www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Wyniki wyborów w Łomiankach wg. PKW

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała na swoich stronach internetowych wyniki pierwszej tury Wyborów Prezydenckich 2010.

Zbiorcze wyniki głosowania:
Liczba uprawnionych:17512
Liczba wydanych kart:12573
Liczba głosów oddanych:12571
Liczba głosów ważnych:12475
Frekwencja: 71.80%

Wyniki głosowania na kandydatów: (procent / liczba głosów)
1JUREK Marek -198/ 1.59%
2KACZYŃSKI Jarosław Aleksander -4304/ 34.50%
3KOMOROWSKI Bronisław Maria -6199/ 49.69%
4KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard -413/ 3.31%
5LEPPER Andrzej Zbigniew -53/ 0.42%
6MORAWIECKI Kornel Andrzej -10/ 0.08%
7NAPIERALSKI Grzegorz Bernard -990/ 7.94%
8OLECHOWSKI Andrzej Marian -207/ 1.66%
9PAWLAK Waldemar -88/ 0.71%
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew -13/ 0.10%


Poniżej przedstawiamy wyniki głosowania w poszczególnych obwodach wyborczych. Generalnie w większości obwodów wygrał Komorowski, w dwóch Buraków (numer 1) i Łomianki Stare (numer 7) – Kaczyński.

Numer obwodu głosowania:1
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: ul. Kościuszki 10, Łomianki

I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1.Liczba wyborców uprawionych do głosowania -1141
2.Komisja otrzymała kart do głosowania -1040
3.Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) -794
3a.Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika – 1
4.Nie wykorzystano kart do głosowania -246

II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA.
5.Liczba oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców- 794
6.Liczba głosów ważnych -780
7.Liczba głosów nieważnych- 14

8.Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1JUREK Marek -5
2KACZYŃSKI Jarosław Aleksander -351
3KOMOROWSKI Bronisław Maria -325
4KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard -9
5LEPPER Andrzej Zbigniew -9
6MORAWIECKI Kornel Andrzej -1
7NAPIERALSKI Grzegorz Bernard -66
8OLECHOWSKI Andrzej Marian- 7
9PAWLAK Waldemar -5
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew -2
Razem780


Numer obwodu głosowania:2
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: ul. Akacjowa 20, Łomianki

I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1.Liczba wyborców uprawionych do głosowania -2408
2.Komisja otrzymała kart do głosowania -2160
3.Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) -1763
3a.Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika – 0
4.Nie wykorzystano kart do głosowania -397

II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
5.Liczba oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców -1761
6.Liczba głosów ważnych -1753
7.Liczba głosów nieważnych -8

8.Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1JUREK Marek -19
2KACZYŃSKI Jarosław Aleksander -565
3KOMOROWSKI Bronisław Maria -954
4KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard -54
5LEPPER Andrzej Zbigniew -0
6MORAWIECKI Kornel Andrzej -4
7NAPIERALSKI Grzegorz Bernard -113
8OLECHOWSKI Andrzej Marian -30
9PAWLAK Waldemar -13
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew -1
Razem -1753


Numer obwodu głosowania: 3
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Przedszkole Samorządowe, ul. Kolejowa 51, Łomianki

I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1.Liczba wyborców uprawionych do głosowania – 1124
2.Komisja otrzymała kart do głosowania – 1040
3.Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) – 785
3a.Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika – 0
4.Nie wykorzystano kart do głosowania – 255

II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
5.Liczba oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców785
6.Liczba głosów ważnych783
7.Liczba głosów nieważnych2

8.Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1JUREK Marek -11
2KACZYŃSKI Jarosław Aleksander -175
3KOMOROWSKI Bronisław Maria -490
4KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard -31
5LEPPER Andrzej Zbigniew -1
6MORAWIECKI Kornel Andrzej -0
7NAPIERALSKI Grzegorz Bernard -47
8OLECHOWSKI Andrzej Marian -23
9PAWLAK Waldemar -5
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew -0
Razem -783


Numer obwodu głosowania:4
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Szkoła Podstawowa nr 1, ul.Warszawska 73, Łomianki, wejście od ul.Szkolnej
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1.Liczba wyborców uprawionych do głosowania -2084
2.Komisja otrzymała kart do głosowania -1921
3.Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) -1509
3a.Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika -0
4.Nie wykorzystano kart do głosowania -412

II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
5.Liczba oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców -1509
6.Liczba głosów ważnych -1496
7.Liczba głosów nieważnych -13

8.Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1JUREK Marek -54
2KACZYŃSKI Jarosław Aleksander -529
3KOMOROWSKI Bronisław Maria -711
4KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard -42
5LEPPER Andrzej Zbigniew -9
6MORAWIECKI Kornel Andrzej – 1
7NAPIERALSKI Grzegorz Bernard -114
8OLECHOWSKI Andrzej Marian -29
9PAWLAK Waldemar -5
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew -2
Razem -1496


Numer obwodu głosowania: 5
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej:Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe, ul. Staszica 2, Łomianki

I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1.Liczba wyborców uprawionych do głosowania -1280
2.Komisja otrzymała kart do głosowania -1225
3.Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) -995
3a.Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika -0
4.Nie wykorzystano kart do głosowania -230

II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
5.Liczba oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców -995
6.Liczba głosów ważnych -993
7.Liczba głosów nieważnych -2

8.Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1JUREK Marek -6
2KACZYŃSKI Jarosław Aleksander -281
3KOMOROWSKI Bronisław Maria -545
4KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard- 43
5LEPPER Andrzej Zbigniew -0
6MORAWIECKI Kornel Andrzej -0
7NAPIERALSKI Grzegorz Bernard -94
8OLECHOWSKI Andrzej Marian -17
9PAWLAK Waldemar -7
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew -0
Razem -993


Numer obwodu głosowania:6
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Warszawska 73, Łomianki, wejście od ul Kusocińskiego

I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1.Liczba wyborców uprawionych do głosowania -1624
2.Komisja otrzymała kart do głosowania -1440
3.Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) -1207
3a.Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika -0
4.Nie wykorzystano kart do głosowania -233

II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
5.Liczba oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców -1207
6.Liczba głosów ważnych -1200
7.Liczba głosów nieważnych- 7

8.Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1JUREK Marek -17
2KACZYŃSKI Jarosław Aleksander -356
3KOMOROWSKI Bronisław Maria -650
4KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard -57
5LEPPER Andrzej Zbigniew- 3
6MORAWIECKI Kornel Andrzej -2
7NAPIERALSKI Grzegorz Bernard – 86
8OLECHOWSKI Andrzej Marian -22
9PAWLAK Waldemar -7
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew -0
Razem -1200


Numer obwodu głosowania:7
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Dom Kultury, ul.Wiejska 12a, Łomianki, wejście od ul. Szczęśliwej
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1.Liczba wyborców uprawionych do głosowania -1254
2.Komisja otrzymała kart do głosowania -1120
3.Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) -848
3a.Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika -0
4.Nie wykorzystano kart do głosowania -272

II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
5.Liczba oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców -848
6.Liczba głosów ważnych -842
7.Liczba głosów nieważnych -6

8.Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1JUREK Marek -14
2KACZYŃSKI Jarosław Aleksander -383
3KOMOROWSKI Bronisław Maria -313
4KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard- 32
5LEPPER Andrzej Zbigniew – 4
6MORAWIECKI Kornel Andrzej – 1
7NAPIERALSKI Grzegorz Bernard – 66
8OLECHOWSKI Andrzej Marian – 20
9PAWLAK Waldemar – 8
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew – 1
Razem – 842


Numer obwodu głosowania:8
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej:Dom Kultury, ul.Wiejska 12a, Łomianki, wejście od ul. Gościńcowej

I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1.Liczba wyborców uprawionych do głosowania – 2220
2.Komisja otrzymała kart do głosowania – 2016
3.Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) – 1659
3a.Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika – 2
4.Nie wykorzystano kart do głosowania – 357

II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
5.Liczba oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców – 1659
6.Liczba głosów ważnych – 1650
7.Liczba głosów nieważnych – 9

8.Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1JUREK Marek – 25
2KACZYŃSKI Jarosław Aleksander – 537
3KOMOROWSKI Bronisław Maria – 826
4KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard – 53
5LEPPER Andrzej Zbigniew – 11
6MORAWIECKI Kornel Andrzej – 0
7NAPIERALSKI Grzegorz Bernard – 155
8OLECHOWSKI Andrzej Marian – 22
9PAWLAK Waldemar – 19
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew – 2
Razem – 1650


Numer obwodu głosowania:9
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe, ul.Staszica 2, Łomianki, wejście od ul.Warszawskiej

I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1.Liczba wyborców uprawionych do głosowania – 1214
2.Komisja otrzymała kart do głosowania – 1120
3.Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) – 865
3a.Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika – 0
4.Nie wykorzystano kart do głosowania – 255

II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
5.Liczba oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców – 865
6.Liczba głosów ważnych – 858
7.Liczba głosów nieważnych – 7

8.Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1JUREK Marek – 10
2KACZYŃSKI Jarosław Aleksander – 275
3KOMOROWSKI Bronisław Maria – 442
4KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard – 41
5LEPPER Andrzej Zbigniew – 1
6MORAWIECKI Kornel Andrzej – 0
7NAPIERALSKI Grzegorz Bernard – 65
8OLECHOWSKI Andrzej Marian – 16
9PAWLAK Waldemar – 6
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew – 2
Razem – 858


Numer obwodu głosowania:10
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Szkoła Podstawowa, ul.Rolnicza 435, Dziekanów Polski

I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1.Liczba wyborców uprawionych do głosowania – 1353
2.Komisja otrzymała kart do głosowania – 1286
3.Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) – 991
3a.Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika – 0
4.Nie wykorzystano kart do głosowania – 295

II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
5.Liczba oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców – 991
6.Liczba głosów ważnych – 986
7.Liczba głosów nieważnych – 5

8.Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1JUREK Marek – 21
2KACZYŃSKI Jarosław Aleksander – 376
3KOMOROWSKI Bronisław Maria – 454
4KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard – 27
5LEPPER Andrzej Zbigniew – 6
6MORAWIECKI Kornel Andrzej – 0
7NAPIERALSKI Grzegorz Bernard – 87
8OLECHOWSKI Andrzej Marian – 9
9PAWLAK Waldemar – 5
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew – 1
Razem – 986


Numer obwodu głosowania:11
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Szkoła Podstawowa, ul.Akinsa 6, Dziekanów Leśny

I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1.Liczba wyborców uprawionych do głosowania – 1747
2.Komisja otrzymała kart do głosowania – 1600
3.Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) – 1094
3a.Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika – 04.Nie wykorzystano kart do głosowania – 506

II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
5.Liczba oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców – 1094
6.Liczba głosów ważnych – 1092
7.Liczba głosów nieważnych – 2

8.Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1JUREK Marek – 13
2KACZYŃSKI Jarosław Aleksander – 439
3KOMOROWSKI Bronisław Maria – 487
4KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard – 24
5LEPPER Andrzej Zbigniew – 9
6MORAWIECKI Kornel Andrzej – 1
7NAPIERALSKI Grzegorz Bernard – 97
8OLECHOWSKI Andrzej Marian – 12
9PAWLAK Waldemar – 8
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew – 2
Razem – 1092


Numer obwodu głosowania:12
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Dom Opieki Społecznej, ul. Jagodowa 2, Sadowa

I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1.Liczba wyborców uprawionych do głosowania – 63
2.Komisja otrzymała kart do głosowania – 100
3.Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) – 63
3a.Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika – 0
4.Nie wykorzystano kart do głosowania – 37

II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
5.Liczba oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców – 63
6.Liczba głosów ważnych – 42
7.Liczba głosów nieważnych – 21

8.Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1JUREK Marek – 3
2KACZYŃSKI Jarosław Aleksander – 37
3KOMOROWSKI Bronisław Maria – 2
4KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard – 0
5LEPPER Andrzej Zbigniew – 0
6MORAWIECKI Kornel Andrzej – 0
7NAPIERALSKI Grzegorz Bernard – 0
8OLECHOWSKI Andrzej Marian – 0
9PAWLAK Waldemar – 0
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew – 0
Razem – 42

źródło: Państwowa Komisja Wyborcza
redakcja@lomianki.info

Wyniki wyborów w Łomiankach wg. PKW

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...