www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Wybory rad osiedlowych i sołeckich

9 stycznia mieszkańcy osiedla Łomianki Centralne i Łomianki Pawłowo oraz sołectwa Kępa Kiełpińska będą mieli szanse wybrać swoich przedstawicieli do rad osiedlowych i sołeckich. Przy pierwszym podejściu (w terminie czerwiec-lipiec zeszłego roku) wybory ze względu na brak wymaganej frekwencji nie odbyły się.

W osiedlu Łomianki Centralne odbędą się 9 stycznia 2014 roku o godzinie 17:30 (17:45*) w Szkole Podstawowej w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 73.

W osiedlu Łomianki Pawłowo odbędą się 9 stycznia 2014 roku o godzinie 18:30 (18:45*) w Szkole Podstawowej w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 73.

W sołectwie Kępa Kiełpińska odbędą się w dniu 9 stycznia 2014 r. o godzinie 19.30 (19.45*) w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno-Sportowym przy ul. Staszica 2.

Dla dokonania ważnego wyboru Rady Sołeckiej, na zebraniu wymagana jest osobista obecność co najmniej 25 stałych mieszkańców sołectwa.
Gwiazdka (*) przy godzinie oznacza kolejny termin wyborów, podczas którego nie jest już wymagana 25 reprezentacja mieszkańców.


Obszar Osiedla Łomianki Pawłowo
– od zachodu granicą osiedla Łomianki Stare i sołectwa Łomianki Dolne wzdłuż osi ulicy Wiślanej,
– od północy granicą sołectwa Łomianki Dolne wzdłuż Jeziora Fabrycznego i wzdłuż ulicy Jeziornej,
– od wschodu granicą osiedla Łomianki Baczyńskiego wzdłuż linii równoległej do ulicy Jeziornej,
– od południa granicą osiedli Łomianki Majowe i Łomianki Centralne wzdłuż osi ulicy Warszawskiej.

Obszar Osiedla Łomianki Centralne
– od zachodu granicą osiedla Łomianki Górne wzdłuż linii równoległej do ulicy Wiosennej,
– od północy granicą osiedla Łomianki Stare wzdłuż ulicy Warszawskiej,
– od wschodu granicą osiedla Łomianki Prochownia wzdłuż linii równoległej do ulicy Przeskok,
– od południa granicą osiedla Dąbrowa Rajska wzdłuż ulicy Kolejowej.

Obszar Sołectwa Kępa Kiełpińska
– od zachodu granicą sołectwa Dziekanów Polski biegnącą przez tereny rolne od rowu melioracyjnego do nurtu rzeki Wisła,
– od północy granicą gminy Jabłonna wzdłuż nurtu rzeki Wisła,
– od wschodu granicą sołectwa Łomianki Dolne biegnącą od nurtu rzeki Wisła do wału przeciwpowodziowego i przez tereny rolne wzdłuż granicy ogródków działkowych i dalej wzdłuż ulic Brzegowa i Armii Poznań do rowu melioracyjnego,
– od południa granicą sołectwa Kiełpin wzdłuż rowu melioracyjnego i Jeziora Kiełpińskiego.


Wybory rad osiedlowych i sołeckich

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *