www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

ZAKRZEWSKI JANUSZ
kandydat do Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Informację o tym na jakie stanowisko kandydat kandyduje.
Kandydat do Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Lista nr 2. Okręg 3. Miejsce 1
„Startujemy w bloku: Liga Polskich Rodzin, Prawo i Sprawiedliwość i Forum Samorządowe Gmin, a to jest gwarancją, że żaden głos szeroko rozumianej prawicy nie zostanie zmarnowany. Za sprawę priorytetową uważam jak najlepsze wykorzystanie środków napływających z Unii Europejskiej, które przełożą się na spadek bezrobocia w powiecie oraz poprawę stanu dróg powiatowych.”

Krótką informację o kandydacie.
43 lata. Mąż i ojciec. Mieszkaniec Łomianek od 1964r. Wykształcenie średnie techniczne. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu biznesu. Ławnik Sądu Rejonowego w Nowym Dworze.

Co zrobiła Pani, co zrobił Pan dla Łomianek dotychczas?
Szef powiatowej struktury LPR – druga kadencja.

Co ma zamiar zrobić Pani / Pan dla Łomianek w przyszłości?
Wśród wielu problemów, z jakimi borykają się gminy Powiatu warszawskiego-zachodniego zwrócę uwagę na jeden dość istotny. Problem urzędów samorządowych. Potrzebna jest gruntowna przebudowa organizacji urzędów samorządowych i mentalności jego pracowników. Obywatel nie może być traktowany jak „zło konieczne””. To przecież on jest nie tylko klientem, ale także pracodawcą urzędników. Od urzędu oczekuje tylko sprawnego, rzetelnego i terminowego załatwienia swojej sprawy. Obecna praktyka jednak wiele pozostawia do życzenia, przede wszystkim z dwóch względów: złej organizacji urzędu i złego nastawienia urzędników do „”petentów””.
Organizacja urzędu powinna być przede wszystkim nastawiona na sprawną obsługę klientów. Nie może być tak, że mieszkaniec jest „”goniony”” od pokoju do pokoju w poszukiwaniu osoby, która może zająć się jego sprawą. Wprowadzenie systemu ewidencji umożliwi konkretne udzielanie informacji o stanie załatwienia sprawy, o osobach odpowiedzialnych za podjęcie decyzji czy o przewidywanym terminie otrzymania odpowiedzi z urzędu. System taki sprawdza się nie tylko zagranicą, ale także w wielu miejscach w Polsce. Przyjazny urząd to nie tylko sprawna obsługa klienta. To także przyjaźni obywatelowi urzędnicy oraz jasna i zawsze dostępna informacja. Przyjazny urząd powinien pomagać w załatwieniu spraw w taki sposób, żeby odbywało się to jak najmniejszym kosztem dla mieszkańca. Dlatego godziny pracy urzędu powinny być tak ustalone, aby bez konieczności korzystania z urlopu każdy mógł załatwić swoje sprawy. Urząd powinien pracować tak, aby obywatel musiał jak najrzadziej się w nim pojawiać, a w miarę możliwości do załatwienia sprawy wystarczyła jedna wizyta.
Administracja powinna być tania. Nie może być tak, że poważna część wydatków budżetu jest pochłaniana przez wydatki na ciągle rozrastającą się administrację. Zmiana sposobu funkcjonowania urzędu, lepsze procedury zarządzania, efektywniejsze narzędzia i bardziej kompetentni urzędnicy pozwolą na obniżenie kosztów działania administracji. Wszyscy obywatele mają prawo być traktowani tak samo. Dlaczego więc Ci, którzy „”mają znajomości w urzędzie”” są zwykle załatwiani lepiej i szybciej? Zmiana organizacji pracy, stosunku urzędnika do obywatela i wprowadzenie procedur obsługi interesanta spowoduje, że wszyscy obywatele będą załatwiani tak, jak by „”mieli znajomości””. Trzeba skończyć z układami, prywatą i korupcją. Każdy z podatników ma prawo wiedzieć, na co wydawane są ich pieniądze. Powinien także być informowany o tym, co administracja zamierza zrobić i jak to zamierza zrobić. Spotkania z zainteresowanymi grupami mieszkańców i konsultacje społeczne w najważniejszych sprawach powinny poprzedzać nie tylko wydanie decyzji, ale również rozpoczęcie prac nad projektami rozwiązań. Dlatego proponuję, aby konsultacje społeczne stały się ważnym elementem wpływu obywateli na samorząd. Jednak muszą to być spotkania konkretne a nie uroczyste rauty.
Dzisiaj takie grupy jak przedsiębiorcy, nauczyciele, pracownicy kultury, służby zdrowia nie mają możliwość przedstawienia swoich pomysłów na poprawienie sytuacji staroście czy radnym.
Należy wprowadzić zasady działania urzędników oparte o Kodeks Dobrej Administracji, będący częścią Karty Praw Podstawowych UE, nie tylko dlatego, że zbliży nas to do Unii, ale dlatego, że właśnie według takich reguł powinni działać urzędnicy: zgodnie z prawem, w interesie obywatela, bezstronnie, niezależnie, zgodnie z regułami, rozsądnie i uprzejmie. Kodeks Dobrej Administracji powinien obowiązywać wszystkich pracowników urzędów.
Troska o mieszkańców powiatu, to oprócz funkcji usługowej, najważniejszy cel administracji. Urzędnicy powinni dbać o ludzi – o ich miejsca pracy i szanse na lepsze życie. Administracja musi przejawiać własną inicjatywę w tworzeniu warunków do rozwoju gospodarczego. Samorząd musi też sam pracować nad takimi rozwiązaniami, dzięki którym łatwiej będzie mieszkańcom wykorzystać swój potencjał i możliwości, wychodzić do tych, którzy sami nie potrafią sobie poradzić.
Mieszkam w Łomiankach od 1964 r. Problemy mieszkańców nie są mi obce. Ale żeby dopiąć celu mojej działalności potrzebuję szerokiego poparcia i współpracy. Wszyscy mamy takie samo prawo do korzystania z dobrych, bezpiecznych dróg, chcemy, aby dzieci mogły wolny czas spędzić w bezpiecznym i przyzwoitym miejscu. Mam doświadczenie w pracy społecznej. Zdaję sobie sprawę, że jest to dopiero kropla w morzu potrzeb. Razem możemy jednak zdziałać więcej. Startuję z listy Ligi Polskich Rodzin, gdyż utożsamiam się z programem samorządowym LPR, który stawia na rodzinę. Działalność polityczną, zawodową i społeczną traktujemy jako służbę Bogu, Polsce i Narodowi..Startujemy w trójczłonowym „bloku, Liga Polskich Rodzin, Prawo i Sprawiedliwość i Forum Samorządowe Gmin, a to jest gwarancją, że żaden głos szeroko rozumianej prawicy nie zostanie zmarnowany, przy czym oczywiście należy się przyjrzeć kandydatom, żeby nie wybrać Np; kogoś, kto przez osiem lat zadłużał swoje miasto a teraz chciałby zadłużać powiat.
Należy odszyfrować wszystkich „wędrowników” po podwarszawskich gminach, którzy na końcu znów próbują się zaczepić na starych znanych rejonach. I jeszcze sondaże, chciałbym przypomnieć jak było rok przed wyborami parlamentarnymi, już był premier z Krakowa a prezydent z Sopotu już się witali z gąską, jednak moc kartki do glosowania jest magiczny, nie ulegajmy nachalnej propagandzie układowych mediów, używajmy własnego rozumu.

http://zakrzewski.lpr.pl/

ZAKRZEWSKI JANUSZ <br> kandydat do Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *