www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Z Wisłą nasza przyszłość

Rzecznik prsowy UM Łomianki informuje że…
30 listopada br. w Wyszogrodzie odbyła się konferencja poświęcona zagospodarowaniu Doliny Środkowej Wisły zatytułowana „Z Wisłą nasza przyszłość””. Organizatorami tego spotkania byli starosta Powiatu Płockiego, burmistrzowie: Wyszogrodu – Henryk Klusiewicz i Łomianek – Wiesław Pszczółkowski, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i Towarzystwo Naukowe Płockie. Konferencję w Wyszogrodzie objęli patronatem: Wojewoda Mazowiecki, Marszałek województwa mazowieckiego i Starosta płocki.

Organizatorzy, nawiązując do wniosków wypracowanych podczas trzech konferencji wyszogrodzkich w latach 2004, 2005, 2006 – spotkali się tym razem, żeby omówić szczegóły utworzenia Wiślańsko-Narwiańskiego Parku Krajobrazowego na terenie 7 powiatów i 23 gmin województwa mazowieckiego. Ma on obejmować Dolinę Wisły od Płocka do Warszawy, Dolinę Dolnej Narwi oraz znaczny odcinek Doliny Dolnej Bzury z miejscami pamięci związanymi z postacią Fryderyka Chopina.

Wstępna koncepcja powstania parku, w 1995 roku była inicjatywą prof. Stefana Kozłowskiego z Instytutu Ochrony Środowiska. Dwa lata później do wstępnej charakterystyki przyrodniczej parku dodano elementy środowiska kulturowego. Obecnie prezentowana koncepcja Wiślańsko-Narwiańskiego Parku Krajobrazowego zakłada turystyczne wykorzystanie terenu i pozyskanie środków Unii Europejskiej na działania związane z rozwojem turystyki i kultury na terenach objętych szczególną ochroną przyrody – pisze w swoim opracowaniu dr Ewa Gacka-Grzesiekiewicz z Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. To właśnie zespół pod kierunkiem Pani Gackiej-Grzesiekiewicz, z udziałem Wiesława Nowickiego, Hanny Orzechowskiej i Małgorzaty Walczak, stworzył tę koncepcję. Na konferencję w Wyszogrodzie, burmistrz Łomianek Wiesław Pszczółkowski, zaprosił dwóch wybitnych specjalistów. Doc. dr hab. Jan Marek Matuszkiewicz z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, zaprezentował walory przyrodnicze Wisły pomiędzy Warszawą a Wyszogrodem w zakresie szaty roślinnej oraz metody prognozowania zmian w wyniku przyjmowanych rozstrzygnięć planistycznych. Dr Jerzy Romanowski z Centrum Badań Ekologicznych PAN w Dziekanowie Leśnym, przedstawił multimedialną prezentację dotyczącą bogactwa świata zwierząt Doliny Wisły od Warszawy do Włocławka oraz modelowanie ekologicznych zagrożeń rozwoju tego obszaru.

…Dlaczego przez 15 lat nie udało się nam doprowadzić do powstania Wiślańsko-Narwiańskiego Parku Krajobrazowego im. Książąt Mazowieckich? – pytał zebranych burmistrz Pszczółkowski. Dodał, że …z blogów historyczno-przyrodniczo-rowerowych wynika, że społeczeństwo, uzależnione jak się wydaje od Internetu, telewizora, GPS-u, wraca coraz częściej marzeniami do takiego sposobu spędzania wolnego czasu, do takich miejsc i terenów, na których całymi rodzinami można by było, szlakiem zapomnianej kultury i dzikiej przyrody rzeki Wisły, krążyć na rowerach czy też pieszo i odkrywać historię Mazowsza od początku… Burmistrz Łomianek zadeklarował przyłączenie się Gminy Łomianki do pracy na rzecz powstania Parku. …To na nas dziś szanowni Państwo, spoczywa wielka odpowiedzialność za zachowanie unikatowych gatunków roślin i zwierząt w tym rejonie, za dbałość o utrzymanie nie tylko atrakcyjnej różnorodności krajobrazowej nadwiślańskich terenów ale obronę i utrzymanie ich dla przyszłości. Zebrani wielkimi brawami nagrodzili podsumowanie konferencji dokonane przez dr Wiesława Nowickiego – pełnomocnika Zarządu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków ds. Ochrony Doliny Wisły, który zachęcał do ofensywnego działania, do współdziałania samorządów 23 gmin i 7 powiatów nad Wisłą i utworzenia parku krajobrazowego na omawianych terenach. Może już za rok (zamiast na kolejnej konferencji – jak mówili uczestnicy tego zjazdu) spotkamy się na wycieczce w Wiślańsko-Narwiańskim Parku Krajobrazowym …

źródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

Z Wisłą nasza przyszłość

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *