www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

XV Sesja Rady Miejskiej // VIDEO

20 października 2011 roku odbyła się część pierwsza XV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach. Zapraszamy do obejrzenia video-relacji.

Porządek obrad przewidywał.

I. Otwarcie obrad.
II. Przyjęcie stenogramu z XIII sesji Rady Miejskiej.
III. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej.


XV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach – część 1


IV. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) pozostawienia zgłoszeń dwóch kandydatów na ławników bez dalszego biegu,
2) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie,
3) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
4) wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie,
5) wyboru ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Opinia zespołu opiniującego kandydatów na ławników


XV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach – część 2


6) emisji obligacji gminnych,
7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2011-2021,
8) zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2011.


XV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach – część 3


W związku ze zgłoszonym przez radną Ewę Sidorzak wnioskiem formalnym o zmianę uchwały dotyczącej emisji obligacji gminnych ogłoszono przerwe w obradach do 24 października 2011 roku do godziny 16.00.

ZOBACZ CIĄG DALSZY XV SESJI RADY MIEJSKIEJ w ŁOMIANKACH

XV Sesja Rady Miejskiej // VIDEO

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *