www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

XLVIII sesja RM w Łomiankach

UM Łomianki informuje, że XLVIII sesja Rady Miejskiej w Łomiankach odbędzie się 21 stycznia 2010 roku (czwartek), o godzinie 10.00 w auli widowiskowej ICDS, przy ul. Staszica 2 w Łomiankach.

Planowany porządek obrad obejmuje:
I. Otwarcie obrad.
II. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Miejskiej.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2010,
2) stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania
– przestrzennego „Kiełpin Poduchowny” z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
– przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki,
3) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin Poduchowny””,
4) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010,
5) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010.
IV. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań między Sesjami.
V. Interpelacje i wolne wnioski.
VI. Zamknięcie obrad Sesji.

UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

XLVIII sesja RM w Łomiankach

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...