www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Zero tolerancji dla przemocy w szkole

Zgodnie z rządowym programem poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach pt.: „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” Mazowiecki Kurator Oświaty wystąpił z inicjatywą tworzenia punktów konsultacyjnych w szkołach. Zadanie to powierzył poradniom psychologiczno-pedagogicznym.

W Powiecie Warszawskim Zachodnim decyzją Starosty Powiatu Punkty Konsultacyjne znajdą swą siedzibę:
1. W Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Płochocinie, ul Lipowa 3
2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie ul. Szkolna 5
3. W budynku świetlicy w Burakowie, ul. Kościuszki 10
Punkt Konsultacyjny w świetlicy w Burakowie czynny jest w środy od godziny 8.30 — 12.30, konsultacji udziela pedagog specjalny mgr Katarzyna Wierzbicka oraz w czwartki od godziny 14.00— 18.00, konsultacji udziela pedagog mgr Jadwiga Zalewska Numer telefonu do Punktu Konsultacyjnego 792 297 485 (czynny w godzinach pracy punktu).

„Nierozwiązane problemy edukacyjne i wychowawcze stanowią przyczynę kumulowania się trudności wychowawczych oraz tworzenia się patologicznych mechanizmów radzenia sobie z nimi. Dlatego też tak istotna jest wczesna pomoc specjalistyczna skierowana do uczniów i ich rodziców. W związku z tym, że działalność punktów konsultacyjnych ma charakter pilotażowy, ich funkcjonowanie przewidziane jest od 2 listopada do 20 grudnia 2007 r. Zainteresowani mogą skorzystać z oferty pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kontakcie bezpośrednim lub po umówieniu się telefonicznie. Mogą także zastrzec sobie anonimowość. Udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest bezpłatna.”” – informuje mgr Teresa Głogowska – Dyrektor PPP w Błoniu.

źródło: Powiat Warszawski Zachodni
redakcja@lomianki.info

Zero tolerancji dla przemocy w szkole

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...