www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

XVIII Sesja Rady Miejskiej // VIDEO

5 grudnia 2011 roku odbyła się zwołana na wniosek burmistrza XVIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach. Zapraszazmy do obejrzenia przebiegu Sesji..

Porządek obrad przewidywał:

I. Otwarcie obrad

II. podjęcie uchwał w sprawie:
1. zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Łomianki oraz taryf za ścieki dowożone taborem asenizacyjnym przez podmioty gospodarcze sopza tereu gminy Łomianki w okresie od q stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2021 roku.
2. zmiana w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2011
3. zmiany Wieloletniej Prognozay Finansowej Gminy Łomianki na lata 2011-2021
4. ustalenie wydatkwó niewygasających z upływem roku budżetowego 2011
5. uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
6. programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2021 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2033 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

III. Zamknięcie obrad Sesji.


XVIII Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach – część 1


XVIII Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach – część 2

redakcja@lomianki.info

XVIII Sesja Rady Miejskiej // VIDEO

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *