www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Wystarczy jeden klik…

Nowoczesna szkoła to prestiż. Prestiż dla rodzica, prestiżdla nauczyciela i dyrektora. Wreszcie – prestiż dlagminy, w której funkcjonują szkoły „nowoczesne”. Nowoczesnaszkoła to szkoła wykorzystująca w swychmetodach dydaktycznych nowoczesne narzędzia. Dziśkomputer działający lokalnie to jedynie maszyna do pisaniai kalkulator. W połączeniu z Siecią może stanowićpotężne narzędzie wspomagające realizację programuprofilaktyki i programu wychowawczego szkoły.

W zeszłym roku wszystkie szkoły w naszej gminiewyposażone zostały w sprzęt komputerowy. Każdaze szkół otrzymała po kilkanaście notebooków wrazz dostępem do Internetu. Warto skorzystać z tych narzędzi,by poznać ich prawdziwą moc!

W dniu 31. stycznia w auli widowiskowej ICDS odbyłasię prezentacja Systemu Kontroli Frekwencjii Wyników w Nauce, tzw. „elektronicznego dziennika”.Na prezentację zaproszeni zostali dyrektorzyszkół wraz z nauczycielami. Z zaproszenia skorzystalirównież Pani Hanna Kołakowska – kierownikReferatu Oświaty oraz radna Rady Miejskiej w ŁomiankachPani Sylwia Maksim-Wójcicka.

Koniec z papierowym dziennikiem? Czemu nie. Dlakażdego coś… ważnego.
Rodzice – e-dziennik umożliwia wgląd w aktualnyplan lekcji, sprawdzanie frekwencji własnych pociechoraz kontrolę ich osiągnięć z poszczególnych przedmiotów.Dzięki możliwości stałego kontaktu ze szkołą,system pozwala na skuteczne przeciwdziałanie problemomwychowawczym oraz problemom w nauce.
Nauczyciele – mogą nie tylko wprowadzać oceny,ale również odnotowywać spóźnienia i nieobecności,umieszczać komunikaty i uwagi o zachowaniu uczniadodawać informacje o sprawdzianach i pracach klasowych.Mogą zarządzać wydarzeniami takimi jakwycieczki, wyjazdy, zebrania. System umożliwia stały kontakt z rodzicami uczniów sprawiających problemywychowawcze. Nauczyciel otrzymuje narzędzie, motywująceucznia do systematycznego uczestniczeniaw lekcji i przygotowywania się do zajęć. E-dziennikponadto umożliwia generowanie zestawień oceni frekwencji, tworzenie statystyk postępów w nauceoraz wszystkich innych danych przygotowywanychdo tej pory przez nauczyciela po godzinach pracy.Dyrektor otrzymuje znakomite narzędzie w skutecznymograniczaniu nadmiaru biurokracji, usprawnieniuprzepływu informacji oraz możliwość szybkiej i pełnejanalizy danych.Uczniom e-dziennik zapewnia stały dostęp do własnychocen, śledzenie informacji o wydarzeniach szkolnych orazzaplanowanych sprawdzianach. Uczeń ma możliwośćskorzystania z wbudowanych narzędzi, które umożliwiająrozsyłanie przez nauczyciela pomocy dydaktycznychw formie multimedialnych testów i ćwiczeń.

Dziennik elektroniczny działa od 4 lat w Szkole Podstawowejw Sadowej zarządzanej przez Panią dyrektorJoannę Cackowską. Brawo Pani dyrektor!Od drugiego semestru tego roku pilotażowo w klasachczwartych planowane jest wdrożenie e-dziennikaw Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach, szkole kierowanejprzez Pana dyrektora Marka Lisa. Panie dyrektorze– dziękuję już dziś za ten pierwszy krok!Jako inicjator i zdeklarowany propagator wprowadzeniaw naszej Gminie e-dziennika, czyli elektronicznegoSystemu Kontroli Frekwencji i Wynikóww Nauce, jako orędownik szkoły nowoczesnej, otwartejna nowe idee, przyjaznej uczniom i rodzicom –wierzę, że do wymienionych szkół dołączą wkrótcepozostałe: Gimnazjum w Łomiankach, Szkoła Podstawowaw Dziekanowie Polskim oraz Szkoła Podstawowaw Dziekanowie Leśnym.


„”Internetowy Dziennik Lekcyjny, który posiadamy od 4 lat pozyskaliśmy z Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputeróww Warszawie. Jest to prosty w obsłudze system, którego głównym zadaniem jest publikowanie ocen, oraz szybkakomunikacja pomiędzy nauczycielem a rodzicem, rodzicami i uczniami między sobą za pomocą internetu. Posiada on wbudowanefunkcje przydatne w pracy nauczycieli np: notatnik, sumowanie i wyliczanie frekwencji, wydruki ocen cząstkowychna comiesięczne zebrania, ocen półrocznych i rocznych. Rodzice mogą w każdej chwili obejrzeć oceny swoich podopiecznych,sprawdzić plan lekcji, frekwencję, lub przeczytać najnowsze informacje od nauczycieli…””
Joanna Cackowska, Dyrektor SP w Sadowej


Marcin Etienne, radny Rady Miejskiej w Łomiankach

MIESIĘCZNIK LOMIANKI.INFO – 2/2011

Wystarczy jeden klik...

Wystarczy jeden klik...

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *