www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

XLII sesja Rady Miejskiej w Łomiankach

XLII sesja Rady Miejskiej w Łomiankach odbędzie się 8 października 2009 roku, o godzinie 16.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego, przy ul. Staszica 2 w Łomiankach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie obrad.

II. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Miejskiej.

III. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgody na objęcie patronatem Rady Miejskiej i Burmistrza Łomianek Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łomiankach,
2) odwołania Pani Anny Kozińskiej ze stanowiska Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łomiankach,
3) uchwalenia „Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łomianki n a lata 2008-2011, z uwzględnieniem lat 2012-2015″ oraz „Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Łomianki na lata 2008-2011, z uwzględnieniem lat 2012-2015″”,
4) ustalenia wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2009-2015 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
5) przekształcenia zakładu budżetowego Przedszkole Samorządowe w Łomiankach w jednostkę budżetową,
6) przekształcenia zakładu budżetowego Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym w jednostkę budżetową,
7) przekształcenia zakładu budżetowego Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie w jednostkę budżetową,
8) zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2009.

IV. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań między Sesjami.

V. Interpelacje i wolne wnioski.

VI. Zamknięcie obrad Sesji.

źródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *