www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

XXXIII Sesja RM w Łomiankach

18 października odbyła się XXXIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej. Sesja ta miała być poświęcona funkcjonowaniu Karty Rodziny 3+ oraz 4+.

Dodatkowo radni na prośbę burmistrza wsprowadzili jedną uchwałę dotyczącą zmiany uchwały nt. okręgów wyborczych (video część 2). Temat uchwały przybliżyła Beata Kosiorek Ducha – sekretarz.


XXXIII Sesja Rady Miejskiej – część 1


XXXIII Sesja Rady Miejskiej – część 2

Następnym punktem porządku obrad było zaprezentowanie informacji na temat funkcjonowania Karty Rodziny. Prezentacji tej dokonała kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Anna Dziewulska (video część 3).


XXXIII Sesja Rady Miejskiej – część 3

Po prezentacji następiła dyskusja w której brali udział – mieszkańcy oraz Jan Mazan, Grzegorz Porowski, Wojciehc Berger, Sylwia Maksim-Wójcicka, Sławomira Laskowska, Elżbieta Podoslska, Ewa Sidorzak, Marcin Etienne, Jan Grądzki.

Radni dopytywali o poziom zainteresowania „”Kartą Rodziny””, o korzystanie z ulgowych biletów Komunikacji Miejskiej. Zastępca burmistrza Piotr Rusiecki powiedział, że Sesja nie jest najlepszym miejscem na temat funkcjonowania na ten temat oraz będzie chciał aby uchwałę zmienić bo część zapisów w niej nie jest doprecyzowana. Radni jednak podkreślili, że sesja jest takim miejscem bo tylko w takich okolicznościach mogą się spotkać z burmistrzem i całym zarządem. Poruszano temat korzystania z przedszkoli przez rodzimy wielodzietne (video – część 4).


XXXIII Sesja Rady Miejskiej – część 4

Poruszono też problem wprowadzenia kryterium dochodowego przy udzielaniu pomocy. Jednak ten pomysł został sprostowany faktem, że „”Karta Rodziny”” nie jest zapomogą dla rodzin wielodzietnych jako rodzin biednych a promocją takiego modelu rodziny, niezależnie od dochodów. Podkreślano też kłopoty techniczne organizacyjne wynikające m.in. z ustalania granicy dochodów (video – część 5).


XXXIII Sesja Rady Miejskiej – część 5

Przedstawiciele rodzin wielodzietnych dziękowali za wprowadzenie tej iniocjatywy. Zwracali uwagę na problem w dostępności do informacji na temat „”Karty Rodziny”” oraz np. informacji na temat dofinansowania do podręczników dla rodzin z trójką dzieci l więcej. Zwacano również uwagę na wiązanie przez urzędników rodzin wielodzietnych w tzw. „”rodzinami patologicznymi””. Mieszkaniec prosił o uwrażliwienie pracowniaków Urzędu na ten problem. Burmistrz Dąbrowski jednak ostro zadeklarował wyciągniędcie konsekwencji z takiego stanu rzeczy (video – część 6).

Rozmawiano m.in. o zmianach w finansowaniu „”Karty Rodziny””. Poruszano problem słabej informacji ze strony Urządu na temat zaproponowanej przez radnych inicjatywy oraz o znikomej promocji „”Karty Rodziny””. Burmistrz Dąbrowski zwrała uwagę na brak środków na promocję. Zastepca burmistrza Piort Rusiecki dopowiadał – „”no przecież zabrali nam pieniądze na gazetę””.
Radni podkreślili jednak, że promocja „”Karty Rodziny”” jest istotniejsza dla mieszkańców niż darmowa promocja – np. na stronie internetowej urzędu – prywatnej firmy Galamco, która ma zamiar zagospodarować teren na osiedlu Łomianki-Prochownia.
Mieszkańcy deklarowali swoją pomoc w promowaniu „”Karty Rodziny”” (video – część 6).


XXXIII Sesja Rady Miejskiej – część 6

Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Grądzki zaprezentował wzór umowy z właścicielem sklepu „”Biedronka””, który zadeklarował pomoc w wysokości 3000 pln na zakupy przedświąteczne. Radny Grądzki poinformował że rozmowy na temat tego typu pomocy dla łomiankowskich rodzin prowadził również z firmą Auchan. Wzór umowy przekazał burmistrzowi Dąrowskiemu.
Pomysł ten nie spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony Urzędu. Prawnik powiedział m.in. że odarowująca firma nie jest fair, bo zobowiązuje obdarowanego do poinformowania o tym fakcie wraz zamieszczeniem logotypu darczyńcy w materiałach promocyjncyh… „”To taka troszeczkę darowizna przez promocję. […] Umowa jest niekorzystna.””
Jan Grądzki powiedział, że to jest wzór umowy a rolą referatu prawnego jest wynegocjowanie jej treści. Powiedział również, że „”jak się tylko zacznie o rodzinie rozmawiać to zawsze są jakieś problemy i utrudnienia, zawsze jest pod górkę. Starajmy się w końcu myśleć pozytywnie”” – apelował.

Niestety dalsza część przebiegu sesji została „”zdemolowana”” przez dwie mieszkanki – mówiące o sobie jako o zwolenniczkach burmistrza – które krzyczały, że cała ta dyskusja to bicie piany, skandal i niszczenie rodziny np. przez to że obniżono burmistrzowi wynagrodzenia. Dwie panie podkreślały że to tylko promocja radnych – „”pijar”” i nic więcej.

Ciąg dalszy obrad przewidywał wykład na temat roli rodziny. Wystąpienie wykładowcy z Instytutu Nauk nad Rodziną, jednak w związku z zaistniałą sytuacją zostało odwołane po konsultacji z samym wykładowcą jak i radnymi inicjatorami sesji.

Na koniec radni podjęli uchwałę mówiącą o tym, że pozytywnie opiniują działanie mające na celu promowanie rodzin wielodzietnych, umocnienie rodziny i wsparcie ze szczególnych uwzględnieniem jej potrzeb oraz włączenie w akcję wspierania rodzin podmiotów gospodarczych (video – część 7).


XXXIII Sesja Rady Miejskiej – część 7

W przerwie sesji oraz po niej burmistrz Dąbrowski zaproponował projekcję filmu „”Bitwa pod Łomiankami 1939 – Inscenizacja 2012″”

redakcja@lomianki.info

XXXIII Sesja RM w Łomiankach

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *