www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach zwołana została na dzień 10 czerwca 2009 roku (środa), na godzine 16.00, w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Łomiankach, przy ul. Warszawskiej 115 w Łomiankach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie obrad.

II. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miejskiej.

III. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia taryf za wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi wraz z odprowadzaniem ścieków z nieruchomości z terenu miasta i gminy Łomianki oraz taryf za ścieki dowożone taborem asenizacyjnym przez podmioty gospodarcze spoza gminy Łomianki,
2) zaopiniowania projektowanego obszaru Natura 2000 w części dotyczącej specjalnego obszaru ochrony siedliskowej „Kampinoska Dolina Wisły” położonego na terenie Gminy Łomianki i wchodzącego w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000,
3) wniosku radnych w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego Bogusława Orzechowskiego,
4) rozpatrzenia skargi na Burmistrza Łomianek,
5) rozpatrzenia skargi na Burmistrza Łomianek.

IV. Zamknięcie obrad Sesji

źródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.infi

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *