www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Zastępca Burmistrza Łomianek – Wojciech Tarnawski

Wojciech Tarnawski – zarządzeniem Burmistrza Łomianek Wiesława Pszczółkowskiego z dniem 7 grudnia 2007 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Burmistrza Łomianek.

Wojciech Tarnawski (53 lata) jest mieszkańcem Łomianek. Ukończył SGGW, później samorządowe studia podyplomowe oraz studia z zakresu pozyskiwania środków unijnych. Doświadczenie samorządowe zdobywał kolejno jako radny, członek zarządu i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łomiankach II kadencji (1994-1998). Przez ostatnie lata pracował w Wieliszewie, początkowo jako kierownik Referatu Inwestycji, następnie jako Zastępca Wójta. Był odpowiedzialny za inwestycje, gospodarkę komunalną, drogi, utrzymanie czystości w gminie, a także za sport i kulturę.

źródło: UMiG Łomianki
redakcja@lomianki.info

Zastępca Burmistrza Łomianek - Wojciech Tarnawski

Zastępca Burmistrza Łomianek - Wojciech Tarnawski

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *