www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Zafałszowana prawda?

Niestety zarówno ulotki pt. „Nie damy rozjechać Łomianek” jak i ostatniogazetka „Nasze Drogi” niewiele mają wspólnego z faktami i prawdą. Z wielkąprzykrością czytam przekazywane tam informacje. Szanuję inne zdanie, każdyma do tego prawo, ale nie szanuję kłamstwa, mataczenia, manipulacji.Niestety, we wspomnianych wydawnictwach zawarto wiele nieprawdziwychinformacji. Przypomnę tylko, że do dwóch stron ulotki „Nie damy rozjechaćŁomianek” Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad napisała aż pięciostronnicowesprostowanie. Patrząc na odpowiedz GDDKiA mam wątpliwości,czy cokolwiek w tamtej ulotce było prawdziwe. Podobnie jest w wydawanymperiodyku „Nasze Drogi”. Wiele zawartych w nim informacji jest niekompletnychlub wręcz mijających się z prawdą. Dla uwiarygodnienia przeplatane sąciekawymi artykułami, pod którymi podpisane są osoby z tytułami naukowymi.Niemniej jednak w ostatnim numerze „Nasze Drogi” wyczytałem, żew zasadzie to prawie wszystkie instytucje są za trasą po wale, oczywiście poza„wredną” GDDKiA, co jest, moim zdaniem, delikatnie mówiąc nadużyciem.Znając wcześniejsze stanowiska różnych instytucji postanowiłem napisać dojednej z nich, a mianowicie do dyrekcji KPN. Pomyślałem, że może faktyczniedyrekcja parku pod wpływem różnych osób zmieniła swoje stanowisko.

Oto obszerny fragment mojego pisma do KPN:
„Proszę o zapoznanie się z ulotką „Nasze Drogi” rozpowszechnianą przez stowarzyszenieOchrona przed Powodzią i Zagrożeniami Komunikacyjnymi na tereniemiasta i gminy Łomianki oraz opublikowaną na stronie internetowej…:
Na pierwszej stronie w podrozdziale „Nie jesteśmy sami” autor tekstu sugeruje, żeDyrekcja Kampinoskiego Parku Narodowego jest za wariantem SamorządowejTrasy Nadwiślańskiej, pisząc i cytując wyrwany z kontekstu fragment Państwaoficjalnego stanowiska:
„Ostrożnie, lecz przyjaźnie formuje swoje stanowisko Dyrekcja KampinoskiegoParku Narodowego: „Dyrekcja KPN nie jest przeciwna koncepcji STN jako rozwiązaniualternatywnemu dla wariantów S7 proponowanych przez GDDKiA” (…)Dyrekcja KPN popiera poszukiwanie alternatywnych rozwiązań wariantowych,które byłyby lepsze dla KPN od propozycji GDDKiA jako nieleżących w bezpośrednimsąsiedztwie kompleksu parku i mających na niego mniejsze oddziaływanie”Proszę więc o informację, czy Kampinoski Park Narodowy zmienił swoje dotychczasowestanowisko i popiera wariant V Samorządową Trasę Nadwiślańską, któranie tylko ingeruje w obszar Natury 2000 – Dolina Środkowej Wisły, ale przedewszystkim zakłóca szlaki migracyjne zwierząt z terenu parku w kierunku rzekiWisły i odwrotnie?…”

W odpowiedzi otrzymałem pismo od dyrektora KPN p. Jerzego Misiaka:„W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie wariantów trasyszybkiego ruchu S-7 w rejonie miasta Łomianki Kampinoski Park Narodowyuprzejmie informuje, że stanowisko Parku wyrażone zostało pismem z dnia 18marca 2005 r. i jest nadal aktualne /kopia pisma w załączeniu/.
Przypominam, że Park ma ogromne wątpliwości co do budowy SamorządowejTrasy Nadwiślańskiej i wyrażał zawsze pogląd, że budowa trasy wzdłuż Wisłybędzie bardzo poważnie ingerować w Obszar Natura 2000 – Dolina ŚrodkowejWisły/kod obszaru: PLB140004/.

Tymczasem, fakt przedstawienia przez Stowarzyszenie Ochrona przed Powodziąi Zagrożeniami Komunikacyjnymi w lokalnej gazetce „Nasze Drogi” oraz na łączachinternetowych stanowiska KPN, sugerującego przychylność Parku do wariantuV STN należy uznać za nieprawdziwą”.

Podsumowując: wszyscy wiemy, że Łomianki leżą na terenie pomiędzy rzekąWisłą i KPN, dwoma niezwykle cennymi obszarami przyrodniczymi. Zarównorzeka jak i park należą do programu Natura 2000 i są sobie potrzebne. Autorzyartykułów i wyżej wspomnianych ulotek zapomnieli jednak o tym napisać. Zapomnieliteż dodać, że budowa STN odcina na zawsze korytarze ekologiczneniezbędne zwierzętom z parku, na co nikt na pewno się nie zgodzi. Niestetynic nie piszą też o tym, że Dyrekcja parku od lat akceptuje trasę w starej rezerwiei odpowiednio się do niej przygotowywała. Na dodatek na spotkaniusztabu kryzysowego z wojewodą, dyrektor KPN stwierdził, że droga w starejrezerwie jest dla Parku korzystna, bo ograniczy zabudowę jednorodzinną,wciskającą się do lasu.

Kto wie lepiej, jak chronić nasz Park Narodowy? Dyrekcja tegoż parku, czy Stowarzyszenieod trasy po wale?

Piotr Rusiecki – radny miasta i gminy Łomianki
Gazeta Łomiankowska nr 11/2007

Zafałszowana prawda?

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *