www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

XVIII sesja Rady Miejskie

7 listopada 2007 roku (środa), o godzinie 16.00 sesja RM odbędzie się w auli widowiskowej ICDS Łomianki przy ul. Staszica 2.

Porządek obrad:
I. Otwarcie obrad.
II. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Miejskiej.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. odwołania Pani Iwony Malarowskiej ze stanowiska Skarbnika Miasta i Gminy Łomianki,
2. powołania Pani …… na stanowisko Skarbnika Miasta i Gminy Łomianki,
3. wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego,
4. podpisania aneksu do Porozumienia z dnia 20 czerwca 2005 roku dotyczącego funkcjonowania na terenie Gminy Łomianki Liceum Ogólnokształcącego,
5. wyrażenia zgody na dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej na okres … lat oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
6. przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gminnej na rzecz Polskiego Związku Działkowców,
7. wyrażenia zgody na wzajemne użyczenie nieruchomości,
8. zmiany Uchwały Nr XVII/100/2007 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 października 2007 r. dotyczącej wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na okres przekraczający rok budżetowy,
9. zmiany Uchwały Nr XLIII/296/2006 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 11 lipca 2006 r. dotyczącej zaciągnięcia zobowiązań finansowych w latach 2006-2007 na wykonanie zadań inwestycyjnych,
10. zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na rok 2007.
IV. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań między Sesjami.
V. Interpelacje i wolne wnioski.
VI. Zamknięcie obrad Sesji.

Projekty uchwał dostępne są na stronie bip.lomianki.pl.

źródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

XVIII sesja Rady Miejskie

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *