www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

XLV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach

13 listopada 2009 roku (piątek), o godzinie 16.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego,przy ul. Staszica 2 w Łomiankach odbędzie się XLV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach.

I. Otwarcie obrad.

II. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Miejskiej.

III. Podjęcie uchwał w sprawie:

– zmiany uchwały Nr XLI / 311 /2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 września 2009 r.,
– wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej,
– wyrażenia zgody na dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy /nr ew. 352/,
– wyrażenia zgody na dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy /nr ew. 504/,
– wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Łomianki porozumienia międzygminnego z m. st. Warszawą dotyczącego wspólnej realizacji komunikacji na terenie Gminy Łomianki i m. st. Warszawy,
– określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
– określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok,
– określenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad ustalenia, poboru i terminu płatności opłaty targowej oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
– zmiany uchwały Nr XV / 86 /2007 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Miasta i Gminy
– zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2009.
IV. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań między Sesjami.

V. Interpelacje i wolne wnioski.

VI. Zamknięcie obrad Sesji.

źródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...