www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Jak informuje Gazeta Łomiankowska…
w ostatnim czasie ZWiK Sp. z o.o. w Łomiankach pracował nad budową:

– przyłączy wodociągowych w ul. Szczytowej 5 szt. – 25 mb,
– przykanalików w ul. jw. 6 szt. – 25mb,
– przyłączy wodociągowych w ul. Kołłątaja 1 szt. – 18 mb,
– przykanalików w ul. jw. 1 szt. – 20 mb,
– przyłączy wodociągowych w ul. Warszawskiej 1 szt. – 70 mb,
– przykanalików w ul. jw. 1 szt. – 70 mb,
– odwodnienia ulicznego w ul. Majowej, gdzie zamontowanoi zabudowano 3 studnie odwodnieniowo-chłonne oraz zamontowanoi zabudowano separator substancji ropopochodnych.(Przewidywany termin zakończenia robót – połowa lipca 2007),
– sieci kanalizacji grawitacyjnej w ul. Grzybowej 250 mb,
– sieci kanalizacji grawitacyjnej w ul. Szymanowskiego 70 mb,
– sieci kanalizacji ciśnieniowej w ul. Wiślanej 200 mb (wybudowano5 szt. – 35 mb przykanalików do granic posesji),
– pompowni PW-1 w ul. Szczytowej (prace zostały zakończone).

Trwają również prace przy zniwelowaniu skutków awarii systemunapowietrzania ścieków przekładni (aeratora „B” ) na oczyszczalni.Wypożyczono i zamontowano urządzenia przenośne do napowietrzaniaścieków w miejsce uszkodzonego aeratora. Prowadzone sąrozmowy z holenderskim dostawcą i z polskimi producentami tegotypu urządzeń. Nie znana jest jeszcze cena i termin dostawy uszkodzonychczęści. Proces oczyszczania ścieków przebiega jednak właściwiei nie ma koniczności ograniczania zrzutu dowożonych ścieków.O awarii powiadomiony został Inspektorat Ochrony Środowiska.

źródło: M.F., Gazeta Łomiankowska
redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *