www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Wydział Komunikacji i Transportu on-line

Od 5 października 2011r. rozpoczyna działanie internetowy portal Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Przez Internet będzie możliwe proste i szybkie wypełnienie i przesłanie wniosku w każdej sprawie, którą zajmuje się wydział. Portal przygotowany został specjalnie dla osób, które chcą uprościć sobie załatwianie spraw nie wychodząc z domu.

Portal oprócz kreatora wniosków zawiera wiele zakładek, w których znajdują się ważne informacje dla interesantów. Są tam podstawowe informacje związane z zakresem załatwianych spraw przez wydział tj.: rejestracji pojazdów, wydawania praw jazdy, działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców. Ponadto zastały zamieszczone akty prawne, oraz zmiany w przepisach prawnych dotyczących prawa ruchu drogowego i transportu drogowego, a także dane teleadresowe Starostwa Powiatowego i Urzędów Gmin z naszego powiatu. Dodatkowo są tam umieszczone odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące spraw załatwianych w Wydziale Komunikacji i Transportu z oraz wykaz ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów w naszym powiecie.

Jak to działa? Bardzo prosto! Wystarczy wejść na stronę internetową www.pwz.pl następnie odszukać przycisk przenoszący na stronę portalu Wydziału Komunikacji i Transportu i rozpocząć edycję wniosku. Dzięki intuicyjnej funkcjonalności w portalu można szybko znaleźć sprawę do załatwienia, następnie przygotować i przesłać wniosek dotyczący sprawy w formie elektronicznej. Przyjazny układ graficzny portalu umożliwia szybkie odnalezienie informacji na temat szczegółów załatwienia (procedury, załączniki, etc.) sprawy. Dzięki formularzom elektronicznym przyporządkowanym do każdej z nich, można stworzyć poprawnie wypełniony wniosek i wysłać go do wydziału.

Pomaga w tym specjalny kreator tworzenia wniosku, który umożliwia bezbłędne wypełnienie i wygenerowanie wybranego wniosku za pośrednictwem zbioru „inteligentnych”” formularzy elektronicznych. Logiczna konstrukcja każdego z formularzy powoduje, że w zależności od wybranej opcji wszystkie obowiązkowe pola wniosku zostaną wypełnione. Kreator nie wymaga od interesanta znajomości instrukcji wypełniania wniosku, ponieważ to program narzuca wypełnienie odpowiednich pól. Tworzenie wniosku odbywa się etapami, a kontekstowa pomoc wspomaga przejście kolejnych kroków. Finalnie powstaje czytelny, aktualny i prawidłowo wypełniony wniosek gotowy do wydruku lub do przesłania mailem – z poziomu Kreatora – do urzędu.

Po odebraniu wniosku pracownik Wydziału Komunikacji skontaktuje się z osobą, która przesłała wniosek aby go omówić i wspólnie wybrać dogodny termin wizyty w Starostwie. W trakcie wizyty w Starostwie należy podpisać stworzony i przesłany wniosek i dostarczyć omówione wcześniej dokumenty, załączniki, lub upoważnienia. Dzięki temu redukujemy sytuacje, w których interesanci nie posiadają wszystkich dokumentów przy okienku i muszą robić „”kilka podejść”” by załatwić sprawę w urzędzie.

Zadaniem portalu jest także lepsza jakość obsługi osób niepełnosprawnych. Także w samym starostwie zostało wprowadzone szereg udogodnień z myślą o sprawnej obsłudze osób niepełnosprawnych: wejście dostosowane dla osób z dysfunkcją ruchową (w tym w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, dzwonek przywołujący pracownika, specjalnie wydzielony i łatwo dostępny pokój do obsługi w Starostwie. Każdy pracownik Starostwa niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

Zapraszamy do korzystania z portalu oraz zgłaszania wszelkich uwag i opinii na temat jego funkcjonowania, które pozwolą nam na ciągłe doskonalenie usług świadczonych przez nasz urząd.

Zobacz: Wydział Komunikacji i Transportu on-line

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Wydział Komunikacji i Transportu on-line

Wydział Komunikacji i Transportu on-line

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *