www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Zmiany… zmiany w liceum…

Jeszcze nie skończyły się zmagania tegorocznych maturzystów, a my nauczyciele liceów ogólnokształcących ciężko pracujemy nad zmianami, jakie musimy wprowadzić w naszych szkołach.

W liceum, którego mam przyjemność być dyrektorem, dyskusje nad organizacją najbliższych trzech lat nauczania toczą się od dawna. Od nowego roku szkolnego 2012/2013 w klasach pierwszych obowiązywać będzie nowa podstawa programowa.

Dotychczas w gimnazjum i liceum cykl kształcenia ogólnego realizowano dwukrotnie. Oznacza to, że uczniowie w liceum ogólnokształcącym poszerzali swoją wiedzę ze wszystkich przedmiotów. Powtarzanie cyklu kształcenia ogólnego pociągało za sobą niestety, brak czasu na nowe, dodatkowe treści. Reforma, która wchodzi w życie w przyszłym roku szkolnym, zakłada połączenie podstawy programowej etapu gimnazjum i liceum oraz jej unowocześnienie.

W pierwszej klasie liceum, uczniowie będą kontynuować materiał przerabiany w gimnazjum ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych. W wielu liceach publicznych i niepublicznych o kilku lat funkcjonują tzw. klasy profilowane już od pierwszej klasy. Tymczasem młodzież kończąca naukę w gimnazjum, bardzo rzadko ma już sprecyzowane na tyle zainteresowania, aby podjąć decyzję, co do kierunku dalszego kształcenia.

Uczeń w liceum wybiera od dwóch do czterech przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym. W nowej „ramówce” mamy pięć przedmiotów uprzywilejowanych: historia, biologia, chemia, fizyka lub geografia. Każdy uczeń musi wybrać przynajmniej jeden spośród nich jako przedmiot nauczany w zakresie rozszerzonym. Nie znamy jeszcze ostatecznego wyglądu egzaminu maturalnego w roku 2015, ale prawdopodobnie uczeń będzie musiał oprócz przedmiotów obowiązkowych, zdawanych na poziomie podstawowym, wybrać przynajmniej dwa przedmioty, zdawane na poziomie rozszerzonym, w tym przynajmniej jeden z grupy przedmiotów podanych powyżej.

Wybór tego przedmiotu determinuje wybór przedmiotu uzupełniającego. Przy wyborze historii jest to przyroda, przy wyborze minimum jednego z przedmiotów przyrodniczych – historia i społeczeństwo.

Zmiany narzucone przez ustawodawcę pociągają za sobą istotne zmiany w ofercie szkół ponadgimnazjalnych, w tym liceów ogólnokształcących.

Z pewnością zmienią się profile klas proponowane przez te szkoły. Narzucenie z góry pewnych przedmiotów rozszerzonych i ograniczenie wyboru ucznia wydaje się w dużych szkołach koniecznością.

Inaczej sprawa wygląda w mniejszych liceach niepublicznych. W naszej szkole tak, jak dotąd, klasy pozostaną niesprofilowane, aby nie ograniczać wyboru ucznia. Uczeń może sam wybrać przedmioty, których będzie uczył się na poziomie rozszerzonym. Od pierwszej klasy kładziemy nacisk na nauczanie języka angielskiego – (zwiększona liczba godzin, konwersacje z nativ speakerem, zajęcia przygotowujące do zdobycia certyfikatów językowych) oraz matematyki – jako przedmiotu obowiązkowego na egzaminie maturalnym a sprawiającego najwięcej trudności uczniom.

Nie do przecenienia jest indywidualne podejście do każdego ucznia, w klasie liczącej kilka osób nie ma racji bytu sytuacja pozostawienia ucznia z niewyjaśnioną kwestią. Zarówno uczeń zdolny, jak i uczeń słabszy mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych przygotowanych przez nauczyciela specjalnie dla niego.

Wiele działań podejmowanych jest wielotorowo, interdyscyplinarnie w ramach projektów edukacyjnych. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli zgłębiają wiedzę i poszerzają swoje zainteresowania, aby później odpowiednio wykorzystać „szkolną” wiedzę w dorosłym życiu.

Nauka w naszym liceum przygotuje do podjęcia studiów zarówno na uczelniach publicznych jak i niepublicznych, a znajomość języków obcych otwiera przed naszymi absolwentami drogę do studiów nie tylko w Polsce, ale i za granicą.Wszystkich otwartych, ciekawych świata i gotowych do wytężonej pracy zapraszam do naszego liceum.

Izabela Okrasa
Dyrektor
Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego nr 43
im. Lotników Amerykańskich
www.pspo.edu.pl

Zmiany… zmiany w liceum...

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *