www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

XXVIII Sesja Rady Miejskiej // VIDEO

28 czerwca 2012 roku odbyła się XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach. Zapraszamy do obejrzenia video-relacji.

Obrady Sesji prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Grądzki.

Porządek obrad:

I. Otwarcie obrad
II. Przyjęcie protokółu z XXVI Sesji RM
zdjęto z porządku obrad

III. Przyjęcie protokółu z XXVII Sesji RM
zdjęto z porządku obrad


XXVIII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 1


IV. odjęcie uchwał w sprawie

1. W sprawie zmiany uchwały 41/313/2009 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pod nazwą Edukacja Kluczem do Przyszości Przyszłości


XXVIII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 2


2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2011 rok
3. Udzielenie Burmistrzowi Łomianek absolutorium za wykonanie budżetu za 2011 rok


XXVIII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 3


XXVIII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 4


XXVIII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 5


XXVIII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 6


XXVIII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 7


cdn……….”

XXVIII Sesja Rady Miejskiej // VIDEO

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...