www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

XV Sesja Rady Miejskiej // obligacje cd…

XV Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach odbędzie się 20 października 2011 roku (czwartek), o godzinie 16.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego, przy ul. Staszica 2 w Łomiankach – z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie obrad.

II. Przyjęcie stenogramu z XIII sesji Rady Miejskiej.

III. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej.

IV. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) pozostawienia zgłoszeń dwóch kandydatów na ławników bez dalszego biegu,
2) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie,
3) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
4) wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie,
5) wyboru ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Opinia zespołu opiniującego kandydatów na ławników
6) emisji obligacji gminnych,
7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2011-2021,
8) zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2011.

V. Informacja Burmistrza z analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu oraz jednostek podległych.

VI. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z analizy oświadczeń majątkowych radnych.

VII. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań w okresie międzysesyjnym.

VIII. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

IX. Zamknięcie obrad Sesji.

Projekty uchwał na BIP Łomianki

źródło: UM Łomainki
redakcja@lomianki.info

XV Sesja Rady Miejskiej // obligacje cd...

XV Sesja Rady Miejskiej // obligacje cd...

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *