www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Zero tolerancji dla przemocy w szkole

Zgodnie z rządowym programem poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach pt.: „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” Mazowiecki Kurator Oświaty wystąpił z inicjatywą tworzenia punktów konsultacyjnych w szkołach. Zadanie to powierzył poradniom psychologiczno-pedagogicznym.

W Powiecie Warszawskim Zachodnim decyzją Starosty Powiatu Punkty Konsultacyjne znajdą swą siedzibę:
1. W Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Płochocinie, ul Lipowa 3
2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie ul. Szkolna 5
3. W budynku świetlicy w Burakowie, ul. Kościuszki 10
Punkt Konsultacyjny w świetlicy w Burakowie czynny jest w środy od godziny 8.30 — 12.30, konsultacji udziela pedagog specjalny mgr Katarzyna Wierzbicka oraz w czwartki od godziny 14.00— 18.00, konsultacji udziela pedagog mgr Jadwiga Zalewska Numer telefonu do Punktu Konsultacyjnego 792 297 485 (czynny w godzinach pracy punktu).

„Nierozwiązane problemy edukacyjne i wychowawcze stanowią przyczynę kumulowania się trudności wychowawczych oraz tworzenia się patologicznych mechanizmów radzenia sobie z nimi. Dlatego też tak istotna jest wczesna pomoc specjalistyczna skierowana do uczniów i ich rodziców. W związku z tym, że działalność punktów konsultacyjnych ma charakter pilotażowy, ich funkcjonowanie przewidziane jest od 2 listopada do 20 grudnia 2007 r. Zainteresowani mogą skorzystać z oferty pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kontakcie bezpośrednim lub po umówieniu się telefonicznie. Mogą także zastrzec sobie anonimowość. Udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest bezpłatna.”” – informuje mgr Teresa Głogowska – Dyrektor PPP w Błoniu.

źródło: Powiat Warszawski Zachodni
redakcja@lomianki.info

Zero tolerancji dla przemocy w szkole

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *