www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Wybory Samorządowe

A więc doszliśmy do najważniejszego wydarzenia w życiu naszej gminy – wyborów samorządowych. Od postawy naszej społeczności, zrozumienia faktycznych problemów, udziału w wyborach, zależą nasze następne 4 lata.

Trochę historii KOŁ
Gdy prawie 2 lata temu zakładaliśmy Komitet Obywatelski Łomianek, mieliśmy na celu doprowadzenie do świadomości naszej społeczności rzetelnej wiedzy o sposobie sprawowania władzy przez obecnego burmistrza i Radę Miasta. Równocześnie zależało nam na poszerzeniu kręgu osób aktywnie włączających się w działalność społeczną. Chcieliśmy uaktywnić tych, którzy byli czytelnikami „Naszych Łomianek”” – miesięcznika wydawanego za prywatne pieniądze, będącego do niedawna jedynym niezależnym od burmistrza lokalnym źródłem informacji (wydawana z publicznej kasy „”Gazeta Łomiankowska”” jest niestety tubą propagandową burmistrza). Chcieliśmy dać ludziom aktywnym możliwość poznania się, wymiany poglądów i podejmowania wspólnych działań na rzecz swojego miasta
Te cele udało nam się w jakimś stopniu osiągnąć. Dotychczas odbyły się 4 spotkania z mieszkańcami, wydaliśmy 3 biuletyny, które można też przeczytać w naszym serwisie internetowym www. lomiankiko. net, braliśmy udział we wszystkich spotkaniach rad osiedlowych i sołeckich. Wystosowaliśmy dziesiątki pism, rezolucji i stanowisk do władz, instytucji i mediów w sprawach Łomianek. Braliśmy udział w licznych spotkaniach organizowanych przez instytucje państwowe i organizacje społeczne.
Działalność KO¸ wpisuje się w szerszy wachlarz łomiankowskich inicjatyw społecznych, które często się przenikają i dopełniają, a których głównymi celami są: przekazywanie rzetelnej informacji o sytuacji w Łomiankach, integracja społeczności lokalnej, podejmowanie działań obywatelskich na rzecz Łomianek. Powstało Stowarzyszenie Obrońców Doliny Wisły (zajmujące się również propagowaniem konieczności pilnej ochrony przed powodzią), powstała inicjatywa pod nazwą OIOM, która uruchomiła serwis internetowy www.lecsokole.pl oraz wydała 3 biuletyny „”Łomianki bez Cenzury”” – relacjonujące na bieżąco najważniejsze wydarzenia, publikujące dokumenty i komentarze. Ostatnio w internecie pojawiła się bardzo dobra nowa strona www.lomianki-wybory.prv.pl, której autor obiektywnie, z podziwu godną pracowitością zestawia różne fakty, artykuły i wydarzenia dotyczące Łomianek, by w ten sposób pomóc w podejmowaniu decyzji wyborczych. KO¸ skupił się na problemie ustalenia aktualnego stanu finansów, inwestycji, sposobu zarządzania naszym miastem i gminą. Na tej podstawie w biuletynie nr. 3 opublikowaliśmy NASZ PROGRAM, czyli zestawienie niezbędnych działań

Etapy poszukiwań nowych władz
Wiedzieliśmy, co i jak trzeba zrobić. Powstało pytanie KTO ma to zrobić. Zadania przed nowymi władzami Łomianek są bardzo trudne. Konieczność przełamania kryzysu finansowego, brak dotacji z Unii Europejskiej, nieprzygotowane inwestycje wodnokanalizacyjne itp. Do tego potrzebny jest burmistrz o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz nowi ludzie w Radzie Miasta.
Określiliśmy warunki, jakie powinien spełniać burmistrz:
1. Powinien mieć wykształcenie wyższe o profilu zbliżonym do problemów, które go czekają (inwestycje, finanse).
2. Powinien mieć jakiś dotychczasowy dorobek zawodowy w tych tematach, aby nie musiał zaczynać od nauki elementarza zarządzania.
3. Dobrze by było, aby znał przynajmniej „”z grubsza””, jak funkcjonuje Urząd i Rada.
4. Powinien mieszkać co najmniej 10 lat w Łomiankach, aby znać trochę historii spraw prowadzonych przez Urząd i środowiska łomiankowskie, gdyż będzie musiał iść na kompromisy. Warunki dla kandydatów na radnych – wystarczy jeśli mieszkają tu 2-3 lata, wśród nowych mieszkańców można bowiem znaleźć na pewno wiele wartościowych osób, które mogłyby się podjąć pracy społecznej.

Takie założenia przedstawialiśmy przy każdej okazji w najróżniejszych środowiskach. KO¸ bowiem od początku uważał, że nie jest powołany po to, aby być Komitetem Wyborczym. Chcemy kontynuować swoją działalność także po wyborach, kontrolując nową władzę. Zarządy osiedli, sołectw rozpoczęły poszukiwania kandydatów.
tak powstał Komitet Wyborczy Wyborców „”POTRZEBA ZMIAN””. Analizując jego kandydatury, trzeba stwierdzić, że udało się rzeczywiście skupić zespół, który ma szanse zmierzyć się ze stojącymi przed nim zadaniami. Kandydaci komitetu mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby sprawnie zarządzać gminą.
Kandydat na burmistrza – Wiesław Pszczółkowski – mgr inż., uprawnienia budowlane, absolwent Wydziału Zarządzania UW, 18 lat na samodzielnych stanowiskach kierowniczych, ostatnio pełniący obowiązki naczelnika Wydziału. Infrastruktury Dzielnicy Warszawa Śródmieście, przewodniczący Klubu Radnych Niezależnych naszej Rady Miejskiej. W Łomiankach mieszka od 25 lat.
15 kandydatów na radnych: 7 wyższe wykształcenie, pozostali średnie. Dwie osoby mieszkają w Łomiankach od czterech i sześciu lat, osiem od kilkunastu do kilkudziesięciu, pięć od urodzenia. Są wśród nich: finansista, ekonomistka, specjaliści od zarządzania, polityki społecznej i informacji naukowej, inżynier i lekarz. Cztery osoby pełnią funkcję radnych (Klub Radnych Niezależnych), jedna pełniła tę funkcję w latach 1998-2002, a potem jako współredaktor „”Naszych Łomianek”” śledziła na bieżąco wszystkie wydarzenia.
Program przedstawiony przez KWW „”Potrzeba Zmian”” pokrywa się z oceną podaną w dokumencie KOŁ „”Nasz Program””.
Wydaje się, że ten zespół jest najlepiej ze wszystkich powołanych w Łomiankach Komitetów Wyborczych przygotowany do zarządzania gminą i pokonania trudnych problemów, które pozostawia im obecna władza. Posiada odpowiednie kwalifikacje, ma dokładne rozeznanie i wie jak dokonać zmian. Czy tego dokona (jeśli mu wyborcy dadzą szansę)? Czas pokaże. Komitet Obywatelski Łomianek nie zamierza wobec niego stosować taryfy ulgowej.

Komitet Wyborczy Wyborców „”ŁOMIANKI RAZEM””.
Kandydat na burmistrza: Łucjan Sokołowski – mgr inż. mechanik, wyższe wykształcenie muzyczne, 8 lat pracy w Ministerstwie Przemysłu Chemicznego i Instytucie Lotnictwa, 14 lat działalność artystyczna, od 8 lat burmistrz Łomianek, w Łomiankach od kilkunastu lat. 15 kandydatów na radnych: 7 z nich to obecni radni, 8 nowych. Na dzień 24.10.06, kiedy opracowujemy ten biuletyn, – brak jakichkolwiek danych poza nazwiskami. Program wyborczy – brak.
Wydaje się, że w tej sytuacji zespół ten można oceniać jedynie po dotychczasowych 8-letnich dokonaniach jego lidera – burmistrza Sokołowskiego. Ze względu na dużą objętość tej oceny publikujemy ją w postaci odrębnego materiału

Komitet Wyborczy Wyborców „”ZGODA””.
Kandydat na burmistrza: Konrad Waśniewski – mgr inż. mechanik, doświadczenie zawodowe w branży motoryzacyjnej. Wieloletni mieszkaniec Łomianek. Znany jest z publikacji w biuletynach LPR jako zdecydowany przeciwnik polityki burmistrza Sokołowskiego. Startował w wyborach parlamentarnych z listy LPR, ale nie dostał się do Sejmu. 11 kandydatów do Rady, brak bliższych danych poza nazwiskami. Program – brak.

Inne komitety wyborcze na radnych
Poza nazwiskami brak jakichkolwiek danych o ich kwalifikacjach, doświadczeniu, programach dla Łomianek. Liczba kandydatów – 10. Jedyną znaną nam osobą biorącą czynny udział w życiu społecznym jest Bogdan Kłódkiewicz.

WYBORY DO POWIATU
Wpływ powiatu na życie mieszkańców gminy był do tej pory minimalny i zainteresowanie nim ograniczało się do spraw, które mieliśmy do załatwienia w Ożarowie. Widoczne na co dzień są jedynie drogi powiatowe: Wiślana, Rolnicza. Te przynajmniej zaczęto naprawiać, szkoda, że dopiero w roku wyborczym. Tym niemniej powiat dysponuje pieniędzmi i ma możliwości pomocy gminom – o ile znajdą się w nim kompetentni przedstawiciele Łomianek, pamiętający, kto i po co ich wybrał. To nie powinny być „”ciepłe posadki”” (czasem odnosiliśmy takie wrażenie). Ogółem zarejestrowano 7 komitetów, które zgłosiły 49 kandydatów. Łomianki mają 5 miejsc w Radzie Powiatu.
Zasady obliczania głosów powodują, że najwięcej szans mają komitety, które wystawiły najwięcej kandydatów. Z drugiej strony preferowane są komitety, które zarejestrowały się w jak największej liczbie okręgów. Dlatego też np. kandydaci z KWW „”Potrzeba Zmian”” zarejestrowani zostali na liście Platformy Obywatelskiej.
Najwięcej kandydatów zarejestrowały PiS i Forum Samorządowe (po 10), PO – 8, Zgoda i Rozwój – 7, Razem w Powiecie – 6, LPR – 5, Samoobrona – 3.
O poszczególnych komitetach i ich kandydatach trudno coś powiedzieć, bo poza nazwiskami i 2 ogłoszeniami w GŁ nic nie wiadomo. Niektóre kandydujące osoby są znane z dotychczasowej działalności społecznej w Łomiankach.
Jedynie PO przedstawiło kompletną informację wraz z programem. Na ośmi kandydatów – siedmiu ma wyższe wykształcenie.
Listę PiS otwiera Jan Grądzki, obecny wiceburmistrz Łomianek, dobrze znany mieszkańcom Łomianek. Jego osiągnięcia, to osiągnięcia obecnej ekipy rządzącej Łomiankami. Grądzki startował też w wyborach parlamentarnych z listy PiS, w których PiS uzyskał w Łomiankach bardzo dobry wynik (tuż za PO). Ale – co ciekawe – na wiceburmistrza Grądzkiego głosowało w Łomiankach tylko 30% zwolenników PiS. Na tej samej liście są też m. in. Józef Maciaszek (obecny radny „”zależny””) i Zbigniew Szlenk – nestor stowarzyszenia walczącego o bezpieczeństwo na drogach.
Listę Forum Samorządowego otwiera Edward Wołyński (w latach 1998-2002 przew. Rady Łomianek, a od 2002 przewodniczący Rady Powiatu). Do niego mamy pretensję za uchwałę w sprawie ICDS (teraz publicznie zarzeka się, że gdyby wiedział, iż nie było obietnic dotacji, nigdy by nie dopuścił do tej inwestycji w takiej formie). On też odpowiada za uchwałę w sprawie spółki wodno kanalizacyjnej oraz porozumienie dające możliwość łączenia przez Andrzeja Mazana funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej i dyrektora Liceum Ogolnokształcącego. Na liście Forum są też: Andrzej Radzikowski (były radny) Tadeusz Kordek – prezes spółki komunikacyjnej Łomianek. Pełną listę zawodów kandydatów Forum podaje „”GŁ”” nr 21 z 20.10.06
Listę LPR otwiera Janusz Zakrzewski – działacz LPR występujący przeciw obecnym władzom Łomianek.
Liderem komitetu Razem w Powiecie jest Wiesław Bochenek, (były naczelnik Łomianek).
Na II miejscu listy komitetu Zgoda i Rozwój figuruje Andrzej Belka – burmistrz Łomianek w latach 1990-1998.
Lidera Samoobrony – Ryszarda Godlewskiego – znamy z ogłoszenia w „”GŁ”” nr 21 z 20.10.06.

WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO.
Na siedmiu zgłoszonych kandydatów z sześciu komitetów do osób publicznych można zaliczyć trzy osoby:
– Z listy LPR – Konrad Waśniewski (kandydujący też na burmistrza Łomianek).
– Z listy PO – Andrzej Rafał Wojciechowski – mgr inż., sołtys Łomianki Chopina, aktywny działacz społeczny.
– Z listy PiS – Bogumił Sikorski – radny, na którego opinii ciąży dodatkowo dochodzenie prokuratorskie za udowodnione sfałszowanie podpisu p. Wróblewskiego oraz złożenie fałszywego oświadczenia na sesji Rady Miejskiej. Dochodzenie umorzono ze względu na znikomą szkodliwość, ale jaki wstyd!

PODSUMOWANIE.
Uważamy, że najbardziej przekonywujące są kandydatury:
– na burmistrza i do Rady Miejskiej – KWW „”Potrzeba Zmian””
– do Rady Powiatu – Platformy Obywatelskiej
i te Komitety uzyskały poparcie Komitetu Obywatelskiego Łomianek. Natomiast do Sejmiku Wojewódzkiego patrząc zarówno na szanse jak i na kwalifikacje kandydata, głosowalibyśmy na p. Rafała Wojciechowskiego.

Kolegium Redakcyjne Biuletynu Komitetu Obywatelskiego Łomianek

Wybory Samorządowe

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *