www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Wyniki wyborów w Łomiankach wg. PKW

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała na swoich stronach internetowych wyniki pierwszej tury Wyborów Prezydenckich 2010.

Zbiorcze wyniki głosowania:
Liczba uprawnionych:17512
Liczba wydanych kart:12573
Liczba głosów oddanych:12571
Liczba głosów ważnych:12475
Frekwencja: 71.80%

Wyniki głosowania na kandydatów: (procent / liczba głosów)
1JUREK Marek -198/ 1.59%
2KACZYŃSKI Jarosław Aleksander -4304/ 34.50%
3KOMOROWSKI Bronisław Maria -6199/ 49.69%
4KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard -413/ 3.31%
5LEPPER Andrzej Zbigniew -53/ 0.42%
6MORAWIECKI Kornel Andrzej -10/ 0.08%
7NAPIERALSKI Grzegorz Bernard -990/ 7.94%
8OLECHOWSKI Andrzej Marian -207/ 1.66%
9PAWLAK Waldemar -88/ 0.71%
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew -13/ 0.10%


Poniżej przedstawiamy wyniki głosowania w poszczególnych obwodach wyborczych. Generalnie w większości obwodów wygrał Komorowski, w dwóch Buraków (numer 1) i Łomianki Stare (numer 7) – Kaczyński.

Numer obwodu głosowania:1
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: ul. Kościuszki 10, Łomianki

I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1.Liczba wyborców uprawionych do głosowania -1141
2.Komisja otrzymała kart do głosowania -1040
3.Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) -794
3a.Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika – 1
4.Nie wykorzystano kart do głosowania -246

II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA.
5.Liczba oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców- 794
6.Liczba głosów ważnych -780
7.Liczba głosów nieważnych- 14

8.Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1JUREK Marek -5
2KACZYŃSKI Jarosław Aleksander -351
3KOMOROWSKI Bronisław Maria -325
4KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard -9
5LEPPER Andrzej Zbigniew -9
6MORAWIECKI Kornel Andrzej -1
7NAPIERALSKI Grzegorz Bernard -66
8OLECHOWSKI Andrzej Marian- 7
9PAWLAK Waldemar -5
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew -2
Razem780


Numer obwodu głosowania:2
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: ul. Akacjowa 20, Łomianki

I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1.Liczba wyborców uprawionych do głosowania -2408
2.Komisja otrzymała kart do głosowania -2160
3.Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) -1763
3a.Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika – 0
4.Nie wykorzystano kart do głosowania -397

II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
5.Liczba oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców -1761
6.Liczba głosów ważnych -1753
7.Liczba głosów nieważnych -8

8.Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1JUREK Marek -19
2KACZYŃSKI Jarosław Aleksander -565
3KOMOROWSKI Bronisław Maria -954
4KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard -54
5LEPPER Andrzej Zbigniew -0
6MORAWIECKI Kornel Andrzej -4
7NAPIERALSKI Grzegorz Bernard -113
8OLECHOWSKI Andrzej Marian -30
9PAWLAK Waldemar -13
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew -1
Razem -1753


Numer obwodu głosowania: 3
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Przedszkole Samorządowe, ul. Kolejowa 51, Łomianki

I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1.Liczba wyborców uprawionych do głosowania – 1124
2.Komisja otrzymała kart do głosowania – 1040
3.Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) – 785
3a.Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika – 0
4.Nie wykorzystano kart do głosowania – 255

II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
5.Liczba oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców785
6.Liczba głosów ważnych783
7.Liczba głosów nieważnych2

8.Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1JUREK Marek -11
2KACZYŃSKI Jarosław Aleksander -175
3KOMOROWSKI Bronisław Maria -490
4KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard -31
5LEPPER Andrzej Zbigniew -1
6MORAWIECKI Kornel Andrzej -0
7NAPIERALSKI Grzegorz Bernard -47
8OLECHOWSKI Andrzej Marian -23
9PAWLAK Waldemar -5
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew -0
Razem -783


Numer obwodu głosowania:4
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Szkoła Podstawowa nr 1, ul.Warszawska 73, Łomianki, wejście od ul.Szkolnej
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1.Liczba wyborców uprawionych do głosowania -2084
2.Komisja otrzymała kart do głosowania -1921
3.Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) -1509
3a.Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika -0
4.Nie wykorzystano kart do głosowania -412

II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
5.Liczba oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców -1509
6.Liczba głosów ważnych -1496
7.Liczba głosów nieważnych -13

8.Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1JUREK Marek -54
2KACZYŃSKI Jarosław Aleksander -529
3KOMOROWSKI Bronisław Maria -711
4KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard -42
5LEPPER Andrzej Zbigniew -9
6MORAWIECKI Kornel Andrzej – 1
7NAPIERALSKI Grzegorz Bernard -114
8OLECHOWSKI Andrzej Marian -29
9PAWLAK Waldemar -5
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew -2
Razem -1496


Numer obwodu głosowania: 5
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej:Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe, ul. Staszica 2, Łomianki

I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1.Liczba wyborców uprawionych do głosowania -1280
2.Komisja otrzymała kart do głosowania -1225
3.Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) -995
3a.Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika -0
4.Nie wykorzystano kart do głosowania -230

II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
5.Liczba oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców -995
6.Liczba głosów ważnych -993
7.Liczba głosów nieważnych -2

8.Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1JUREK Marek -6
2KACZYŃSKI Jarosław Aleksander -281
3KOMOROWSKI Bronisław Maria -545
4KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard- 43
5LEPPER Andrzej Zbigniew -0
6MORAWIECKI Kornel Andrzej -0
7NAPIERALSKI Grzegorz Bernard -94
8OLECHOWSKI Andrzej Marian -17
9PAWLAK Waldemar -7
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew -0
Razem -993


Numer obwodu głosowania:6
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Warszawska 73, Łomianki, wejście od ul Kusocińskiego

I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1.Liczba wyborców uprawionych do głosowania -1624
2.Komisja otrzymała kart do głosowania -1440
3.Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) -1207
3a.Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika -0
4.Nie wykorzystano kart do głosowania -233

II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
5.Liczba oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców -1207
6.Liczba głosów ważnych -1200
7.Liczba głosów nieważnych- 7

8.Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1JUREK Marek -17
2KACZYŃSKI Jarosław Aleksander -356
3KOMOROWSKI Bronisław Maria -650
4KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard -57
5LEPPER Andrzej Zbigniew- 3
6MORAWIECKI Kornel Andrzej -2
7NAPIERALSKI Grzegorz Bernard – 86
8OLECHOWSKI Andrzej Marian -22
9PAWLAK Waldemar -7
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew -0
Razem -1200


Numer obwodu głosowania:7
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Dom Kultury, ul.Wiejska 12a, Łomianki, wejście od ul. Szczęśliwej
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1.Liczba wyborców uprawionych do głosowania -1254
2.Komisja otrzymała kart do głosowania -1120
3.Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) -848
3a.Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika -0
4.Nie wykorzystano kart do głosowania -272

II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
5.Liczba oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców -848
6.Liczba głosów ważnych -842
7.Liczba głosów nieważnych -6

8.Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1JUREK Marek -14
2KACZYŃSKI Jarosław Aleksander -383
3KOMOROWSKI Bronisław Maria -313
4KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard- 32
5LEPPER Andrzej Zbigniew – 4
6MORAWIECKI Kornel Andrzej – 1
7NAPIERALSKI Grzegorz Bernard – 66
8OLECHOWSKI Andrzej Marian – 20
9PAWLAK Waldemar – 8
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew – 1
Razem – 842


Numer obwodu głosowania:8
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej:Dom Kultury, ul.Wiejska 12a, Łomianki, wejście od ul. Gościńcowej

I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1.Liczba wyborców uprawionych do głosowania – 2220
2.Komisja otrzymała kart do głosowania – 2016
3.Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) – 1659
3a.Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika – 2
4.Nie wykorzystano kart do głosowania – 357

II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
5.Liczba oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców – 1659
6.Liczba głosów ważnych – 1650
7.Liczba głosów nieważnych – 9

8.Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1JUREK Marek – 25
2KACZYŃSKI Jarosław Aleksander – 537
3KOMOROWSKI Bronisław Maria – 826
4KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard – 53
5LEPPER Andrzej Zbigniew – 11
6MORAWIECKI Kornel Andrzej – 0
7NAPIERALSKI Grzegorz Bernard – 155
8OLECHOWSKI Andrzej Marian – 22
9PAWLAK Waldemar – 19
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew – 2
Razem – 1650


Numer obwodu głosowania:9
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe, ul.Staszica 2, Łomianki, wejście od ul.Warszawskiej

I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1.Liczba wyborców uprawionych do głosowania – 1214
2.Komisja otrzymała kart do głosowania – 1120
3.Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) – 865
3a.Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika – 0
4.Nie wykorzystano kart do głosowania – 255

II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
5.Liczba oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców – 865
6.Liczba głosów ważnych – 858
7.Liczba głosów nieważnych – 7

8.Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1JUREK Marek – 10
2KACZYŃSKI Jarosław Aleksander – 275
3KOMOROWSKI Bronisław Maria – 442
4KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard – 41
5LEPPER Andrzej Zbigniew – 1
6MORAWIECKI Kornel Andrzej – 0
7NAPIERALSKI Grzegorz Bernard – 65
8OLECHOWSKI Andrzej Marian – 16
9PAWLAK Waldemar – 6
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew – 2
Razem – 858


Numer obwodu głosowania:10
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Szkoła Podstawowa, ul.Rolnicza 435, Dziekanów Polski

I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1.Liczba wyborców uprawionych do głosowania – 1353
2.Komisja otrzymała kart do głosowania – 1286
3.Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) – 991
3a.Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika – 0
4.Nie wykorzystano kart do głosowania – 295

II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
5.Liczba oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców – 991
6.Liczba głosów ważnych – 986
7.Liczba głosów nieważnych – 5

8.Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1JUREK Marek – 21
2KACZYŃSKI Jarosław Aleksander – 376
3KOMOROWSKI Bronisław Maria – 454
4KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard – 27
5LEPPER Andrzej Zbigniew – 6
6MORAWIECKI Kornel Andrzej – 0
7NAPIERALSKI Grzegorz Bernard – 87
8OLECHOWSKI Andrzej Marian – 9
9PAWLAK Waldemar – 5
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew – 1
Razem – 986


Numer obwodu głosowania:11
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Szkoła Podstawowa, ul.Akinsa 6, Dziekanów Leśny

I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1.Liczba wyborców uprawionych do głosowania – 1747
2.Komisja otrzymała kart do głosowania – 1600
3.Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) – 1094
3a.Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika – 04.Nie wykorzystano kart do głosowania – 506

II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
5.Liczba oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców – 1094
6.Liczba głosów ważnych – 1092
7.Liczba głosów nieważnych – 2

8.Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1JUREK Marek – 13
2KACZYŃSKI Jarosław Aleksander – 439
3KOMOROWSKI Bronisław Maria – 487
4KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard – 24
5LEPPER Andrzej Zbigniew – 9
6MORAWIECKI Kornel Andrzej – 1
7NAPIERALSKI Grzegorz Bernard – 97
8OLECHOWSKI Andrzej Marian – 12
9PAWLAK Waldemar – 8
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew – 2
Razem – 1092


Numer obwodu głosowania:12
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Dom Opieki Społecznej, ul. Jagodowa 2, Sadowa

I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1.Liczba wyborców uprawionych do głosowania – 63
2.Komisja otrzymała kart do głosowania – 100
3.Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) – 63
3a.Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika – 0
4.Nie wykorzystano kart do głosowania – 37

II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
5.Liczba oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców – 63
6.Liczba głosów ważnych – 42
7.Liczba głosów nieważnych – 21

8.Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1JUREK Marek – 3
2KACZYŃSKI Jarosław Aleksander – 37
3KOMOROWSKI Bronisław Maria – 2
4KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard – 0
5LEPPER Andrzej Zbigniew – 0
6MORAWIECKI Kornel Andrzej – 0
7NAPIERALSKI Grzegorz Bernard – 0
8OLECHOWSKI Andrzej Marian – 0
9PAWLAK Waldemar – 0
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew – 0
Razem – 42

źródło: Państwowa Komisja Wyborcza
redakcja@lomianki.info

Wyniki wyborów w Łomiankach wg. PKW

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *