście wybudowanie Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego im. Jana Pawła II oraz oddanie do użytku mieszkańców mieszczących się tam szkół, basenu, hali sportowej, sali widowiskowej i boiska terenowego. Nie mniej ważne jest też zawiązanie Partnerstwa dla Łomianek, w ramach którego samoorganizujące się grupy mieszkańców, tzw. organizacje pozarządowe, jak i instytucje publiczne podejmują wspólne działania na rzecz rozwoju gminy.

Co traktuje Pan jako porażkę mijającej kadencji?
– Niestety znacznie opóźnia się pozyskanie dotacji z UE na inwestycję wodociągową, gdyż skoncentrowaliśmy wysiłki wokół dużego projektu wartego blisko dwa roczne budżety gminy. Nie udało mi się również wyegzekwować w GDDKiA budowy kładek dla pieszych nad trasą na Gdańsk.

Jakie są Pańskie plany na nadchodzącą kadencję?
– W tej chwili najważniejsza sprawa, to prowadzić intensywne działania na rzecz obwodnicy Łomianek, by wyprowadzić lokalizację trasy S-7 wraz z węzłami komunikacyjnymi na obrzeża naszej gminy. Musimy też dokończyć proces pozyskiwania dofinansowania z Unii na rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej w Łomiankach.

Agnieszka Zielińska

Wybory pod hasłem obwodnicy

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *