www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

XXVIII Sesja Rady Miejskiej // VIDEO

28 czerwca 2012 roku odbyła się XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach. Zapraszamy do obejrzenia video-relacji.

Obrady Sesji prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Grądzki.

Porządek obrad:

I. Otwarcie obrad
II. Przyjęcie protokółu z XXVI Sesji RM
zdjęto z porządku obrad

III. Przyjęcie protokółu z XXVII Sesji RM
zdjęto z porządku obrad


XXVIII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 1


IV. odjęcie uchwał w sprawie

1. W sprawie zmiany uchwały 41/313/2009 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pod nazwą Edukacja Kluczem do Przyszości Przyszłości


XXVIII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 2


2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2011 rok
3. Udzielenie Burmistrzowi Łomianek absolutorium za wykonanie budżetu za 2011 rok


XXVIII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 3


XXVIII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 4


XXVIII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 5


XXVIII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 6


XXVIII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 7


cdn……….”

XXVIII Sesja Rady Miejskiej // VIDEO

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *