www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

XLII sesja Rady Miejskiej w Łomiankach

XLII sesja Rady Miejskiej w Łomiankach odbędzie się 8 października 2009 roku, o godzinie 16.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego, przy ul. Staszica 2 w Łomiankach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie obrad.

II. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Miejskiej.

III. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgody na objęcie patronatem Rady Miejskiej i Burmistrza Łomianek Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łomiankach,
2) odwołania Pani Anny Kozińskiej ze stanowiska Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łomiankach,
3) uchwalenia „Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łomianki n a lata 2008-2011, z uwzględnieniem lat 2012-2015″ oraz „Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Łomianki na lata 2008-2011, z uwzględnieniem lat 2012-2015″”,
4) ustalenia wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2009-2015 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
5) przekształcenia zakładu budżetowego Przedszkole Samorządowe w Łomiankach w jednostkę budżetową,
6) przekształcenia zakładu budżetowego Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym w jednostkę budżetową,
7) przekształcenia zakładu budżetowego Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie w jednostkę budżetową,
8) zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2009.

IV. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań między Sesjami.

V. Interpelacje i wolne wnioski.

VI. Zamknięcie obrad Sesji.

źródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...