www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

XXI Sesja Rady Miejskiej

W czwartek 7 lutego 2008 roku, o godzinie 16.00 w ICDS Łomianki odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach.

Przewidywany porządek obrad:

I. Otwarcie obrad.

II. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miejskiej.

III. Podjęcie uchwał w sprawie:
– obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Łomiankach oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Miasta i Gminy Łomianki,
– zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Kampinos””,
– wyrażenia zgody na nabycie działki,
– uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008,
– uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008,
– uchwalenia programu i zasad współpracy w 2008 roku Gminy Łomianki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
– ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości punktu do tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia dla pracowników Zarządu Zasobami Komunalnymi w Łomiankach,
– ustalenia opłat w przedszkolach publicznych i oddziale żłobka prowadzonych przez Gminę Łomianki na rok 2008,
– określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
– udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w roku 2008,
– zmiany Uchwały Nr XX /126/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku dotyczącej uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łomianki na rok 2008,
– zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na rok 2008.

IV. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań między Sesjami.

V. Interpelacje i wolne wnioski.

VI. Zamknięcie obrad Sesji.

źródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

XXI Sesja Rady Miejskiej

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...