www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

ZALEWSKA MARIA
– kandydatka do Rady Miejskiej Łomianki

Informację o tym na jakie stanowisko kandydat kandyduje.
Kandydatka do Rady Miasta i Gminy (Okręg nr 2), KWW „Twoje Łomianki”” – Lista nr 21 poz. 4

Krótką informację o kandydacie.
Od ponad 30 lat związana z Łomiankami. Bezpartyjna. Z wykształcenia: magister ekonomii. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i podyplomowych studiów SGH. Posiadam Uprawnienia Ministra Skarbu, Certyfikat Ministra Finansów, a także szereg bieżących szkoleń z zakresu prawa podatkowego i budżetowego.
Radna Rady Miejskiej w kadencji 1998–2002.

Co zrobiła Pani, co zrobił Pan dla Łomianek dotychczas?
Będąc Radną kadencji 1998-2002 i jako przewodnicząca Komisji Budżetowej doprowadziliśmy do likwidacji z poprzedniej kadencji zadłużenia przekraczającego 60% całości budżetu.
Największym sukcesem było: zwiększenie dochodów budżetowych (sprzedaż udziałów, generującego narastającą stratę „Radia Mazowsze”), odzyskanie notarialne do majątku gminy , sprzedanego w poprzedniej kadencji tkz. ”Pola Andziaka” tj, gruntów na ,których wybudowane jest ICDS, boiska, LO gimnazjum. Utworzenie w gminie pierwszego LO, dla naszych dzieci i młodzieży, (11 roczników maturzystów ukończyło już nasze LO.).
W kadencji podjęto uchwałę o budowie ICDS, można krytykować wysokość kosztów, ale bezspornie jest to dziś jedyne miejsce, w którym mogą spotkać się mieszkańcy, szkoła, basen, LO dla naszych dzieci, a także miejsca pracy dla mieszkańców. Wprowadziłam jako pierwsza, opinię na etapie tworzenia założeń budżetowych, konsultacje z mieszkańcami poprzez Rady Sołeckie i Osiedlowe.
Byłam inspiratorem przywrócenia w pełnej wysokości funduszy Rad Osiedlowych i Sołeckich, aby samodzielnie decydowały o przeznaczeniu tych środków.
Z racji pełnionej funkcji Członka Zarządu, od lat wspieram działalność charytatywną na terenie gminy na rzecz: miejscowego Caritas, szpitala, szkoły, koła kombatantów.

Co ma zamiar zrobić Pani / Pan dla Łomianek w przyszłości?
Wykorzystując swoją wiedzę, doświadczenie zawodowe i pracę w samorządzie, obiecuję: że będę otwarta na współpracę dla dobra Łomianek z burmistrzem wybranym przez Państwa, wszystkimi Radnymi bez względu na komitet wyborczy z którego pochodzą. Podejmę zdeterminowane działania na rzecz bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Aktywnie będę działać na rzecz bezkolizyjnego dojazdu do Warszawy, rozbudowy dróg wewnętrznych, zabezpieczenia rezerwy na pojazd szynowy.
Priorytetowo doprowadzić do budowy wodociągów w całej gminie, kanalizacja w 70% obszaru gminy. Zadbać o wysoki poziom oświaty (budowa szkoły na Dąbrowie, budowa przedszkoli, przywrócenie działalności żłobka). Będę zabiegać o łatwy dostęp do lekarzy w tym lekarzy specjalistów w ramach NFZ. Obiecuję współpracować dla stworzenia Planów Przestrzennego Zagospodarowania Gminy, tylko w oparciu o konsultacje społeczne .Stwarzać warunki dla rozwoju przedsiębiorczości poprzez stabilną politykę podatkową, promocję firm i przedsiębiorców, bezprzewodowy Internet, wspieranie w zakresie utrzymania miejsc pracy. Współpracować aktywnie na rzecz pozyskania inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Szanowni Wyborcy Jako radna dopilnuję, aby nastąpiła optymalizacja wydatków budżetowych, tak aby żadna złotówka z Państwa podatków nie została zmarnowana. Dopilnuję także, aby działalność Rady Miejskiej opierała się wyłącznie o konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectw i osiedli.
Przywrócę głos mieszkańców w dyskusji na każdej sesji Rady Miejskiej oraz jawność finansów publicznych. Oświadczam, że mój program wyborczy stanowi moje wyborcze zobowiązanie, a pracę na rzecz samorządu traktuję jako zaszczytną służbę dla dobra wspólnego. Moją wiedzę, doświadczenie chcę wykorzystać aby działać w państwa imieniu o spokojne życie i dobre warunki rozwoju naszej gminy, tak aby Łomianki były miastem wygodnym i przyjaznym dla mieszkańców.
Jeśli bliska jest Państwu moja wizja i poglądy – oddajcie swój głos na mnie.

Zapraszam na moją stronę internetową: www.mariazalewska.pl

ZALEWSKA MARIA<br data-lazy-src=

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *