www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Zadania inwestycyjne zaplanowane na 2008 r.

1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego – wykonanie projektu technicznego przebudowy wału wiślanegoBudowa dróg i ulic gminnych
2. Budowa chodnika w ul. Partyzantów
3. Budowa chodnika w ul. Warszawskiej od ul. Brukowej do ul. Przyłuskiego
4. Budowa chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Podleśnej do ul. Graniczka
5. Budowa ul. Grzybowej
6. Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej
7. Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Szkolnej z dokumentacją
8. Budowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włościańskiej
9. Budowa przejazdu nad rowem melioracyjnym w ul. Spokojnej
10. Budowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i Brukowej
11. Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej
12. Odwodnienie ul. Warszawskiej
13. Budowo zatoki autobusowej w ciągu ul. Warszawskiej na wysokości ul. Graniczka (kierunek północno-zachodni)
14. Budowo zatoki autobusowej w ciągu ul. Warszawskiej na wysokości ul. Agawy (kierunek północno-zachodni)
15. Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem
16. Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej
17. Budowa chodnika w ul. Przyłuskiego/Sobieskiego na odc. od istniejącego chodnika do kościoła z odwodnieniem (250 m)
18. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Przeskok na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej
19. Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej na odc. od ul. Baczyńskiego do ul. Fabrycznej wraz z odwodnieniem do ul. Jeziornej
20. Wykonanie nawierzchni wraz z chodnikiem w ul. Spokojnej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Jeziornej
21. Budowa chodnika w ul. Wiejskiej na odc. od ul. Spacerowej do ul. Rolniczej
22. Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Chopina
23. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul.Włościańskiej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej
24. Budowa ciągu pieszojezdnego w ul Mieszka I / Dąbrówki
25. Budowa zatoki autobusowej w ul. M.Konopnickiej na wysokości ul. Akinsa w kierunku Łomianek
26. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Turystycznej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Turystycznej
27. Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań na odc. od ul. Rolniczej do wału przeciwpowodziowego
28. Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Warszawskiej na odc.od ul. Agawy do ul. Kasztanowej
29. Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Włościańskiej do ul. Armii Poznań
30. Budowa ul. Kaktusowej z odwodnieniem
31. Budowa ul. 22 września
32. Budowa ul. Przygodnej – dokumentacja

Gospodarka komunalna
33. Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej
34. Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
35. Zakup wozu strażackiego
36. Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej

Edukacja
37. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej (zespołu szkół) w Dziekanowie Leśnym
38. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
39. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach
40. Budowa boiska integracyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym
41. Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
42. Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy
43. Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku

Oświetlenie ulic, placów i dróg
44. Wykonanie punktów świetlnych w ul. Równoległej
45. Wykonanie oświetlenia w ul. Prochowni na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Łąkowej
46. Wykonanie oświetlenia w ul. Spokojnej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Jeziornej
47. Wykonanie oświetlenia w ul. Mieszka I
48. Wykonanie oświetlenia w ul. Szymanowskiego na odc. do ul. Chopina
49. Wykonanie oświetlenia w ul. Brzegowej na odc. od ul. Wiślanej do końca zabudowań – postawienie 6 słupów i zainstalowanie 28 opraw
50. Wykonanie oświetlenia w ul. Pogodnej – 5 słupów oświetleniowych
51. Wykonanie oświetlenia w ul.Poziomkowej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Poziomkowej
52. Wykonanie oświetlenia w ul. M.Kownackiej
53. Wykonanie oświetlenia w ul. Niegodzisza na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Klonowej

Pozostała działalność
54. Budowa systemu monitoringu dla części sportowej ICDS-u

Kultura fizyczna i sport
55. Budowa toru deskorolkowego

Gazeta Łomiankowska nr 01/2008

Zadania inwestycyjne zaplanowane na 2008 r.

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *