www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Wyróżnienie dla łomiankowskiego Gminnego Centrum Informacji

Gminne Centrum Informacji w Łomiankach otrzymało wyróżnienie w „Konkursie na Najlepiej Funkcjonujące GCI na terenie Województwa Mazowieckiego””. Konkurs ogłoszony został w lipcu 2006 r. przez Samorząd Wojewódzki wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie. Wśród wyróżnionych wraz z nami znalazły się też: Rusinów, Bodzanów, Ojrzeń i Brok. Natomiast nagrody dla najlepszych otrzymały: Mszczonów, Repki, Siedlce, Puszcza Mariańska i Świercze.
GCI to placówki ukierunkowane na aktywizację młodych ludzi i lokalnych społeczności oraz ożywienie lokalnego rynku pracy poprzez zapewnienie łatwego dostępu do nowoczesnych technologii przekazu informacji. Na Mazowszu działa 101 takich centrów.


Komunikat prasowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

Koleżanki i koledzy mam ogromną przyjemność zaprosić wszystkich na uroczystość wręczenia nagród dla najlepiej działających na Mazowszu Gminnych Centrów Informacji, które odbędzie się w dniu 26 października 2006 roku. Uroczystość ze względu na dużą liczbę zaproszonych osób odbędzie się w sali konferencyjnej Zespołu Hotelowo – Restauracyjnego przy ul. 29 Listopada 3b w Warszawie (za Torwarem). Wręczenie nagród rozpocznie się o godzinie 12.30.

Aktywność GCI i ich znaczenie dla lokalnej społeczności jest tak duże, że Samorząd Wojewódzki wraz z Wojewódzkim Urząd Pracy w Warszawie, w lipcu 2006 roku ogłosił Konkurs na Najlepiej Funkcjonujące Gminne Centrum Informacji na terenie Województwa Mazowieckiego.

Komisja Konkursowa po przeanalizowaniu 30 nadesłanych wniosków, dokonała oceny i wybrała 5 najlepszych GCI:
Mszczonów,
Repki,
Siedlce,
Puszcza Mariańska,
Świercze,
Wymienieni otrzymają nagrody rzeczowe o wartości 10.000.

Komisja wyróżniła także kolejnych 5 Gminnych Centrów Informacji:
Łomianki,
Rusinów,
Bodzanów,
Ojrzeń
Brok.

Działalność GCI jest bardzo istotnym czynnikiem rozwoju Województwa Mazowieckiego, dlatego w latach 2008-2013 na tworzenie GCI Samorząd Mazowsza planuje przeznaczyć kwotę 5 milionów zł.

Mijają właśnie cztery lata, od kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy o Gminnych Centrach Informacji. W październiku 2002 roku w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „PIERWSZA PRACA” ogłoszono konkurs na tworzenie GCI. Dzisiaj na Mazowszu działa 101 takich placówek, czyli jedna ósma powstałych w całym kraju.

GCI to placówki ukierunkowane na aktywizację ludzi młodych oraz społeczności lokalnych i ożywienie lokalnego rynku pracy, przez zapewnienie łatwego dostępu do nowoczesnych technologii przekazu informacji.

GCI umożliwiają mieszkańcom małych miejscowości kontakt z Powiatowymi Urzędami Pracy, świadczą pomoc w przekazywaniu ofert pracy, informacji o szkoleniach itp. Bliższy kontakt ze społecznością lokalną powoduje skrócenie drogi klienta (bezrobotnego, poszukującego pracy) do urzędu pracy.

Program tworzenia Gminnych Centrów Informacji przewiduje, że władze samorządowe głównie gminy, a także inne zainteresowane podmioty tworzyć będą warunki umożliwiające dostęp do szerokiej informacji ułatwiającej obywatelom poruszanie się na rynku pracy lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym.

Idea GCI od razu (już 2002 r.) spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Do Ministerstwa Pracy wpłynęło ponad 500 wniosków z całego kraju. Zaakceptowano 101, z czego ponad 20 pochodziło z Mazowsza. Kolejne lata przyczyniły się do jeszcze większego rozwoju GCI. W 2003 r. utworzono w kraju kolejne 423 GCI, a w 2004 niemal 300 w tym ponad 30 na Mazowszu. W ubiegłym roku rozstrzygnięto ostatnia edycje konkursu. Kolejnych 20 GCI powstało na Mazowszu.

Działalność Gminnych Centrów Informacji jest wielokierunkowa: absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy służą pomocą w tworzeniu zawodowego życiorysu, a pracodawcom umożliwiają pozyskanie odpowiednich pracowników. W pracy tych placówek powszechnie wykorzystywane są najnowsze technologie upowszechniania i wymiany informacji, jak np. internet, komputerowe bazy danych.

Rzecznik prasowy WUP – Aleksander Kornatowski


Gminne Centrum Informacji w Łomiankach: http://praca.lomianki.pl/

źródło: UMiG Łomianki, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
redakcja@lomianki.info

Wyróżnienie dla łomiankowskiego Gminnego Centrum Informacji

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *