www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

XXXIII Sesja RM w Łomiankach

18 października odbyła się XXXIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej. Sesja ta miała być poświęcona funkcjonowaniu Karty Rodziny 3+ oraz 4+.

Dodatkowo radni na prośbę burmistrza wsprowadzili jedną uchwałę dotyczącą zmiany uchwały nt. okręgów wyborczych (video część 2). Temat uchwały przybliżyła Beata Kosiorek Ducha – sekretarz.


XXXIII Sesja Rady Miejskiej – część 1


XXXIII Sesja Rady Miejskiej – część 2

Następnym punktem porządku obrad było zaprezentowanie informacji na temat funkcjonowania Karty Rodziny. Prezentacji tej dokonała kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Anna Dziewulska (video część 3).


XXXIII Sesja Rady Miejskiej – część 3

Po prezentacji następiła dyskusja w której brali udział – mieszkańcy oraz Jan Mazan, Grzegorz Porowski, Wojciehc Berger, Sylwia Maksim-Wójcicka, Sławomira Laskowska, Elżbieta Podoslska, Ewa Sidorzak, Marcin Etienne, Jan Grądzki.

Radni dopytywali o poziom zainteresowania „”Kartą Rodziny””, o korzystanie z ulgowych biletów Komunikacji Miejskiej. Zastępca burmistrza Piotr Rusiecki powiedział, że Sesja nie jest najlepszym miejscem na temat funkcjonowania na ten temat oraz będzie chciał aby uchwałę zmienić bo część zapisów w niej nie jest doprecyzowana. Radni jednak podkreślili, że sesja jest takim miejscem bo tylko w takich okolicznościach mogą się spotkać z burmistrzem i całym zarządem. Poruszano temat korzystania z przedszkoli przez rodzimy wielodzietne (video – część 4).


XXXIII Sesja Rady Miejskiej – część 4

Poruszono też problem wprowadzenia kryterium dochodowego przy udzielaniu pomocy. Jednak ten pomysł został sprostowany faktem, że „”Karta Rodziny”” nie jest zapomogą dla rodzin wielodzietnych jako rodzin biednych a promocją takiego modelu rodziny, niezależnie od dochodów. Podkreślano też kłopoty techniczne organizacyjne wynikające m.in. z ustalania granicy dochodów (video – część 5).


XXXIII Sesja Rady Miejskiej – część 5

Przedstawiciele rodzin wielodzietnych dziękowali za wprowadzenie tej iniocjatywy. Zwracali uwagę na problem w dostępności do informacji na temat „”Karty Rodziny”” oraz np. informacji na temat dofinansowania do podręczników dla rodzin z trójką dzieci l więcej. Zwacano również uwagę na wiązanie przez urzędników rodzin wielodzietnych w tzw. „”rodzinami patologicznymi””. Mieszkaniec prosił o uwrażliwienie pracowniaków Urzędu na ten problem. Burmistrz Dąbrowski jednak ostro zadeklarował wyciągniędcie konsekwencji z takiego stanu rzeczy (video – część 6).

Rozmawiano m.in. o zmianach w finansowaniu „”Karty Rodziny””. Poruszano problem słabej informacji ze strony Urządu na temat zaproponowanej przez radnych inicjatywy oraz o znikomej promocji „”Karty Rodziny””. Burmistrz Dąbrowski zwrała uwagę na brak środków na promocję. Zastepca burmistrza Piort Rusiecki dopowiadał – „”no przecież zabrali nam pieniądze na gazetę””.
Radni podkreślili jednak, że promocja „”Karty Rodziny”” jest istotniejsza dla mieszkańców niż darmowa promocja – np. na stronie internetowej urzędu – prywatnej firmy Galamco, która ma zamiar zagospodarować teren na osiedlu Łomianki-Prochownia.
Mieszkańcy deklarowali swoją pomoc w promowaniu „”Karty Rodziny”” (video – część 6).


XXXIII Sesja Rady Miejskiej – część 6

Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Grądzki zaprezentował wzór umowy z właścicielem sklepu „”Biedronka””, który zadeklarował pomoc w wysokości 3000 pln na zakupy przedświąteczne. Radny Grądzki poinformował że rozmowy na temat tego typu pomocy dla łomiankowskich rodzin prowadził również z firmą Auchan. Wzór umowy przekazał burmistrzowi Dąrowskiemu.
Pomysł ten nie spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony Urzędu. Prawnik powiedział m.in. że odarowująca firma nie jest fair, bo zobowiązuje obdarowanego do poinformowania o tym fakcie wraz zamieszczeniem logotypu darczyńcy w materiałach promocyjncyh… „”To taka troszeczkę darowizna przez promocję. […] Umowa jest niekorzystna.””
Jan Grądzki powiedział, że to jest wzór umowy a rolą referatu prawnego jest wynegocjowanie jej treści. Powiedział również, że „”jak się tylko zacznie o rodzinie rozmawiać to zawsze są jakieś problemy i utrudnienia, zawsze jest pod górkę. Starajmy się w końcu myśleć pozytywnie”” – apelował.

Niestety dalsza część przebiegu sesji została „”zdemolowana”” przez dwie mieszkanki – mówiące o sobie jako o zwolenniczkach burmistrza – które krzyczały, że cała ta dyskusja to bicie piany, skandal i niszczenie rodziny np. przez to że obniżono burmistrzowi wynagrodzenia. Dwie panie podkreślały że to tylko promocja radnych – „”pijar”” i nic więcej.

Ciąg dalszy obrad przewidywał wykład na temat roli rodziny. Wystąpienie wykładowcy z Instytutu Nauk nad Rodziną, jednak w związku z zaistniałą sytuacją zostało odwołane po konsultacji z samym wykładowcą jak i radnymi inicjatorami sesji.

Na koniec radni podjęli uchwałę mówiącą o tym, że pozytywnie opiniują działanie mające na celu promowanie rodzin wielodzietnych, umocnienie rodziny i wsparcie ze szczególnych uwzględnieniem jej potrzeb oraz włączenie w akcję wspierania rodzin podmiotów gospodarczych (video – część 7).


XXXIII Sesja Rady Miejskiej – część 7

W przerwie sesji oraz po niej burmistrz Dąbrowski zaproponował projekcję filmu „”Bitwa pod Łomiankami 1939 – Inscenizacja 2012″”

redakcja@lomianki.info

XXXIII Sesja RM w Łomiankach

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...