www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Zacznę od truizmu…

Łomianki to dynamicznie rozwijająca się gmina. Na terenach jeszcze niedawno leżących odłogiem powstają osiedla, drogi, tereny rekreacji. Tak też dzieje się w sołectwie Łomianki Chopina. Zazwyczaj nowi mieszkańcy stają się wartością dodaną, ale potrzebna jest integracja. Do niedawna mieszkańcy chętnie uczestniczyli w imprezach integracyjnych organizowanych przez sołtysów, społeczników czy sąsiadów z najbliższej okolicy. Spontanicznie zwoływane spotkania przy ognisku, sołecka impreza Pieczenie Ziemniaka czy Artystyczne Ogrody nad Wisłą połączyły we wspólnym działaniu wielu mieszkańców. Warto takie pozytywne, oddolne akcje powtarzać, bo nie ma nic cenniejszego, niż dobre sąsiedztwo. Niebawem dowiecie się, jakie niespodzianki integracyjne nas czekają jeszcze w tym sezonie.


Fundusz sołecki

W dobrze zarządzanych gminach kwitnie współpraca burmistrzów czy wójtów z jednostkami pomocniczymi, jakimi są sołtysi, rady sołeckie czy zarządy osiedli. Dobrym zwyczajem są spotkania przedstawicieli mieszkańców z urzędnikami w sprawach dotyczących bezpośrednio danego terenu. Niestety styl sprawowania władzy w naszej gminie od wielu lat odbiega od ogólnie przyjętych zasad. Doprowadziło to do złożenia w 2015 r. rezygnacji z funkcji sołtysa sprawnej i wrażliwej społecznie Pani Sołtys. I mimo że ciąży na Radzie Miejskiej i burmistrzu obowiązek przeprowadzenia wyborów uzupełniających, do tej pory tego nie zrobiono, narażając nasze sołectwo na straty w postaci braku funduszu sołeckiego. Na szczęście w tym roku, jesienią odbędą się wybory samorządowe – a według nowego statutu gminy – po nich również wybory sołtysów i rad sołeckich. Jest więc szansa, że należny nam fundusz sołecki będzie można wykorzystać według naszych pomysłów w roku 2020 (niestety rok 2019 też już jest po stronie "strata").

Zapraszam na stronę Mieszkańców Łomianek.

Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Zacznę od truizmu...

Zacznę od truizmu...

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *