www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

XVI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach

10 listopada 2011 roku odbyła się XVI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach. Zapraszamy do obejrzenia video-relacji.

Obrady prowadził wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Henryk Staniak

Porządek obrad przewidywał:

I. Otwarcie obrad

Głos zabrali: radna Sylwia Maksim-Wójcicka, zastępca burmistrza Bogdan Kłódkiewicz, radny Tadeusz Krystecki, radny Jan Grądzki, radna Sławomira Laskowska


XVI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 1


II. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miejskiej


XVI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 2

III. Przyjęcie uchwał w sprawie:

1. Nadania nazwy ulicy (zdjęto z porządku obrad)

1. Odwołania Radnego Henryka Staniaka ze składu osobowego Komisji ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego


XVI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 3


2. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

Głos zabrali: radny Grzegorz Porowski, radna Maria Zalewska, burmistrz Tomasz Dąbrowski, prezes ZWiK, skarbnik Urzędu Miejskiego, radny Jan Grądzki, zastępca burmistrza Bogdan Kłódkiewicz, radny Krzysztof Wawer


XVI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 4


3. Określenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności opłaty targowej oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Głos zabrali: radny Grzegorz Porowski, radna Maria Zalewska


XVI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 5


4. Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Głos zabrali: radny Grzegorz Porowski, radna Maria Zalewska, radny Jan Grądzki, radny Tadeusz Krystecki, radny Piotr Wolanin, radny Krzysztof Wawer, prawnik Urzędu Miejskiego, radny Marek Zielski


XVI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 6


IV. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań w okresie międzysesyjnym

Głos zabrali: radna Sylwia Maksim-Wójcicka, burmistrz Tomasz Dąbrowski, zastępca burmistrza Bogdan Kłódkiewicz, radny Grzegorz Porowski, kierownik referatu ewidencji gospodarczej Urędu Miejskiego, dyrektor ICDS


XVI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 7


V. Interpecage, zapytania i wolnewnioski.

Głos zabrali: radny Piotr Iwaszko, mieszkanka Danuta Kołcz, radny Grzegorz Porowski, radna Sylwia Maksim-Wójcicka, kierownik referatu środowiska Urzędu Miejskiego, radny Marek Zielski, dyrektor ICDS, komendant Straży Miejskiej, zastępca burmistrza Piotr Rusiecki, radny kamil Kaczyński, kierownik refereatu geodezji i gospodarki nieruchomościami Urzędu Miejskiego, burmistrz Tomasz Dąbrowski, radny Tomasz Rusinek, kierownik referatu oświaty UM, radny Jan Mazan, radny Krzysztof Wawer, radny Tadeusz Krystecki, radna Sławomira Laskowska, zastępca burmistrza Bogdan Kłódkiewicz, prezes ZWiK, prawnik UM, mieszkaniec Marian Perlik,


XVI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 8


XVI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 9


XVI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 10

VI. Zamknięcie obrad Sesji

XVI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *