www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Wybory samorządowe a praca zespołowa

We wrześniowym numerze NŁ opublikowałem artykuł dotyczący wyborów samorządowych jako zmiany. Cieszę się, że również w Łomiankach sprawdziły się naukowe zasady zarządzania zmianą, a trochę przewrotnie postawione przeze mnie tezy artykułu znalazły potwierdzenie w rzeczywistości. To, o czym napisałem, najlepiej wykorzystał Komitet Wyborczy Potrzeba Zmian, zespół stworzony na czas kampanii wyborczej, który odniósł zdecydowane zwycięstwo w Łomiankach. Pan Wiesław Pszczółkowski został burmistrzem już w pierwszej turze wyborów. Komitet obsadził również 11 mandatów w Radzie Miasta i Gminy, 3 mandaty w Powiecie oraz 1 w Sejmiku Wojewódzkim.

Po tak spektakularnym sukcesie wyborcy zaczną zapewne oczekiwać natychmiastowych, szybkich i efektywnych działań nowego burmistrza, któremu, przynajmniej na początku, przyjdzie pracować z zespołem stworzonym przez poprzednika. Co gorsze, burmistrz nie będzie miał już poparcia w komitecie wyborczym, który ulegnie rozwiązaniu, a członkowie Komitetu Potrzeba Zmian, którzy objęli mandaty radnych, od zaprzysiężenia będą mieli trochę inne zadania. Aby było możliwe efektywne działanie, nowy burmistrz musi szybko stworzyć sprawny zespół urzędników, zdolny podołać tym oczekiwaniom. Zasady tworzenia efektywnych zespołów zostały również bardzo dokładnie opisane przez naukowców zajmujących się zagadnieniami zarządzania personelem.

Zespół jest grupą co najmniej dwóch osób, przekonanych o wspólnych celach lub interesach, wzajemnie oddziałujący zgodnie z określonymi rolami organizacyjnymi i mający poczucie odrębności w stosunku do innych grup. Proces tworzenia efektywnego zespołu jest niestety długi i bardzo trudny. Składa się on z kilku faz:
– formowania zespołu,
– stadium konfliktów i kształtowania przywództwa,
– wzrostu spójności zespołu, twórczej działalności,
– stopniowego rozpadu lub rozwiązania zespołu.
Okres trwania poszczególnych faz może być bardzo różny, a granice pomiędzy fazami nie muszą być widoczne. Żeby zacząć tworzyć zespół, trzeba najpierw określić jego kompetencje.

Kompetencje to zespół cech osobowości, wiedzy, umiejętności i wartości niezbędnych do wykonywania powierzonej pracy. Kluczowymi kompetencjami są:
– komunikacja,
– orientacja na klienta,
– praca zespołowa, przywództwo,
– planowanie i organizowanie,
– umiejętność przystosowania się,
– stymulowanie rozwoju innych ludzi,
– umiejętność rozwiązywania problemów.
Trzeba również określić kompetencje szczegółowe dla stanowisk. Kompetencjami szczegółowymi będą te, które są potrzebne na konkretnym stanowisku pracy. Następnym etapem musi być analiza składu osobowego, a dopiero na końcu dobór i selekcja kadr.
Burmistrz Wiesław Pszczółkowski staje przed bardzo trudnym zadaniem. Wiadomo, że zespół urzędników gminnych, stworzony przez jego poprzednika, nie podołał wyzwaniom współczesności. Nowy burmistrz musi wymienić część tego zespołu i przekonać wszystkich do pracy zespołowej. Wiadomo, że każda decyzja personalna będzie poddawana krytyce, a wiele będzie zaskarżonych do sądu pracy.

Aby uniknąć niepotrzebnych konfliktów i rozpraw sądowych, proponuję skorzystać z pomocy profesjonalnej agencji zajmującej się zasobami ludzkimi. Agencja personalna dostanie zadanie skompletowania zespołu urzędników i będzie ponosić za to odpowiedzialność. W ten sposób postępuje większość organizacji na świecie. Zarządzający jednostką nie jest podejrzewany o kumoterstwo i układy, a służby personalne jednostki nie muszą posiadać bardzo rozległej, specjalistycznej wiedzy dotyczącej zarządzania zasobami ludzkimi. Ludzie nie pasujący do ze-społu dostają od agencji propozycje pracy na innych stanowiskach w organizacji, innych firmach, a w ostateczności są zwalniani. Aby działania zespołu urzędników gminnych były efektywne i akceptowane przez większość obywateli Łomianek, decyzje personalne muszą być podjęte jak najszybciej.

Zespół efektywny to zespół zrównoważony. Muszą się w nim znaleźć organizatorzy, wykonawcy, kontrolerzy, doradcy. Ponadto zespół musi być spójny, jego członkowie muszą mieć do siebie zaufanie, musi być nastawiony na osiąganie sukcesu grupowego, a także musi posiąść wiedzę z zakresu rozwiązywania konfliktów. To wszystko można oczywiście uzyskać dzięki specjalistycznym szkoleniom.

Życzę nowemu burmistrzowi, panu Wiesławowi Pszczółkowskiemu, nowej Radzie Miasta i Gminy Łomianki oraz zespołowi urzędników, aby ich praca w nowej kadencji przebiegała bezstresowo, aby każdy czuł zadowolenie z wykonywanej pracy i miał satysfakcję z dobrze spełnionego obowiązku. Takie rezultaty przynosi tylko praca zespołowa, do czego Państwa gorąco namawiam.

Józef Wierzbicki
Nasze Łomianki – 12/2006

Wybory samorządowe a praca zespołowa

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *