www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Żonglerka faktami ?

– odpowiedź na artykuł radnego Wojciecha Bergera – wydanie 1/2014 lomianki.info[/

W związku z opublikowanym w lomianki.info artykule pod tytułem: "Żonglerka wyburzeniami", uprzejmie proszę Łomianki info – niezależną gazetę o wydrukowanie niniejszej odpowiedzi na wypowiedź Wojciecha Bergera.

Odnosząc się do opinii Radnego Wojciecha Bergera chciałabym wskazać na kilka poruszonych w jego artykule kwestii:

Po pierwsze: Rany Berger rozpoczyna swoją polemikę nazywając nasze działania manipulacją wyburzeniami co już jest co najmniej na granicy pomówienia nas o chęć celowego wprowadzenie mieszkańców w błąd.

Nieprawdziwy jest także cytat przytoczony przez radnego Bergera jakoby Stowarzyszenie Łomianki Razem rozpowszechniały informację w ulotkach zacytuję "żadnych kładek, modernizacji, udrożnień na dotychczasowej trasie wzdłuż Kolejowej i Pułkowej bo grozi to wyburzeniami". Przytoczony cytat nie miał miejsca, jest to zlepek kilku zdań wyrwanych z kontekstu i to można nazwać faktycznie manipulacją i wprowadzaniem mieszkańców w błąd.

Prawda jest natomiast, że Stowarzyszenie Łomianki Razem zarówno w publikacjach jak i na debacie w OCDS 30 listopada przedstawiło mieszkańcom 2 możliwe warianty realizacji trasy S-7 jakie mogą być brane pod uwagę przez GDDKIA i przedstawiło na to konkretne dokumenty.

Obecnie tak jak informowaliśmy na ostatniej debacie są rozważane przez GDKKIA 2 opcje :

WARIANT 1 – po śladzie istniejącej DK7 (czyli ulicy Kolejowej w Łomiankach i Pułkowej w Warszawie) Wariant ten zakłada wyburzenia około 90 posesji przy ul. Kolejowej !

mapa: www.siskom.waw.pl/materialy/s7/czosnowbemowo/S7%20%A3omianki%20wariant%201.pdf
WARIANT 2 ( 2A) – w rezerwie terenu przeznaczonej na drogę ekspresową idącej pomiędzy Łomiankami a Kampinoskim Parkiem Narodowym. mapa: www.drogi.waw.pl/plik/10_S7_Czosnow_Warszawa_1_25000.pdf

I tu zamieszczamy cytat ze strony naszej gminy aby nie było mowy o manipulacji: "W dniu 30 stycznia 2014 roku w siedzibie warszawskiego oddziału GDDKiA odbyło się spotkanie ZOPI (Zespół Ocen Przygotowania Inwestycji) w sprawie S7. W spotkaniu wziął udział Burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski wraz z zastępcą. Spotkanie dotyczyło "Określenia przebiegu północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów – Trasa Armii Krajowej w Warszawie, wraz z materiałami do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowań". W wyniku przeprowadzenia przez biuro projektowe Trakt Sp. z o.o. Sp. komandytowa szczegółowych analiz technicznych, środowiskowych, społecznych w analizie wielokryterialnej REKOMENDOWANO do dalszego procedowania wariant II jako najkorzystniejszy."

Przeprowadzane analizy potwierdziły tylko nasze opinie, że wariant II jest najlepszym rozwiązaniem , bardzo nas to cieszy i będziemy robić wszystko aby jak najszybciej doszło do jego realizacji, ALE OSTATECZNE DECYZJE CO DO WYBORU WARIANTU NIE ZAPADŁY i o tym należy pamiętać.

Wybranie tego wariantu to tylko pierwszy krok do realizacji budowy trasy S-7. Ponieważ ostatnie decyzje polityczne o odłożeniu w czasie jej realizacji spowodowały, że trzeba w jakiś sposób rozwiązać problem płynności ruchu tym razem funduje się protezę w postaci udrożnienia istniejącej drogi pogarszając jednocześnie układ komunikacyjny naszego miasta.

Dlatego zwracamy się do Pana Bergera aby skoncentrował się na realnych i pozytywnych rozwiązaniach, nie blokował ich, a wręcz przeciwnie podjął działania na rzecz przyspieszenia rozwiązań docelowych, które będą służyły wszystkim .

Po drugie: Nie jesteśmy przeciwni kładkom jeżeli miałyby służyć bezpieczeństwu pieszych – tzn. jako alternatywa dla przejść ze światłami. Ale kładki mają służyć co wyraźnie podkreśla GDKKIA: "upłynnieniu ruchu drogowego&
quot;.
Co to dokładnie znaczy dla mieszkańców Łomianek? Zlikwidowanie przejść dla pieszych i zastąpienie ich kładkami pieszo-rowerowymi.
Kolejne rozwiązania to odcięcie wlotów ulic poprzecznych tj. ul.Wiosennej i ul. Wiślanej. ( załącznik dookument poniżej)

Tego typu modernizacja DK7 doprowadzi do tego, że wyjazd z Łomianek będzie ograniczony do 2 wylotów: przy ul. Brukowej i tzw. Graniczce. Nie trzeba być wielkim analitykiem, żeby stwierdzić, że może to spowodować kolejne utrudnienia i korki w Łomiankach, natomiast DK7 niewątpliwie uzyska większa płynność ruchu dla tranzytu i samochodów kierujący się do Warszawy. Tu pytanie do radnego Bergera : "Czy jest to w interesie mieszkańców Łomianek?"

Po trzecie: Radny Berger po raz kolejny próbuje odwrócić uwagę od tematu jakim jest obecnie wybór przez GDDKIA konkretnego przebiegu trasy S7 wskazując TRASĘ NADWIŚLAŃSKĄ jako alternatywę.
Nie wspomina, że wariant ten jest ona odrzucony i nie jest w ogóle brany pod uwagę z wielu względów między innymi, że są to obszary „specjalnej ochrony” objęte programem Natura 2000. Czemu ma służyć takie postępowanie?

Używanie argumentu powodzi i braku dostateczny modernizacji nie jest argumentem za budową po wale. Pan radny Berger zapomniał, że tak niedawno Warszawa była zagrożona pomimo istniejących dróg po wale lub obok ( wał Międzyszyński) i to tylko utrudnia wykonywanie napraw i zabezpieczeń.

Może raczej Pan radny wykazałby inicjatywę i przedstawił raport co w przypadku modernizacji wałów zrobiły powołane do tego służby. Kiedy też tak ważną sprawą interesowała się rada gminy i jakie podjęła uchwały w kwestii wzmocnienia wałów.

Jeżeli Radny Berger mimo wszystko ma pomysł jak wprowadzić swój pomysł w życie to niech działa i przedstawi konkrety.

Po czwarte uważamy, że istnieją konkretne argumenty przemawiające za realizacją S7 w WARIANCIE 2 i dlatego też pragniemy je przedstawić mieszkańcom na najbliższej debacie 6 marca w ICDS o godz. 19.00.

Jako mieszkańcy Łomianek popieramy budowę Południowej Obwodnicy Warszawy jako potrzebną i korzystną także dla mieszkańców naszej gminy, ale uważamy, że Rada Miejska powinna stanowczo zaprotestować przeciwko realizowaniu je kosztem w/w odcinka trasy S7. Przedmiotowy odcinek trasy S7 jest od lat oczekiwany przez społeczność lokalną jako niezbędny dla udrożnienia obsługi komunikacyjnej naszej gminy i wylotu północnego z Warszawy.

Chcemy prosić nasze władze miejskie (Radę Miejską i Burmistrza) o wyrażeniu zdecydowanego sprzeciwu przeciw realizacji wariantu 1 oraz o podjęcie wszelkich działań zmierzających do przywrócenia realizacji trasy S7 (odcinek północny) niezależnie od działań związanych z budową Południowej Obwodnicy Warszawa.

Celem naszych działań jest utrzymanie realizacji S7 w zaktualizowanym Krajowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2020 lub chociaż wpisanie jej listę rezerwową z najwyższym priorytetem.

W załączeniu dokument potwierdzający stanowisko GDDKIA w kwestii rozważanych rozwiązań na odcinku ul.Kolejowej, czyli rozwiązaniach obejmujących również odcięcie włącznia ul. Wiślanej.

Z poważaniem

Joanna Roszkowska
Stowarzyszenie Łomianki Razem

Żonglerka faktami ?

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

8 komentarzy

 1. arbi

  Panie Berger nich Pan dla oszczędzi wstydu nam wszystkim. Trasa po wale, a tak naprawdę obok bo wał do nie górka piachu ale składnik zabezpieczenia przeciwpowodziowego i jako taki nie podlega zabudowie, jest jednym z głupszych pomysłów frustratów z Dąbrowy i ich przyjaciół.
  Daj Pan już spokój.
  S7 powinna przebiegać tam gdzie ją planowano pół wieku temu.
  Jak nasze władze państwowe poszerzą obecną s7 to zapomnijcie o nowej trasie na wiele lat. Wykażą, że przepustowość wzrosła z …. do …. więc na chwilę obecną wystarczy i będzie pozamiatane. Aaaaaa Dąbrowy to nie ruszy przecież i tak się dostaną do Warszawy od strony Zachodniej. Nie do Was ten apel.

  0
  0
  Odpowiedz
 2. muss

  To co pisze te „łominkirazem” jakoś zupełnie mnie nie przekonuje. Jaki tego cel? Jakich rewelacji jeszcze się możemy spodziewać przed wyborami? Już jestem lekko zmęczony takimi „działaczami”.

  0
  0
  Odpowiedz
 3. więcej szacunku

  Też uważam, że traktują niezależne Info jak „zsyp” na swoje dewagacje. Czytać się tego nie chce.
  Już kiedyś ktoś prosił tu o to aby administrator zwrócił uwagę na styl i formę ich publikacji. Przyłączam się do tej prośby.

  0
  0
  Odpowiedz
 4. z boku

  ku rozwadze piszących……

  temat trasy S7 nie rozstrzygnie się w Łomiankach, ale w GDDKiA i nie w ciągu najbliższego czasu, ale za kilka lat

  wszelkie merytoryczne i niemerytoryczne dyskusje na ten temat wywoływane przez Łomianki Razem są niczym innym jak próbą rozniecenia starego jak swiat konfilktu wśród mieszkańców Łomianek na osi Dabrowa-reszta mieszkańców

  jest to działanie typowe dla roku wyborczego i mamy do czynienia z niczym innym, jak z początkiem kampanii politycznej – w tym wypadku Łomianki Razem należny traktować jako cos w rodzaju komitetu wyborczego – na pytanie czyjego – wystarczy spojrzeć przez kogo i gdzie Łomianki Razem jest silnie promowane

  proszę zastanowić się głęboko nad podejmowaniem tej rękawicy i wchodzeniem w jakiekolwiek dyskusję

  zwracam uwagę na fakt, ze Łomianki Razem nie wzywają do publicznego ogłoszenia stanowiska w tej sprawie przez Burmistrza Dabrowskiego, ale cały czas powtarzają jak mantrę, żeby rada miasta zajęła jednoznaczne stanowisko w tej sprawie

  logicznym jest, że Rada (z racji tego chociażby, że radni są z rożnych części Łomianek) nie zajmie stanowiska jednoznacznego, tylko się pokłóci i o to w tym wszystkim tak na prawdę chodzi

  apeluje o rozwagę i nie podejmowanie bezsensownej dyskusji, a przynajmniej zawieszenie jej do wyborów

  założę się, że jak zwykle temat po wyborach ucichnie

  czy ktoś przyjmuje zakład?

  NIE DAWAJCIE SIĘ WCIĄGAĆ W POLITYKĘ WYBORCZĄ/LOKALNĄ PRZEZ DZIAŁANIA ŁOMIANKI RAZEM, SPÓJRZCIE JAK MOCNO NA ŁAMACH GAZETY ŁOMIANKOWSKIEJ, WWW I FACEBOOKU URZĘDU JEST ONA POKAZYWANA

  nie jest przecież tak, ze w Łomiankach nie ma innych społecznych działań, ale z jakiegoś powodu to działania Łomianki Razem są medialnie tak bardzo widoczne i to dokładnie w roku wyborczym

  wystarczy poczekać do jesieni, nie dyskutować

  i tak nie mamy na to w chwili obecnej wpływu, a po wyborach sprawa ucichnie i będzie jak zawsze, niestety.

  zwracam tez uwagę na to, że to Burmistrz rządzi tą gminą i on jest od tego, żeby nas godnie reprezentować przed chociażby GDDKiA, a rada ma tu „tyle” do powiedzenia, że o wiele lepiej prosić o pomoc zielonych, bo to większy i bardziej realny nacisk na GDDKiA w przyszłości

  ku rozwadze…

  0
  0
  Odpowiedz
 5. Obserwator

  Jak mówią gracze tyle tylko, że nie dla Łomianek. Łomianki jak osiołek nie wiedzą co wybrać. I to kusi i to nęci, przynajmniej zgodnie ze stanowiskami kół-osób rzekomo wiarygodnych. Więc się kłócą i nie są w stanie zgłosić jednobrzmiącego stanowiska. Przy czym prawda jest taka, że niewielu w Łomiankach tak naprawdę wie o co chodzi! A chodzi o drobne, prywatne, czasem być może i brudne interesiki. Nie chodzi o poprawę komunikacji, chodzi w dużej mierze o papkę wyborczą.
  Więc się ściemnia. Pomija się istotne dla oceny sytuacji fakty. Mówi się źle, bardzo źle.
  No więc może kto mi wytłumaczy skąd się wzięły rzekome wyburzenia na Kolejowej, jeżeli dotyczą jednej z opcji przebudowy tej ulicy? Kto jednoznacznie stwierdzi, że nie będzie przejazdu na osi Wiślanej? Dlaczego przejścia naziemne mają być gorsze dla mieszkańców niż jednopoziomowe przejścia na światłach?
  Łomianki razem wrzeszczą my tej przebudowy nie chcemy, bo musi być wykonana mało realna trasa koło puszczy. Dlaczego, pomijają milczeniem wątek Kolejowej, dlatego że bezzasadnie go do szczętu opluli? Dlatego, że przebudowa Kolejowej to szansa na poprawę dojazdu do Warszawy w stosunkowo bliskiej perspektywie.
  Dlatego że ta ka przebudowa jest bardziej realna choćby z uwagi na koszt. I pewnie dlatego, że taka przebudowa nie wyklucza celowości budowy w przyszłości trasy przez Bemowo koło puszczy!

  0
  0
  Odpowiedz
 6. zez

  Wreszcie ktoś mi uświadomił problem. Nagła erupcja aktywności w sprawie S-7 ma niewątpliwy związek z wyborami.
  Komuś do czegoś służy na 100%.
  A jakie będą skutki? Jeszcze większe skłócenie mieszkańców niż przy przeciętnych wyborach. Odkopanie rowów, które ostatnio trochę się zacierały.
  Apel o powstrzymanie się od politycznego wykorzystywania S-7 absolutnie zasadny ale nie da się go zrealizować z Łomianki Razem.
  Żądanie, bojkot, masowy sprzeciw przeciw takim machinacjom – już bardziej. Tylko musimy się jakoś zebrać, my wszyscy, podobnie myślący.

  0
  0
  Odpowiedz
 7. Obserwator 2

  Do zez:
  Racja, już na drugim wątku mówię, nie dajmy się zwariować, nie dajmy się wciągnąć w ten bilard.
  To jest przedwyborcza kopanina, kolejny raz ośmieszane są Łomianki. Tym razem ewidentnie „pod patronatem” Razem Łomianki Ośmieszone.
  Dobrej nocy, Obserwator 2

  0
  0
  Odpowiedz
 8. Obserwator III

  Ani51 napisała:
  Faktycznie ślepota wielu w tym Stefana, Łomianek Razem oraz groźne milczenie władz poraża. Faktem jest, że przedstawiona nam projekt wstępny. Dopiero dokładne rozrysowanie i dopracowanie projektu pokaże co trzeba będzie wyburzać. Sorry, ale rozbudowa dróg wymaga czasem takich poświęceń. Współczuję tym którym grozi utrata domu lub innego obiektu budowlanego. Na całe szczęście większość budynków to mocno zużyte budyneczki przemysłowe, lub wiekowe domki jak te na skrzyżowaniu z Brukową od strony Wisły. Współczuję, ale dobro większości decyduje. A teraz może spróbujmy odszyfrować co wstępny projekt pokazuje. Widzimy, że przebudowana zostanie droga na trasie Kolejowej, Pułkowej i Wisłostrady od Czosnowa do Trasy AK. Po wstępnej analizie, widać że projektanci na całej tej trasie wyeliminowali skrzyżowania jednopoziomowe z tą drogą S-7. Wzdłuż trzypasmowej bezkolizyjnej w każdą stronę jezdni głównej, wybudowaną będą po dwie drogi opaskowe o szerokości 7 m z ruchem dwustronnym. Tak więc zamiast obecnych (na większości przebiegu Kolejowej i Pułkowej) tylko dwóch pasów ruchu w każdym kierunku o prędkości na wielu odcinkach dopuszczalnej na poziomie 60 km/h ( średnia prędkość na całym tym odcinku nie większa niż 30-20 km/h) z licznymi skrzyżowaniami i przejściami w jednym poziomie, będą dwa razy po trzy jezdnie na których prędkość będzie dwa-pięć razy większa niż dotychczas, a więc i przepustowość mocno wzrośnie. W dodatku drogi opaskowe mogą również służyć jako drogi dojazdowe do Warszawy. Posiadają one po dwa pasy w każdą stronę, a więc tyle ile obecna Kolejowa czy Pułkowa. Wiadomo, że z powodu licznych skrzyżowań ruch tam będzie wolniejszy, ale nie zmienia to faktu powstania alternatywnego dojazdu. Podsumowując :
   PRZEPUSTOWOŚĆ I SZYBKOŚĆ W WARIANCIE MAKSYMALNYM WZROŚNIE WIELOKROTNIE, I POWINNO ZAPEWNIĆ PŁYNNY DOJAZD Z ŁOMIANEK PRZEZ NASTĘPNE LATA.
   INNE WARIANTY PRZEBUDOWY POWINNY RÓWNIEŻ ZAPEWNIĆ WZROST PRZEPUSTOWOŚCI TEJ DROGI.
   TAKA PRZEBUDOWA DA CZAS NIEZBĘDNY NA PONOWNE ZAPROJEKTOWANIE I UZYSKANIE ODPOWIEDNICH ZEZWOLEŃ NA WARIANT MSZCZONOWSKI.
   PRZEBUDOWA WINNA WIĘC W SPOSÓB ISTOTNY WPŁYNĄĆ NA POPRAWĘ ŻYCIA ŁOMIANEK I POWINNA BYĆ W SPOSÓB POWAŻNY ROZPATRYWANA PRZEZ MIESZKAŃCÓW I WŁADZE.
  Odrzucenie tej możliwości jest wbrew żywotnym interesom mieszkańców Łomianek i może doprowadzić do sytuacji, że nie powstanie nic, za my będziemy tkwili w korkach, lub że powstanie przebudowa NIE UWZGLĘDNIAJĄCA ŻYWOTNYCH INTERESÓW MIESZKAŃCÓW.

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *