www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

XV Sesja Rady Miejskiej // obligacje cd…

XV Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach odbędzie się 20 października 2011 roku (czwartek), o godzinie 16.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego, przy ul. Staszica 2 w Łomiankach – z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie obrad.

II. Przyjęcie stenogramu z XIII sesji Rady Miejskiej.

III. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej.

IV. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) pozostawienia zgłoszeń dwóch kandydatów na ławników bez dalszego biegu,
2) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie,
3) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
4) wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie,
5) wyboru ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Opinia zespołu opiniującego kandydatów na ławników
6) emisji obligacji gminnych,
7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2011-2021,
8) zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2011.

V. Informacja Burmistrza z analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu oraz jednostek podległych.

VI. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z analizy oświadczeń majątkowych radnych.

VII. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań w okresie międzysesyjnym.

VIII. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

IX. Zamknięcie obrad Sesji.

Projekty uchwał na BIP Łomianki

źródło: UM Łomainki
redakcja@lomianki.info

XV Sesja Rady Miejskiej // obligacje cd...

XV Sesja Rady Miejskiej // obligacje cd...

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...