www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Złota Księga w Urzędzie

Od 27 stycznia w Urzędzie Miasta i i Gminy jestwyłożona Złota Księga, do której mieszkańcymogą wpisywać podziękowania dla papieża BenedyktaXVI za beatyfikację Jana Pawła II. Księgazostała wyłożona w urzędzie z inicjatywy burmistrzaTomasza Dąbrowskiego, który zapowiedział,że księga zostanie zawieziona do Watykanui uroczyście wręczona Benedyktowi XVI jako darłomiankowskiej społeczności.

Burmistrz, stojąc w towarzystwie wiceburmistrzów,sekretarza gminy i naczelników wydziałów,zaapelował o indywidualne, rodzinne i instytucjonalnewpisywanie się do księgi, a wobecdyrektorów szkół wyraził oczekiwanie organizowaniespecjalnych zajęć i przychodzenia doksięgi z uczniami. Poinformował, że musimy byćz księgi dumni, bo mamy pierwszą taką księgę wUnii Europejskiej.


MIESZKAŃCY O WYŁOŻENIU ZŁOTEJ KSIĘGI

Wiedziałem, że burmistrz Dąbrowski wprowadzi nam takie „klimaty”. W Łomiankach brakowało jużtylko konfliktu na tle światopoglądowym. No to go teraz z pewnością będziemy mieli. Nie rozumiem,jak można zatrzymywać pracę urzędu, by robić kościelne uroczystości. Skandalem jest wywieraniepresji służbowej na pracowników a zwłaszcza na dyrektorów szkół, czyli w konsekwencji na dziecii młodzież. Jestem dumny z burmistrza Dąbrowskiego, że chce jechać z księgą do Watykanu, by podziękowaćBenedyktowi XVI. Świetny pomysł! Prosiłbym jednak, żeby podpisy zbierał w którymś z łomiankowskichkościołów, a swoją (i zapewne wielu osób towarzyszących) pielgrzymkę do Watykanusfinansował ze składek wiernych lub z własnych środków, a nie z budżetu miasta. Bo najłatwiej jestbyć ofiarnym ale za cudze pieniądze.
Janusz, 57 lat, Dąbrowa Zachodnia

Wielkie brawa dla burmistrza! Jesteśmy narodem katolickim, a Jan Paweł II był naszym wybitnym rodakiem.Obowiązkiem gminy jest wychowywanie młodzieży w duchu katolickim. To nasza tradycjai nasza siła. Jak taka Księga może się komuś nie podobać? To chyba nie jest Polakiem. Beatyfikacja JanaPawła II jest wielkim wydarzeniem w naszej historii.
Jadwiga, 68 lat, Buraków

Nie interesuje mnie szczególnie ta księga. Wolałbym żebyśmy byli pierwsi w Unii Europejskiej w dziedzinienp. troski o środowisko albo bezpieczeństwa na ulicach. Zresztą skąd wiadomo, że jesteśmyz księgą pierwsi? Jest jakiś europejski wykaz takich ksiąg? Jeśli księga sprawi, że ludzie będą lepsi, toniech podpisują. Ja i tak jestem za dobry (śmiech).
Roman 36 lat, Kiełpin


W sondzie przeprowadzonej na portalu www.LOMIANKI.INFO poprosiliśmy internautów o dokończenie zdania:Twoim zdaniem Złota Księga – czyli podziękowanie dla Benedykta XVI za beatyfikację Jana Pawła II – to…

Oddano 572 głosy z czego…
30% głosujących uznało inicjatywę za dobrą
34% dobrą, ale w kościele
26% niepotrzebnę inicjatywę
10% nie miało zdania


KOMENTARZ BURMISTRZA TOMASZA DĄBROWSKIEGO

W dniu wyłożenia Złotej Księgi w Urzędzie Miejskim w Łomiankach wbrew wielu głosom apelowałemsłowami Jana Pawła II „Nie lękajcie się”. Sonda internetowa potwierdziła że Ojciec Święty Jan Paweł IIjest autorytetem nie tylko dla katolików i osób wierzących, aż 64% wśród młodych osób, korzystającychz internetu uznało tę inicjatywę za dobrą. 34% uważa, że księga powinna znaleźć się w kościele.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznych w najbliższym czasie księga trafi do parafii.
20 lutego – w kościele Matki Bożej Królowej Rodzin w Dziekanowie Leśnym
27 lutego – w kościele Św. Małgorzaty w Łomiankach
6 marca – w kościele Bł. Marceliny Darowskiej w Burakowie
13 marca – w kościele Św. Marka Ewangelisty w Dąbrowie Leśnej.

Ostatecznie Księga Pamiątkowa zostanie przekazana Papieżowi Benedyktowi XVI jako dar naszej Łomiankowskiej społeczności.

MIESIĘCZNIK LOMIANKI.INFO – 2/2011

Złota Księga w Urzędzie

Złota Księga w Urzędzie

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

1 komentarz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *