www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Wysokie miejsce Łomianek…

Jak informuje UM Łomianki…

Wniosek unijny gminy Łomianki złożony przez ZWIK sp. z o.o. (spółka w 100% własność gminy) w ramach Fundusz Spójności – VII konkurs został zakwalifikowany na listę podstawową na 8 miejscu w Polsce. Tym samym mamy realną szansę na zakończenie budowy sieci wod-kan na obszarze całego miasta do połowy 2015 roku.

Gmina Łomianki 13 czerwca 2012 roku, jako pierwsza na Mazowszu złożyła wniosek na budowę sieci wod-kan i rozbudowę oczyszczalni w ramach VII konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszu Spójności. W tej kadencji niewiele osób wierzyło, że w obecnej perspektywie finansowej UE 2007-2013 pojawią się jeszcze jakiekolwiek środki unijne na rozbudowę sieci wod-kan. Zgodnie z harmonogramem jeszcze w latach 2007-2009 odbyło się kilka konkursów z POIiŚ w ramach działania 1.1 z Funduszu Spójności czyli na gospodarkę wodno ściekową. Ostatni VI konkurs, miał miejsce pod koniec 2009 roku, czyli w poprzedniej kadencji władz samorządowych, niestety gmina Łomianki nie zdążyła wtedy nawet złożyć wniosku w żadnym z tych konkursów, choć wydatkowano znaczne kwoty na dokumentację. Pomimo informacji o ostatnim VI konkursie w 2009 r. obecne władze gminy podjęły decyzję o restrukturyzacji w ZWIK sp. z o.o. a także o dostosowaniu dokumentacji do nowych warunków konkursu. To ryzyko się opłaciło, ponieważ dzięki oszczędnościom w Funduszu Spójności pojawiły się niewielkie środki finansowe, w porównaniu do poprzednich edycji. Środki zostały przeznaczone właśnie na działanie 1.1 czyli gospodarkę wodno ściekową.

23 marca 2012 roku Ministerstwo Ochrony Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosiły warunki naboru do ostatniego VII konkursu. Jako pierwsi w województwie Mazowieckim złożyliśmy wniosek pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki”. Według harmonogramu do 08.08.2012 r WFOŚ i NFOŚ miały utworzyć listę rankingową zgłoszonych projektów i poddać ją ocenie merytorycznej i formalnej I stopnia. Lista projektów została opublikowana zgodnie z harmonogramem. Według przedstawionego rankingu Gmina Łomianki zajęła 8 miejsce w Polsce i 1 miejsce na Mazowszu. Na liście podstawowej kwalifikującej do dofinansowania z Funduszu Spójności razem z gminą Łomianki znalazło się 26 projektów. Wśród konkurentów gminy Łomianki znalazły się takie miasta jak Kraków, Olsztyn czy Malbork, te projekty oceniono wysoko, ale na Mazowszu byliśmy najlepsi. Wśród konkurentów w naszym województwie były takie miasta jak Płock, Mińsk Mazowiecki, Legionowo, Sochaczew i Piaseczno. Ostatecznie wartość projektu gminy Łomianki opiewa na kwotę ponad 77.735.013,03 zł, z czego dofinansowanie środków unijnych wyniesie ponad 30.735.761,07 zł.

Zgodnie z harmonogramem czekamy obecnie na ocenę merytoryczną II stopnia, która zakończy się 11 października 2012 roku. Po tym etapie w przeciągu 2 miesięcy zostanie podpisana umowa na dofinansowanie. Cały projekt naszej gminy zakłada wybudowanie sieci wodno kanalizacyjnej na terenie aglomeracji a więc na terenie całego miasta i części Łomianek Chopina. W tym roku rozpoczynają się prace na całym osiedlu Łomianki Górne i Łomianki Centralne. W dwóch kolejnych latach prace wodno kanalizacyjne obejmą teren całej Dąbrowy Leśnej i Dąbrowy Zachodniej. Trzeba dodać, że w przeciwieństwie do poprzednich konkursów pierwszy raz dofinansowanie nie obejmuje budowy sieci wodociągowej, chociaż gmina będzie realizowała budowę wodociągu równolegle ze względów ekonomicznych. W ramach tego projektu UE dofinansuje budowę sieci kanalizacyjnej, rozbudowę i modernizację oczyszczalni na potrzeby 35.000 mieszkańców.

Przez 21 lat samorządu w Łomiankach wykonano ok. 45 km sieci wod-kan, z czego korzysta ok. 7 tysięcy mieszkańców. Uzyskanie dofinansowania spowoduje nadrobienie zaległości cywilizacyjnych w ciągu trzech najbliższych lat. Planujemy wybudować ponad 50 km sieci, co pozwoli przyłączyć się 11 tysiącom mieszkańców.

ZOBACZ LISTĘ RANKINGOWĄ

źródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

Wysokie miejsce Łomianek...

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *