www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Zawłaszczenie Tablic Osiedlowych

Chciałem podzielić się odczuciami dotyczącymi faktuzawłaszczenia tablic osiedlowych przez UG. Tablice osiedlowebyły sukcesywnie instalowane we wskazanychmiejscach na osiedlach w odpowiedzi na wystąpienia,nazwijmy je celowe, Rad Sołeckich i Osiedlowych. Byłyone jak sama nazwa mówi tablicami przeznaczonymigłównie do kontaktów Rad Sołeckich i Osiedlowychz mieszkańcami. Mieliśmy swoje kluczyki, a Gmina sporadyczniecoś tam również swojego dowieszała. Za stanwizualny i ich zapełnienie czuliśmy się odpowiedzialniw osiedlach. Tak zorganizowany system trwał kilka kadencji.W przypadku uszkodzeń tablic przekazywaliśmyzgłoszenie do pracownika gminy, ten z kolei w miarę posiadanychśrodków wystawiał zlecenie remontu fi rmiezewnętrznej. Aż tu jak wszyscy wiemy zaszła zmiana.Odcięto bez żadnego uprzedzenia jednostki pomocniczeod tablic osiedlowych. Na początku września br. wymienionozamki i kłódki, wydzielono paskiem z powierzchnitablic 2/3 na część gminną i 1/3 na część osiedlową.Z tablic osiedlowych Burakowa zniknęła informacjai dane kontaktowe członków zarządu oraz numery ważnychtelefonów, wydrukowane na papierze samoprzylepnymi zafoliowane.

Oficjalną informację w poruszonym temacie przekazałvice burmistrz w dniu 18.09.2013 na spotkaniusołtysów i przewodniczących Zarządów Osiedli oraz doprecyzowanow e-mailu z dnia 19.09.2013 r. przesłanymdo jednostek pomocniczych przez A. Osiaka, pracownikadziału promocji i odpowiedzialnego za kontaktyz jednostkami pomocniczymi. Służby gminne miałysame wieszać w tablicach materiały przygotowanei przekazane przez osiedla.

W dniu 21.10.2013r. (poniedziałek)wystosowałem do burmistrza pismo z prośbąo pilną interwencję dotyczącą knotów projektowych,wykonawczych i inwestycyjnych przy przebudowie ul.Warszawskiej w Burakowie. Kopie pisma w tym samymdniu przekazałem pracownikowi działu promocji z prośbąo wywieszenie na tablicach ogłoszeniowych naszegoosiedla.
Niestety do dnia dzisiejszego przekazanychmateriałów nie wywieszono. Pracownik Urzędu mętnietłumaczył, że takich materiałów nie można podawać dowiadomości mieszkańców. Pytam dlaczego nie możnai jakim prawem Urząd decyduje jakie mają być treścii formy komunikacji między Zarządem Osiedlai mieszkańcami i jakie informacje można przekazywaćdo publicznej-mieszkańców wiadomości.
Na jakiejpodstawie pracownik etatowy zatrudniony w gminiedecyduje jakie materiały sołeckie i osiedlowe możnapodawać do publicznej wiadomości. Uważam takiemetody jako specyfi czną formę miejscowej cenzurynarzucanej jednostkom pomocniczym przezUG.
Tak jest to cenzura przepływów informacji międzyZarządami osiedli i ich mieszkańcami. I śmieszne toi straszne. W każdym razie ja nie zamierzam podporządkowaćsię takim formom oddziaływania i ingerencji wprywatność spraw osiedlowych.

W dniu 26.09.2013 r.(sobota) własnymi rękami wywiesiliśmy w/w pismo nai w gablotach osiedlowych. W poniedziałek wszystkiepisma zostały po cichu usunięte, pewnie przez niewidzialnąrękę. Wywiesiłem je ponownie w czwartek a jużnastępnego dnia nie było po nich śladu. Przekazałeme-mailem nasze propozycje do budżetu Gminy na rok2014. Oczywiście te materiałyrównież nie zostały umieszczonew naszych gablotach.W dniu 5.XI.br. wystąpiłempismem do burmistrza z prośbąo wyjaśnienie na jakiejpodstawie służby gminnesukcesywnie usuwają z osiedlowychtablic ogłoszeniowoinformacyjnychkopie pismbędących własnością osiedla,informujących mieszkańcówo istotnych sprawach dla społecznościosiedlowej.
W odpowiedzizastępcy burmistrzaprzedstawiono wybitniepopulistyczne stanowiskoUrzędu. Zacytuję bez komentarzaostatnie zdanie tegostanowiska. „W związku z powyższymnie ma możliwościudostępnienia kluczy od gablotosobom trzecim”.
Takiedziałania uważam za daleceszkodliwe dla relacji jednostkipomocnicze-Urząd Gminy.Ja osobiście będę bojkotowałwykładnię gminną dotyczącąkorzystania z tablic Osiedlowych.A może burmistrz wydaw tym temacie zarządzeniei opracuje jakiś wiążący dokument.Nie wyobrażam sobieżeby taki dokument powstałbez konsultacji z sołectwamii osiedlami.
W dniu 21.XI.br.wystosowano kolejne pismodo Burmistrza podpisaneprzez zdecydowaną większośćSołtysów i PrzewodniczącychZarządów Osiedli z prośbąo nie utrudnianie kontaktówprzedstawicieli jednostek pomocniczych ze społecznościąlokalną oraz przekazania w trybie pilnym kluczydo tablic osiedlowych Zarządom Osiedli i Sołtysom.

W każdym razie sytuacja jest chora a próby cenzurowaniainformacji na poziomie jednostek pomocniczych sąco najmniej anormalne i chyba pora wrócić do normalnościustalając zdrowe i unormowane zasady korzystaniaz tablic oczywiście przekazując klucze do tablicprzedstawicielom osiedli i sołectw.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Buraków
Jerzy Serzysko

Buraków 01.XII.2013 r.

Zawłaszczenie Tablic Osiedlowych

Zawłaszczenie Tablic Osiedlowych

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

7 komentarzy

 1. wyborca

  Pod pismem do b.Dąbrowskiego podpisali się prawie wszyscy przewodniczący rad osiedlowych i sołeckich. To nasi przedstawiciele, przedstawiciele mieszkańców.
  Żądamy aby burmistrz Dąbrowski powstrzymał się od zawłaszczania wszystkich możliwości kontaktu naszych przedstawicieli (rady miejskiej i rad osiedlowych i sołeckich) z nami mieszkańcami!
  Tak dłużej być nie może. Najpierw gazeta, teraz tablice, co następne? Dość monopolu na przekaz informacji.

  Dobrze, że jest chociaż niezależne lomianki.info

  0
  0
  Odpowiedz
 2. mieszkaniec

  Mam nadzieję, że w przyszłych wyborach powiemy Rusieckiemu i jego paczce „Panu już dziękujemy”.

  0
  0
  Odpowiedz
 3. Anioł stróż

  Najpierw trzeba wywalić największego z przewodniczących tego zadymiarza z Burakowa /wygrał po dziwnych wyliczankach wyborczych /. Niech przypomni sobie co wyprawił dwie kadencje temu przy wyborach na Burmistrza /Zachowywał się jak kawał chama/ Co poprzedni władca z PO i ten dziwoląg wyprawiał to się w głowie nie mieści.Na szczęście mam te wszystkie ulotki pisemka i broszurki .

  0
  0
  Odpowiedz
 4. Niezorientowany

  Do Anioła Stróża: może byś te ulotki pisemka i broszurki zeskanował i wrzucił na Facebook?

  0
  0
  Odpowiedz
 5. poetaodkotleta

  Aniele stróżu nasz,
  Ty zawsze rację masz.
  Przypominaj wciąż i wciąż,
  Co który porabiał mąż.

  0
  0
  Odpowiedz
 6. Zorientowany

  Osiem lat temu PO wykorzystywała tablice lokalne do walki politycznej dlatego tak im na tym zależy żeby były w ich rękach. Ile oszczerstw i bzdur mijających się z prawda pojawiło się wtedy pod adresem Burmistrza Sokołowskiego ,tylko on w porę nie zareagował i przegrał
  To właśnie tablice pomogły wygrać wybory na Burmistrza głównemu aktywiście z PO. Posunęli się do doniesień do Prokuratury na ówczesnego włodarza Łomianek chociaż wiedzieli że nic nie mają do powiedzenia poza biciem piany .Brawo dla Burmistrza Dąbrowskiego niech tych kolesi z PO którzy grają w tablice popędzi jak najdalej od TABLIC.Pana również mogą straszyć Prokuratorem i upiorną wizją dokonań na rzecz Łomianek

  0
  0
  Odpowiedz
 7. pytający

  Czy ktoś jeszcze pamięta kto stał osobiście za oszczerstwami kierowanymi przeciw Panu Sokołowskiemu? Czy te osoby nadal są w łomiankowskim samorządzie?

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *