www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

XLV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach

13 listopada 2009 roku (piątek), o godzinie 16.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego,przy ul. Staszica 2 w Łomiankach odbędzie się XLV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach.

I. Otwarcie obrad.

II. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Miejskiej.

III. Podjęcie uchwał w sprawie:

– zmiany uchwały Nr XLI / 311 /2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 września 2009 r.,
– wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej,
– wyrażenia zgody na dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy /nr ew. 352/,
– wyrażenia zgody na dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy /nr ew. 504/,
– wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Łomianki porozumienia międzygminnego z m. st. Warszawą dotyczącego wspólnej realizacji komunikacji na terenie Gminy Łomianki i m. st. Warszawy,
– określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
– określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok,
– określenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad ustalenia, poboru i terminu płatności opłaty targowej oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
– zmiany uchwały Nr XV / 86 /2007 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Miasta i Gminy
– zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2009.
IV. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań między Sesjami.

V. Interpelacje i wolne wnioski.

VI. Zamknięcie obrad Sesji.

źródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *