www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

XXVI sesja Rady Miejskiej

10 lipca 2008 roku (czwartek), o godzinie 16.00 w auli widowiskowej ICDS, przy ul. Staszica 2 w Łomiankach odbędzie się XXVI sesja Rady Miejskiej w Łomiankach z następującym porządkiem obrad.

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Miejskiej.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:
   – nadania nazw ulicom oraz zmiany nazwy ulicy,
   – zamiany działek,
   – wyrażenia zgody na nabycie udziałów w działce drogowej,
   – wyrażenia zgody na nabycie działek przez Gminę Łomianki,
   – przejęcia przez Gminę obowiązku utrzymania grobów i cmentarza wojennego zlokalizowanego w Kiełpinie przy ul. Rolniczej, w zakresie prac konserwacyjnych i remontowych, pielęgnacji zieleni oraz utrzymania czystości i porządku na terenie cmentarza,
   – zmian do Uchwały Nr IX/66/99 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 czerwca 1999r. (zmienionej Uchwałami Nr XXC/137/2000 oraz XXIX/188/2001) w sprawie cen biletów oraz opłat za przewozy świadczone przez „Komunikację Miejską Łomianki” Sp.z.o.o.,
   – wyrażenia zgody na zawarcie wieloletniej umowy najmu powierzchni reklamowej w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym w Łomiankach,
   – zmiany Uchwały Nr XV/86/2007 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Miasta i Gminy Łomianki,
   – wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na okres przekraczający rok budżetowy,
   – upoważnienia Burmistrza Łomianek do zawarcia z Gminą Izabelin umowy dotyczącej wspólnego sporządzenia koncepcji i projektu budowlanego sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz ich eksploatacji na obszarze pogranicza gmin w rejonie Dąbrowy Leśnej,
   – procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu, a także ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego,
   – zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na rok 2008.

4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań między Sesjami.

5. Interpelacje i wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad Sesji.

źródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

XXVI sesja Rady Miejskiej

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *