www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

XII sesję Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Zielski zwołuję XII sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 28 czerwca 2007 roku (czwartek), o godzinie 16.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego, przy ul. Staszica 2 w Łomiankach – z następującym porządkiem obrad:
I. Otwarcie obrad.
II. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miejskiej.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:
– powołania radnego Henryka Staniaka do składu osobowego Komisji do spraw Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego,
– wyrażenia zgody na zamianę działek będących własnością Gminy,
– wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki stanowiącej własność Gminy,
– wyrażenia zgody na wieloletnią dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej, oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (działka nr 35),
– wyrażenia zgody na wieloletnią dzierżawę gminnej nieruchomości oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (działka nr 861),
– wyrażenia zgody na wieloletnią dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej, oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (część dz. nr 21, działki nr 22, 23/7 oraz 23/9),
– zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na rok 2007.
IV. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań między Sesjami.
V. Interpelacje i wolne wnioski.
VI. Zamknięcie obrad Sesji.

źródło: UMiG Łomianki
redakcja@lomianki.info

XII sesję Rady Miejskiej

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...