www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

ZBLIŻA SIĘ FALA POWODZIOWA / 07.06.2010


godzina 23.00

Komunikat Sztabu antykryzysowego UM Łomianki

O 21.00 w siedzibie sztabu antykryzysowego odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

Posiedzeniu przewodniczył burmistrz Łomianek Wiesław Pszczółkowski. Wśród osób biorących udział w dyskusji nad nocnym planem zabezpieczenia wałów powodziowych przed ewentualną falą byli: Włodzimierz Owczarek, szef Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Brygadier Jacek Jodłowski – zastępca Komendanta Powiatowego PSP, mł. bryg. mgr inż. Michał Starnowski, który obejmuje dowództwo wału do 8.00 rano, kpt. Piotr Kamiński z WKU Warszawa Żoliborz oraz członkowie sztabu antykryzysowego w Łomiankach, Straży Miejskiej, Policji, OSP z Łomianek i Dziekanowa Polskiego.

W nocy przy wałach czuwać będą 3 jednostki powiatowego OSP, druhowie z łomiankowskiej OSP, funkcjonariusze Straży Miejskiej i policji. W odwodzie czuwa 50 żołnierzy z 15 Pułku Przeciwlotniczego z Gołdapi – stacjonującej w Legionowie, 50 żołnierzy z I Brygady Pancernej w Wesołej oraz załoga transportera PTS z II Brygady Saperów w Kazuniu.

Do dyspozycji mieszkańców jest piasek zgromadzony na terenie przy boisku ORLIK 2012. Do wykorzystania dla obrony wałów gmina przygotowała folie, piasek, samochody ciężarowe, ładowarko-piaskarki oraz 32 tys. worków, z czego ok. 3 tys. jest wypełnionych piaskiem przez pracujących od rana przy załadowaniu, więźniów z Zakładu Karnego w Grodzisku Mazowieckim.

Sztab antykryzysowy działa non-stop pod numerami telefonów 22 768 63 11, 666 834 554, 666 834 543.

Dysponujemy w tej chwili także listą ponad 370 nazwisk osób chętnych do pomocy przy obronie wału, w razie sytuacji kryzysowej. Z Państwa pomocy korzystać będziemy tylko w przypadku zagrożenia.

Wał podzielony zostały na osiem stref kontroli. Monitoring, który potrwa przez całą noc, prowadzony będzie przez dwu osobowe patrole.

Obecnie (22:54) poziom wody wg. wodowskazu przy śluzie obok Jeziora Dziekanowskiego wynosi ok. 380 cm.


godzina 21.30

Wały przy Jeziorze Dziekanowskim są cały czas patrolowane. Na miejscu jest kilka jednostek Straży Pożarnej (m.in z Izabelina, z Babic). Poziom wody na wodowskazie przy śluzie ok. 375 cm…

Poza wysokim poziomem wody w Wiśle, niepokojący jest wysoki stan wody w Jeziorze Dziekanowskim. Droga prowadząca od ul. Rolniczej do wału – gdyby nie była podsypana żużlem – zapewne byłaby już zalana wodą z jeziora.
Około godziny 21. trwało podsypywanie żużlem drogi biegnącej przy wale na północ-zachód od śluzy.


godzina 20.30

Komunikat Sztabu antykryzysowego UM Łomianki

Poziom wody wg.wodowskazu w Łomiankach przy śluzie obok Jeziorze Dziekanowskiego o godzinie 20.00 wynosił ok. 375 cm.

Przypominamy, że worki złożone na parkingu przy drodze dojazdowej do śluzy, są przygotowane do ponownej akcji. Z założenia tuż po zakończeniu poprzedniej obrony wału, miały pozostać na tym miejscu przez kolejne dwa miesiące. Nie wolno ich zabierać i korzystać z nich do indywidualnego zabezpieczania posesji. Identycznie jak dwa tygodnie temu, worki, które ze względu na ogólną sytuację w kraju gmina coraz trudniej może otrzymać lub kupić, będą przeznaczone tylko i wyłącznie do obrony wału.

W Warszawie o godz. 19.00 stan wody w Wiśle wzrósł do 661 cm i przekroczył tym samym stan alarmowy. Dziś o północy Wału Miedzeszyńskiego (do środy włącznie). Możliwe jest także czasowe wyłączenie z ruchu Wybrzeże Helskie w pobliżu ZOO, wzdłuż którego wał jest najniższy. Strażacy umacniają tam podwyższenie wału zbudowane z worków z piaskiem.

Wg. prognoz punkt kulminacyjny fali wodowskazy warszawskie pokażą w nocy ze środy na czwartek, poziom Wisły będzie wówczas wynosił 780 cm. Na łomiankowskich wałach spokój.


godzina 18.30

Rzecznik UM Łomianki – Wojciech Asiński – Wały w Łomiankach wizytowali hydrolodzy z Instytutu Geofizyki PAN i IMiGW. Zdaniem fachowców miejsca szczególnie narażone na podsiąki są tożsame z tymi w których dwa tygodnie temu występowały największe problemy i które zostały zabezpieczone. Na chwile obecną sytuacja jest stabilna jednak z biegiem czasu i wzrostem poziomu wody trzeba będzie neutralizować pojawiające się problemy.


godzina 17.00

Komunikat Sztabu antykryzysowego UM Łomianki

W przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej, sztab zwracać się będzie o pomoc do mieszkańców zanotowanych przy poprzedniej akcji powodziowej. Taka potrzeba może zaistnieć w nocy z poniedziałku na wtorek lub podczas dnia (wtorek 8.06.2010). Mieszkańcy chętni do pomocy przy zabezpieczaniu wałów mogą zgłaszać się pod numerami telefonu: 22 768 6311, 0 666 834 554, 0 666 834 543.


godzina 16.00

TVP INFO: Około 780 cm ma osiągnąć fala, która zmierza w stronę stolicy. To więcej niż przewidywano. Tym razem dużo wody do Wisły wlało się z Wisłoki i Sanu. Kulminacja spodziewana jest w stolicy w nocy z wtorku na środę… Fala w stolicy wyższa niż przewidywano


godzina 15.00

Komunikat Sztabu antykryzysowego UM Łomianki

Poziom wody wg.wodowskazu przy śluzie obok Jeziora Dziekanowskiego o godzinie 15:00 wynosił 360 cm. tj. poniżej stanu alarmowego (400 cm) i 10 cm powyżej stanu ostrzegawczego (350 cm).

Straż miejska i OSP patrolują systematycznie wały. PSP w Błoniu oraz żołnierze udzielający Łomiankom pomocy przy poprzedniej fali, utrzymują gotowość do akcji.

W związku z sytuacją zagrożenia powodziowego, decyzją burmistrza Łomianek, we wtorek 8 czerwca oraz środę 9 czerwca zamknięte będą: SP nr 1 w Łomiankach oraz Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim.


godzina 13.30

Rzecznik UM Łomianki, Wojciech Asiński – Obecnie nie ma potrzeby angażowania mieszkańców. Do dyspozycji są ochotnicy ze straży w Łomiankach, z powiatu i wojsko.
Osoby chętne do ewentualnej późniejszej pomocy proszone są o pozostawianie do siebie kontaktu w Sztabie Antykryzysowym (tel. 22 768 63 11, 666 834 554, 666 834 543).

Nowa dostawa worków zabezpiecza bieżące potrzeby…


godzina 12.00

Buraków – woda podeszła do podstawy wału. Woda gruntowa, która wybiła przy przewodzie tłocznym – (tłoczący scieki z oczyszczalni do Wisły) – jest wypompowywana do rzeki. Sytuacja jest opanowana, stabilna – nie stwarza zagrożenia dla wałów.
Przy okazji… nowym Prezesam ZWiK Łomianki jest Janusz Lewicki – mówi się, że człowiek bardziej zorientowany technicznie niż jego poprzednik Mirosław Nieścioruk.

Przy Orliku grupa więźniów ładuje piach do worków. Piachu jest dostatecznie dużo – mówi jeden z pracujących – trochę słabo z workami… ale jeszcze są.

Woda na wysokości ul. Wiślanej podchodzi do stopy wału. Piaskarnia PolBot otoczona jest 2-3 metrowym nasypem, który ma zabezpieczyć piaskarnie przed zalaniem.

Michał Naftyński – OSP Łomianki – w Dziekanowie sytuacja stabilna, wał monitoruje Straż Miejska, Policja, Straż Pożarna…


godzina 10.00

Komunikat Sztabu antykryzysowego UM Łomianki

Poziom wody wg. wodowskazu przy śluzie obok Jeziora Dziekanowskiego o godzinie 10.00 wynosił ok. 350 cm. Na placu przy boisku ORLIK więźniowie z Zakładu Karnego w Grodzisku Mazowieckiego przygotowują na noc worki z piaskiem. Sytuacja na wale – stabilna.


godzina 10.00

Rzecznik UM Wojciech Asiński – Obecnia wały są monitorowane, grupa 20 więźniów ma przyjechać aby pomagać w napełanianiu worków z piaskiem. W nocy strażacy i pracownicy ZWiK Łomianki opanowali sytuacje w Burakowie gdzie woda przedostawała się na „”stronę ladu”” rurą oczyszczalni ścieków przy Brukowej. Rura zostaął zatkana workami z piachem.

Krzysztof Skarbek (sołtys Kępa Kiełpińska) – w tej chwili na Kępie Kiełpińskiej najbardziej uciążliwe są wody wody gruntowe, których poziom znowu zaczyna się podwyższać – generuje to bardzo wymierne straty dla okolicznych rolników. Na wałach dużym zagrożneiem jest zwierzyna – bobry nornice i dziki – na to zwracamy szczególną uwagę…


godzina 06.00

Komunikat Sztabu antykryzysowego UM Łomianki

Poziom wody wg.wodowskazu przy śluzie obok Jeziora Dziekanowskiego o godz. 6.00 wynosił 330 cm.


godzina 04.00

Komunikat Sztabu antykryzysowego UM Łomianki

Poziom wody wg.wodowskazu przy śluzie obok Jeziora Dziekanowskiego o godz. 3.30 wynosił 325 cm.


redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *