www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Zapadła decyzja w sprawie S7.

Dziennik na swoich łamach informuje:
„Drogowcy ostatecznie zdecydowali: nowa trasa ekspresowa S7 w kierunku Gdańska pobiegnie skrajem Bemowa, PuszczyKampinoskiej i do istniejącej szosy włączy się w miejscowości Kiełpin.
– Jeszcze w tym roku wystąpię do wojewody mazowieckiego z wnioskiem o wydanie tzw. decyzji o uwarunkowaniachśrodowiskowych – mówi Wojciech Dąbrowski, dyrektor oddziału mazowieckiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Decyzja jest niezbędna, by móc ubiegać się o pozwolenie na budowę, zdobyć tzw. pozwolenie lokalizacyjne inwestycjicelu publicznego, opracować dokładne projekty budowlane i ogłosić przetarg. Rozpoczęcie prac nie nastąpi jednakszybciej niż za trzy lata, bo tyle potrwają wszystkie procedury. W najbardziej optymistycznym wariancie kierowcy pojadąnową S7 w roku 2012.””

W tym samym wydawnictwie w artykule „”Do gdańska nową trasą za siedem lat”” Sławomir Ślubowski napisał:
„”Drogowcy wybrali wariant trasy, który jest najmniej szkodliwy dla środowiska i mieszkańców. Ale protesty i tak będą.
Koniec kilkuletniej dyskusji, jak prowadzić nową trasę nad morze. Spośród jedenastu propozycji drogowcy wybrali do realizacji wariant trasy, która prowadzić będzie skrajem Bemowa i Puszczy Kampinoskiej. Teraz, aby dostać się na północ kraju, można jechać albo Wisłostradą, albo ul. Marymoncką. Za sześć, siedem lat wygodna nowa dwupasmówka połączy istniej ącą szosę z Bemowem i Bielanami, a na południu, przez projektowaną trasę N-S, ze Służewcem, Doliną Służewiecką i Trasą Siekierkowską.
Wojciech Dąbrowski, dyrektor oddziału mazowieckiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w najbliższych dniach wystąpi do wojewody mazowieckiego o wydanie tzw. decyzji środowiskowej. Jest ona niezbędna, by wykupić grunty, opracować szczegółowe projekty budowlane i wreszcie przystąpić do prac.
Te nie zaczną się jednak wcześniej niż za trzy lata, bo tyle trwa zwykle zdobywanie koniecznych pozwoleń. Trzeba też doliczyć czas na rozpatrywanie ewentualnych protestów. A tych na „”siódemce”” nie da się chyba uniknąć.
Największe kontrowersje budzi przejście S7 przez Bemowo, bo mieszkańcy będą mieli drogę stosunkowo blisko bloków. W wariancie, który wybrali drogowcy, przecina ona, idąc od zachodu, ul. Lazurową, dochodzi do Dywizjonu 303, biegnie wzdłuż niej aż do ul. Rosy Bailly, następnie skręca w górę w lewo, robi łuk wokół osiedla. Dochodzi do Powstańców Śląskich i przecina ją na wysokości Piastów Śląskich. Wkracza w teren lotniska, biegnie wzdłuż pasa startowego, niemal „”przytulając się”” do ul. Księżycowej. Za Fortem Wawrzyszew idzie w górę, by przeciąć Arkuszową.
Z inwestycji nie będą więc zadowoleni mieszkańcy Chomiczówki, którzy zamiast lasu „”za plecami”” dostaną dwupasmówkę. Ale wybrany wariant i tak jest lepszy niż inne, które byłyby jeszcze bardziej uciążliwe dla mieszkańców. Poza tym drogowcy przewidują, że część trasy znajdzie się w wykopie lub tunelu. A dzięki ekranom dźwiękochłonnym mieszkańcy nie powinni być narażeni na hałas.
Ale nie tylko niektórzy mieszkańcy Bemowa i Chomiczówki mogą być niezadowoleni z przebiegu S-7. Zaniepokojeni są też ci, którzy w Łomiankach-Dąbrowie przy planowanej trasie, zbudowali domy. Liczyli na to, że nigdy nie dojdzie do realizacji tej inwestycji drogowej. Teraz właściciele tych domów jednorodzinnych zapowiadają protesty. Uważają, że lepiej byłoby, gdyby projektowana ekspresówka poszła wzdłuż Wisły. Nowa trasa gdańska byłaby więc przedłużeniem Wisłostrady. Problem polega jednak na tym, że tak prowadzona droga zniszczyłaby wiele obszarów chronionego krajobrazu. Nowa S7 będzie liczyła 12,6 km, a koszt jej budowy szacuje się na przeszło dwa milardy złotych.””

Decyzja w sprawie przebiegu zapadła. mamy nadzieję, że władze Łomianek zrobią wszystko aby trasa była jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców Łomianek.

źródło: Dziennik
redakcja@lomianki.info

Zapadła decyzja w sprawie S7.

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *