www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

XLIX Sesja Rady Miejskiej

UM Łomianki informuje… XLIX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach odbędzie się w najbliższy piątek – 26 lutego 2010 roku – o godzinie 16.00 w auli widowiskowej ICDS, ul. Staszica 2 w Łomiankach – z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie obrad.

II. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Miejskiej.

III. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) nadania statutu Przedszkolu Samorządowemu w Łomiankach,
2) nadania statutu Przedszkolu Samorządowemu w Dziekanowie Leśnym,
3) nadania statutu Przedszkolu Samorządowemu w Dąbrowie,
4) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na okres przekraczający rok budżetowy,
5) poręczenia przez Gminę Łomianki kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce „Komunikacja Miejska Łomianki” Sp. z o.o. na zakup nowych autobusów,
6) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Komunikacja Miejska Łomianki”” Sp. z o.o. w latach 2011-2015,
7) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
8) odstąpienia od sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki,
9) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki,
10) ustanowienia stypendiów sportowych,
11) wyrażenia zgody na wniesienie w formie aportu na wyposażenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zabudowanych nieruchomości stanowiących przedmiot własności Gminy Łomianki lub stanowiących przedmiot użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Łomianki,
12) zmiany Uchwały Nr XLV/336/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej,
13) zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2010.

IV. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań między Sesjami.

V. Interpelacje i wolne wnioski.

VI.Zamknięcie obrad Sesji.

źródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

XLIX Sesja Rady Miejskiej

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...