www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

XII sesję Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Zielski zwołuję XII sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 28 czerwca 2007 roku (czwartek), o godzinie 16.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego, przy ul. Staszica 2 w Łomiankach – z następującym porządkiem obrad:
I. Otwarcie obrad.
II. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miejskiej.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:
– powołania radnego Henryka Staniaka do składu osobowego Komisji do spraw Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego,
– wyrażenia zgody na zamianę działek będących własnością Gminy,
– wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki stanowiącej własność Gminy,
– wyrażenia zgody na wieloletnią dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej, oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (działka nr 35),
– wyrażenia zgody na wieloletnią dzierżawę gminnej nieruchomości oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (działka nr 861),
– wyrażenia zgody na wieloletnią dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej, oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (część dz. nr 21, działki nr 22, 23/7 oraz 23/9),
– zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na rok 2007.
IV. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań między Sesjami.
V. Interpelacje i wolne wnioski.
VI. Zamknięcie obrad Sesji.

źródło: UMiG Łomianki
redakcja@lomianki.info

XII sesję Rady Miejskiej

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *