www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

XLVIII sesja RM w Łomiankach

UM Łomianki informuje, że XLVIII sesja Rady Miejskiej w Łomiankach odbędzie się 21 stycznia 2010 roku (czwartek), o godzinie 10.00 w auli widowiskowej ICDS, przy ul. Staszica 2 w Łomiankach.

Planowany porządek obrad obejmuje:
I. Otwarcie obrad.
II. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Miejskiej.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2010,
2) stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania
– przestrzennego „Kiełpin Poduchowny” z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
– przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki,
3) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin Poduchowny””,
4) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010,
5) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010.
IV. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań między Sesjami.
V. Interpelacje i wolne wnioski.
VI. Zamknięcie obrad Sesji.

UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

XLVIII sesja RM w Łomiankach

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *