www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

XXIV Sesja Rady Miejskiej // VIDEO

11 kwietnia 2012 roku odbyła się XXIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach. Zapraszamy do obejrzenia video-relacji.

Obrady Sesji prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Grądzki.

Porządek obrad:

I. Otwarcie obrad i ustalenia porządku dziennego

II. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej.
Przyjęcie protokołu przełożona na następną sesją

III. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego ZWiK Sp. z o.o. w latach 2012-2015

Głos zabrali: randa Ewa Sidorzak, skarbnik UM Łomianki, radna Maria Zalewska, radna Sylwia Maksim-Wójcicka, prawnik UM Łomianki, radny WOjciech Berger, wiceburmistrz Bogdan Kłódkiewicz, prezes ZWiK Sp. z o.o., radny Grzegorz Porowski, radny Krzysztof Wawer,


XXIV sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 1


IV. Sprawozdanie burmistrza z wykonania zadań między sesjami

Przyjęcie protokołu przełożona na następną sesją

V. Interpelacje zapytania i wolne wnioski

Przyjęcie apelu dotyczącego nauczania historii w szkołach.
Głos zabrali: przewodniczący Jan Grądzki, radny Krzysztof Wawer, radny Tadeusz Grądzki, radny Marcin Etienne, radna Elżbieta Podolska


XXIV sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 2


Mieszkańcy osiedla Łomianki-Prochownia przybyli porozmawiać z burmistrzem Dąbrowskim jednak ten tłumacząc się koniecznością „”uświetnienia”” innego spotkania opuścił sale obrad. Mieszkańcy wyrazili swoje oburzenie odbierając postępowanie burmistrza Dąbrowskiego jako lekceważenie mieszkańców.

Głos zabrali: mieszkańcy osiedla Łomianki-Prochownia, wiceburmistrz Piotr Rusiecki, przewodniczący Jan Grądzki, wiceburmistrz Bogdan Kłódkiewicz, radny Marek Zielski, radny Tomasz Rusinek


XXIV sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 3


W dalszej części głos zabrała mieszkancy, wiceburmistrz Piotr Rusiecki, wiceburmistrz Bogdan Kłódkiewicz, radny Marek Zielski


XXIV sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 4XXIV sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 5


W dlaszej części posiedzenia głos zabrali: radny Grzegorz Porowski, wiceburmistrz Piotr Rusiecki, radna Katarzyna Kućkowska, przewodniczący Jan Grądzki


XXIV sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 6


Głos zabrali: radny Tadeusz Krystecki, przewodniczący Jan Grądzki, radny Jan Mazan, radny Piotr Wolanin, radny Kamil Kaczyński


XXIV sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 8


Głos zabrali: radny Krzysztof Wawer, radny Wojciech Berger, wiceburmistrz Piotr Rusiecki, radny Tomasz Rusinek


XXIV sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 9


Głos zabrali: radny Marek Zielski, wiceburmistrz Piotr Rusiecki, radny Tadeusz Krystecki, radny Henryk Staniak.
Przewodniczący zamknął obrady XXIV Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach.

redakcja@lomianki.info

XXIV Sesja Rady Miejskiej // VIDEO

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *