www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

XXIV sesja Rady Miejskiej

3 kwietnia 2009 roku o godzinie 16.00 w ICDS Łomianki, ul.Staszica 2, odbędzie się XXIV sesja Rady Miejskiej w Łomiankach.

Przewidywany porzadek sesji…

I. Otwarcie obrad.
II. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miejskiej.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie gminy Łomianki,
2) przystąpienia Gminy Łomianki do realizacji projektu systemowego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Twoje życie w twoich rękach – aktywna integracja społeczna w gminie Łomianki,
3) nadania nazwy drodze,
4) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu,
5) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki stanowiącej własność Gminy,
6) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki stanowiącej własność Gminy,
7) wyrażenia zgody na wniesienie w formie aportu na wyposażenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zabudowanych nieruchomości stanowiących przedmiot własności Gminy Łomianki lub stanowiących przedmiot użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Łomianki,
8) zmiany Uchwały Nr II / 11 / 2002 Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie przyjęcia Statutu Miasta i Gminy Łomianki,
9) wysokości opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Łomianki na rok 2009,
10) ustalenia na 2009 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form doskonalenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łomianki,
11) zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2009.

IV. Sprawozdania Burmistrza z wykonania zadań między Sesjami.
V. Interpelacje i wolne wnioski.
VI. Zamknięcie obrad Sesji.

źródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

XXIV sesja Rady Miejskiej

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *