www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Z kim i dlaczego?

Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej radni przyjęli uchwałę – zaproponowanąprzez Urząd – o wystąpieniu ze Związku Miast Nadwiślańskichoraz przystąpieniu do Stowarzyszenia Gmin „MetropoliaWarszawa”.

O powodach zaproponowania ww. uchwał zapytaliśmy Urząd Miejski w Łomiankach.Jak poinformował Witold Gawda, wiceburmistrz ds. społecznych:
Gmina Łomianki należy obecnie do 5 organizacji zrzeszających jednostki samorząduterytorialnego. By móc aktywnie uczestniczyć w ich działalności, trzeba poświęcićznaczące ilości czasu pracy, kierować pracowników na delegacje, analizować dokumenty.Dokonano więc przeglądu korzyści jakie gmina uzyskuje z poszczególnychprzynależności. Najmniej stwierdzono ich w przypadku Związku Miast Nadwiślańskichz siedzibą w Toruniu. Korzyści jakie oferuje ta organizacja to granty na imprezynadwiślańskie w wysokości 1000 zł oraz rejsy dla dzieci podopiecznych OPS, które zewzględów logistycznych (konieczność dowożenia dzieci do Torunia) nie są dla nasatrakcyjne. Podobnie oceniły zasadność udziału w Związku takie miasta jak Warszawai Kraków, które do niego nie należą.Decyzja o przystąpieniu do Stowarzyszenia Gmin „Metropolia Warszawa” jest natomiastpodyktowana potrzebą wpływu na dystrybucję znaczących środków, jakimidysponuje ta organizacja. Są to Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, z których sfinansowanonp. ścieżki rowerowe na terenie naszej gminy.

Aktualnie Łomianki należą do: Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich,Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”, Unii Miasteczek Polskich, StowarzyszeniaGmin „Metropolia Warszawa”.

Z kim i dlaczego?

Z kim i dlaczego?

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

1 komentarz

  1. Brawo

    Bardzo dobry pomysł. Brawo Pani Burmistrz, brawo Radni!

    0
    0
    Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *