www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Zakaz wstępu do lasu

W związku z utrzymującym się trzecim stopniem zagrożenia pożarowego lasu, decyzją dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego wprowadzony został od 30.04.2009 r. zakazwstępu do lasu i zakaz ruchu turystycznego na obszarze całego Parku. Zakaz obowiązuje do odwołania.

Magdalena Kamińska
rzecznik prasowy Kampinoskiego Parku Narodowego


Izabelin, dnia 27.04.2009 r.

Szanowni Państwo

Tegoroczna wiosna jest wyjątkowo sucha. Nie było takiej od 20 lat. W Kampinoskim Parku Narodowym notujemy ogromny deficyt wody, wiele cieków wodnych wyschło. Tereny bagienne i podmokłe są silnie przesuszone, często pozbawione wody. Od początku okresu wiosenno-letniego sytuacja pożarowa przedstawia się katastrofalnie. Cały czas utrzymuje się III – najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W ciągu ostatnich 3 tygodni odnotowaliśmy 19 pożarów na terenie parku, z tego 16 ewidentnych podpaleń. Ogniem objętych zostało ponad 6 ha lasu oraz 25 ha łąk.
Z przykrością musimy stwierdzić, że na naszym terenie są podpalacze. W pamięci mamy niedawne przekazy telewizyjne pożarów w Kalifornii, Australii i Hiszpanii gdzie oprócz lasów płonęły całe miejscowości i ginęli ludzie. W wielu miejscach sytuacja w naszym parku jest analogiczna, osady i osiedla położone są wśród lasów lub na terenach przyległych.
Z uwagi na katastrofalne zagrożenie pożarowe zwracam się z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności. Uczyńmy wszystko, aby nasza okolica pozostała nadal krainą bogatej przyrody, a nam się żyło bezpiecznie. Podpalacze nie tylko godzą w przyrodę KPN, ale stwarzają również realne zagrożenia dla mienia, zdrowia i życia swoich sąsiadów.
Dziękuję za ofiarność wszystkim, biorącym udział w gaszeniu pożarów. W szczególności strażakom – ochotnikom, którzy z narażeniem życia są gotowi walczyć z żywiołem. Uprzejmie raz jeszcze proszę Państwa o dalszą pomoc. Zachęcam do współpracy i zaangażowania stosownie do możliwości, zarówno w zakresie prewencji jak i edukacji. Każda przyjęta przez Państwa forma, dzięki której dotrzemy z tak ważną informacją do społeczeństwa będzie właściwa.

Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego
Jerzy Misiak


Izabelin, dnia 28.04.2009 r.

ZARZĄDZENIE nr 12/2009

Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego
z dnia 28.04.2009 r.
w sprawie zakazu wstępu na teren Kampinoskiego Parku Narodowego
i zakazu ruchu turystycznego na obszarze całego Parku

Ze względu na duże zagrożenie pożarowe lasu z dniem 30 kwietnia 2009 r.
wprowadzam
ZAKAZ WSTĘPU NA TERENY LEŚNE
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO
I ZAKAZ RUCHU TURYSTYCZNEGO NA OBSZARZE CAŁEGO KPN

1.Powyższy zakaz nie dotyczy dojazdu drogami publicznymi i odwiedzania cm. w Palmirach, dojazdu do parkingu w Ośrodku Dydaktyczno – Muzealnym im. J.R. Kobendzów w Granicy i zajęć edukacyjnych w obrębie ośrodka oraz zajęć edukacyjnych prowadzonych przez Centrum Edukacji KPN w Izabelinie.
2.Zakaz obowiązuje do odwołania.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. Nr 58, poz. 405, § 12)Instrukcja ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych z 1996 r. (pkt. 2.2.2.)

Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego
mgr inż. Jerzy Misiak

Zakaz wstępu do lasu

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *