www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Złota Księga w Urzędzie

Od 27 stycznia w Urzędzie Miasta i i Gminy jestwyłożona Złota Księga, do której mieszkańcymogą wpisywać podziękowania dla papieża BenedyktaXVI za beatyfikację Jana Pawła II. Księgazostała wyłożona w urzędzie z inicjatywy burmistrzaTomasza Dąbrowskiego, który zapowiedział,że księga zostanie zawieziona do Watykanui uroczyście wręczona Benedyktowi XVI jako darłomiankowskiej społeczności.

Burmistrz, stojąc w towarzystwie wiceburmistrzów,sekretarza gminy i naczelników wydziałów,zaapelował o indywidualne, rodzinne i instytucjonalnewpisywanie się do księgi, a wobecdyrektorów szkół wyraził oczekiwanie organizowaniespecjalnych zajęć i przychodzenia doksięgi z uczniami. Poinformował, że musimy byćz księgi dumni, bo mamy pierwszą taką księgę wUnii Europejskiej.


MIESZKAŃCY O WYŁOŻENIU ZŁOTEJ KSIĘGI

Wiedziałem, że burmistrz Dąbrowski wprowadzi nam takie „klimaty”. W Łomiankach brakowało jużtylko konfliktu na tle światopoglądowym. No to go teraz z pewnością będziemy mieli. Nie rozumiem,jak można zatrzymywać pracę urzędu, by robić kościelne uroczystości. Skandalem jest wywieraniepresji służbowej na pracowników a zwłaszcza na dyrektorów szkół, czyli w konsekwencji na dziecii młodzież. Jestem dumny z burmistrza Dąbrowskiego, że chce jechać z księgą do Watykanu, by podziękowaćBenedyktowi XVI. Świetny pomysł! Prosiłbym jednak, żeby podpisy zbierał w którymś z łomiankowskichkościołów, a swoją (i zapewne wielu osób towarzyszących) pielgrzymkę do Watykanusfinansował ze składek wiernych lub z własnych środków, a nie z budżetu miasta. Bo najłatwiej jestbyć ofiarnym ale za cudze pieniądze.
Janusz, 57 lat, Dąbrowa Zachodnia

Wielkie brawa dla burmistrza! Jesteśmy narodem katolickim, a Jan Paweł II był naszym wybitnym rodakiem.Obowiązkiem gminy jest wychowywanie młodzieży w duchu katolickim. To nasza tradycjai nasza siła. Jak taka Księga może się komuś nie podobać? To chyba nie jest Polakiem. Beatyfikacja JanaPawła II jest wielkim wydarzeniem w naszej historii.
Jadwiga, 68 lat, Buraków

Nie interesuje mnie szczególnie ta księga. Wolałbym żebyśmy byli pierwsi w Unii Europejskiej w dziedzinienp. troski o środowisko albo bezpieczeństwa na ulicach. Zresztą skąd wiadomo, że jesteśmyz księgą pierwsi? Jest jakiś europejski wykaz takich ksiąg? Jeśli księga sprawi, że ludzie będą lepsi, toniech podpisują. Ja i tak jestem za dobry (śmiech).
Roman 36 lat, Kiełpin


W sondzie przeprowadzonej na portalu www.LOMIANKI.INFO poprosiliśmy internautów o dokończenie zdania:Twoim zdaniem Złota Księga – czyli podziękowanie dla Benedykta XVI za beatyfikację Jana Pawła II – to…

Oddano 572 głosy z czego…
30% głosujących uznało inicjatywę za dobrą
34% dobrą, ale w kościele
26% niepotrzebnę inicjatywę
10% nie miało zdania


KOMENTARZ BURMISTRZA TOMASZA DĄBROWSKIEGO

W dniu wyłożenia Złotej Księgi w Urzędzie Miejskim w Łomiankach wbrew wielu głosom apelowałemsłowami Jana Pawła II „Nie lękajcie się”. Sonda internetowa potwierdziła że Ojciec Święty Jan Paweł IIjest autorytetem nie tylko dla katolików i osób wierzących, aż 64% wśród młodych osób, korzystającychz internetu uznało tę inicjatywę za dobrą. 34% uważa, że księga powinna znaleźć się w kościele.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznych w najbliższym czasie księga trafi do parafii.
20 lutego – w kościele Matki Bożej Królowej Rodzin w Dziekanowie Leśnym
27 lutego – w kościele Św. Małgorzaty w Łomiankach
6 marca – w kościele Bł. Marceliny Darowskiej w Burakowie
13 marca – w kościele Św. Marka Ewangelisty w Dąbrowie Leśnej.

Ostatecznie Księga Pamiątkowa zostanie przekazana Papieżowi Benedyktowi XVI jako dar naszej Łomiankowskiej społeczności.

MIESIĘCZNIK LOMIANKI.INFO – 2/2011

Złota Księga w Urzędzie

Złota Księga w Urzędzie

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

1 komentarz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...