www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Zebrania mieszkańców osiedli i sołectw

14 września 2015 r. o godz. 17.00 w sali klubowej Centrum Kultury w Łomiankach odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Łomianki Chopina. Tematem przewodnim zebrania jest rozdysponowanie środków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016 oraz omówienie spraw bieżących dotyczących sołectwa.

14 września 2015 r. o godz. 19.00 w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Dziekanów Leśny. Tematem przewodnim zebrania jest rozdysponowanie środków w ramach funduszu sołeckiego na 2016 r. oraz omówienie spraw bieżących sołectwa.

Sołtys Dziekanowa Bajkowego zwołuje zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 16 września (środa) 2015 roku o godzinie 18:30 w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym przy ul. por. F. Akinsa 6 – sala nr 5. Tematem zebrania będzie: 1. Podział środków funduszu sołeckiego na 2016 rok oraz uchwalenie wniosku w tej sprawie. 2. Sprawy bieżące.

16 września 2015 r. o godz. 18.30 na terenie boiska sportowego w Burakowie-Łomiankach przy ul. Kościuszki 10 odbędzie się zebranie mieszkańców Osiedla Buraków. Przedmiotem obrad będzie korekta podziału środków finansowych przyznanych osiedlu na 2015 rok, zagospodarowanie budynku po filii Domu Kultury oraz sprawy różne i wolne wnioski.

16 września 2015 r. (środa) o godz. 18.30 w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim na ul. Rolniczej 435 odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Dziekanów Nowy. Zebranie dotyczyć będzie podziału środków na Fundusz Sołecki na rok 2016 oraz bieżących problemów sołectwa.

Sołtys i Rada Sołecka zapraszają mieszkańców Kiełpina na zebranie, które odbędzie się 18 września 2015 r. (piątek) o godz. 18.00 na boisku przy skrzyżowaniu ul. Cienistej i Rolniczej. Program zebrania: dyskusja na temat rozdysponowania środków pieniężnych z Funduszu Sołeckiego na rok 2016; ogólna dyskusja.

21 września 2015 r. o godz. 18.30 w Szkole Podstawowej w Sadowej odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Sadowa. Podczas zebrania zostaną poruszone tematy: podział środków sołeckich na 2016 rok, zmiany przeznaczenia funduszy na budowę boiska z puli 2015 roku oraz problemy i wnioski mieszkańców.

Zebrania mieszkańców osiedli i sołectw

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *