www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

XX Sesja Rady Miejskiej // VIDEO

30 i 31 stycznia 2012 roku odbyła się XX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach. Zapraszamy do obejrzenia video-relacji.

Obrady Sesji prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Berger.

Porządek obrad:

I. Otwarcie obrad i ustalenia porządku dziennego

Głos zabrali: burmistrz Tomasz Dąbrowski, radny Marcin Etienne, radna Sylwia Maksim-Wójcicka, radny Tadeusz Krystecki, radny Marek Zielski, prawnik, radna Maria Zalewska, radna Ewa Sidorzak,


XX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 1


II. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej.


XX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 2


III. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. Wyrażenie zgody na zawarcie wieloletniej umowy najmu pomieszczeń ICDS

Głos zabrali: radna Sylwia Maksim-Wójcicka, prawnik Urządu Miejskiego, dyrektor ICDS, radna Sławomira Laskowska


XX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 3


2. Wyrażenie zgody na dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej oraz wyrażenie zody na odstąpinie obowiązku przetargowego

Głos zabrali: radny Grzegorz Porowski


XX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 4


3. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współfinansowania lokalnej linii uzupełniającej

4. W sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe loklanego transportu zbiorowego

Głos zabrali: radna Sylwia Maksim-Wójcicka, radny Tomasz Rusinek, radny Tadeusz Krystecki, radny Krzysztof Wawer, radny Grzegorz Porowski, burmistrz Tomasz Dąbrowski, burmistrz Piotr Rusiecki, radny Marek Zielski


XX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 5


5. W sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania dofinansowania w 2012 na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

Głos zabrali: radna Sylwia Maksim-Wójcicka, radny Krzysztof Wawer, radny Marek Zielski, radny Grzegorz Porowski, radna Ewa Sidorzak, kierownik referatu Urządu Miejskiego, prawnik


XX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 6


5. W sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Łomianek Tomasza Henryka Dąbrowskiego

Głos zabrali: radny Marcin Etienne, radny Tadeusz Krystecki, radny Grzegorz Porowski, radna Katarzyna Kućkowska, radna Elżbieta Podolska, radny Krzysztof Wawer, radna Renata Nawotka


XX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 7

Głos zabrali: zastępca burmistrza Piotr Rusiecki, burmistrz Tomasz Dąbrowski


XX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 8


Głos zabrali: radny Marcin Etienne, burmistrz Tomasz Dąbrowski, kierownik referatu Urzędu Miejskiego, radny Marek Zielski, zastępca burmistrza Piotr Rusiecki, radny Piotr Wolanin, radna Elżbieta Podolska, radny Tadeusz Krystecki, radny Jan Grądzki, radna Sławomira Laskowska,


XX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 9


5. Uchwała Budżetowa Gminy Łomianki na rok 2012

Głos zabrali: przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Berger, burmistrz Tomasz Dąbrowski


XX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 10

Głos zabrali: prawnik, radny Grzegorz Porowski, radna Sylwia Maksim-Wójcicka, radna Maria Zalewska, radna Ewa Sidorzak, radny Krzysztof Wawer


XX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 11

Głos zabrali: radny Piotr Wolanin, radny Piotr Iwaszko, radny Marek Zielski, radny Grzegorz Porowski, radna Ewa Sidorzak


XX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 12

Głos zabrali: burmistrz Tomasz Dąbrowski, wiceburmistrz Piotr Rusiecki


XX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 13

Głos zabrali: radny Marek Zielski, wiceburmistrz Piotr Rusiecki, radny Jan Grądzki, burmistrz Tomasz Dąbrowski


XX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 14

Głos zabrali: radna Elżbieta Podolska, radny Grzegorz Porowski, wiceburmistrz Piotr Rusiecki, radny Tadeusz Krystecki, radny Wojciech Berger, prawnik, radny Jan Grądzki, radny Krzysztof Wawer


XX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 15

Głos zabrali: radna Sylwia Maksim-Wójcicka, radny Piotr Wolanin, radny Grzegorz Porowski


XX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 16

Głos zabrali: radna Ewa Sidorzak, prawnik, radny Wojciech Berger, skarbnik Urzędu Miejskiego


XX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 17

ciąg dalszy relacji video niebawem…

redakcja@lomianki.info

XX Sesja Rady Miejskiej // VIDEO

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *