www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Zopiniuj Strategię Rozwoju Łomianek

Urząd Miasta i Gminy Łomianki Informuje, że przygotowana została wstępna wersja robocza projektu dokumentu pt. STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY ŁOMIANKI DO 2020 ROKU.

Opracowując powyższy dokument posłużono się metodą ekspercko-społeczną, akceptowaną przez organy decyzyjne Unii Europejskiej. Powołany przez Burmistrza Łomianek Zespół ds. aktualizacji strategii rozwoju, we współpracy z ekspertami z SGH w Warszawie, przygotował wstępną wersję projektu tego dokumentu.

W chwili obecnej nadszedł czas poddania go konsultacji społecznej: opiniowaniu, ocenie i weryfikacji przez Radnych Miejskich, przedstawicieli jednostek pomocniczych gminy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i wszystkich mieszkańców zainteresowanych rozwojem naszej gminy.

UM Łomianki zwraca się z prośbą o włączenie się w proces tworzenia tego dokumentu, zapoznanie się z jego treścią oraz zgłaszanie swoich opinii, uwag i propozycji w terminie do 12 grudnia 2007 r. do Biura Integracji Europejskiej i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego, ul. Warszawska 71, pokój 13, tel. 22 768 62 16; e-mail: wszumiglowska@lomianki.pl.

Projekt STRATEGII – (Adobe PDF – 520kb)

źródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

Zopiniuj Strategię Rozwoju Łomianek

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *