www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Wysokie miejsce Łomianek…

Jak informuje UM Łomianki…

Wniosek unijny gminy Łomianki złożony przez ZWIK sp. z o.o. (spółka w 100% własność gminy) w ramach Fundusz Spójności – VII konkurs został zakwalifikowany na listę podstawową na 8 miejscu w Polsce. Tym samym mamy realną szansę na zakończenie budowy sieci wod-kan na obszarze całego miasta do połowy 2015 roku.

Gmina Łomianki 13 czerwca 2012 roku, jako pierwsza na Mazowszu złożyła wniosek na budowę sieci wod-kan i rozbudowę oczyszczalni w ramach VII konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszu Spójności. W tej kadencji niewiele osób wierzyło, że w obecnej perspektywie finansowej UE 2007-2013 pojawią się jeszcze jakiekolwiek środki unijne na rozbudowę sieci wod-kan. Zgodnie z harmonogramem jeszcze w latach 2007-2009 odbyło się kilka konkursów z POIiŚ w ramach działania 1.1 z Funduszu Spójności czyli na gospodarkę wodno ściekową. Ostatni VI konkurs, miał miejsce pod koniec 2009 roku, czyli w poprzedniej kadencji władz samorządowych, niestety gmina Łomianki nie zdążyła wtedy nawet złożyć wniosku w żadnym z tych konkursów, choć wydatkowano znaczne kwoty na dokumentację. Pomimo informacji o ostatnim VI konkursie w 2009 r. obecne władze gminy podjęły decyzję o restrukturyzacji w ZWIK sp. z o.o. a także o dostosowaniu dokumentacji do nowych warunków konkursu. To ryzyko się opłaciło, ponieważ dzięki oszczędnościom w Funduszu Spójności pojawiły się niewielkie środki finansowe, w porównaniu do poprzednich edycji. Środki zostały przeznaczone właśnie na działanie 1.1 czyli gospodarkę wodno ściekową.

23 marca 2012 roku Ministerstwo Ochrony Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosiły warunki naboru do ostatniego VII konkursu. Jako pierwsi w województwie Mazowieckim złożyliśmy wniosek pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki”. Według harmonogramu do 08.08.2012 r WFOŚ i NFOŚ miały utworzyć listę rankingową zgłoszonych projektów i poddać ją ocenie merytorycznej i formalnej I stopnia. Lista projektów została opublikowana zgodnie z harmonogramem. Według przedstawionego rankingu Gmina Łomianki zajęła 8 miejsce w Polsce i 1 miejsce na Mazowszu. Na liście podstawowej kwalifikującej do dofinansowania z Funduszu Spójności razem z gminą Łomianki znalazło się 26 projektów. Wśród konkurentów gminy Łomianki znalazły się takie miasta jak Kraków, Olsztyn czy Malbork, te projekty oceniono wysoko, ale na Mazowszu byliśmy najlepsi. Wśród konkurentów w naszym województwie były takie miasta jak Płock, Mińsk Mazowiecki, Legionowo, Sochaczew i Piaseczno. Ostatecznie wartość projektu gminy Łomianki opiewa na kwotę ponad 77.735.013,03 zł, z czego dofinansowanie środków unijnych wyniesie ponad 30.735.761,07 zł.

Zgodnie z harmonogramem czekamy obecnie na ocenę merytoryczną II stopnia, która zakończy się 11 października 2012 roku. Po tym etapie w przeciągu 2 miesięcy zostanie podpisana umowa na dofinansowanie. Cały projekt naszej gminy zakłada wybudowanie sieci wodno kanalizacyjnej na terenie aglomeracji a więc na terenie całego miasta i części Łomianek Chopina. W tym roku rozpoczynają się prace na całym osiedlu Łomianki Górne i Łomianki Centralne. W dwóch kolejnych latach prace wodno kanalizacyjne obejmą teren całej Dąbrowy Leśnej i Dąbrowy Zachodniej. Trzeba dodać, że w przeciwieństwie do poprzednich konkursów pierwszy raz dofinansowanie nie obejmuje budowy sieci wodociągowej, chociaż gmina będzie realizowała budowę wodociągu równolegle ze względów ekonomicznych. W ramach tego projektu UE dofinansuje budowę sieci kanalizacyjnej, rozbudowę i modernizację oczyszczalni na potrzeby 35.000 mieszkańców.

Przez 21 lat samorządu w Łomiankach wykonano ok. 45 km sieci wod-kan, z czego korzysta ok. 7 tysięcy mieszkańców. Uzyskanie dofinansowania spowoduje nadrobienie zaległości cywilizacyjnych w ciągu trzech najbliższych lat. Planujemy wybudować ponad 50 km sieci, co pozwoli przyłączyć się 11 tysiącom mieszkańców.

ZOBACZ LISTĘ RANKINGOWĄ

źródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

Wysokie miejsce Łomianek...

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...