www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Zwierciadło pokazuje prawdę.

Pewien Sąsiad, zainteresowany poprawą atmosfery w Łomiankach, zwrócił naszą uwagę na post pod tekstem ŁR "W krzywym zwierciadle Radnego Bergera".

Oto pogląd Pana Józefa o Panu Bergerze, którego z upodobaniem atakują połączone siły Pana Burmistrza wspierane przez Łomianki Razem:

NIEZALOGOWANY: #Józef IP: 213.238.77.*
2014-07-20, 21:49
Dzieło jest wizytówką jego twórcy.
Przez pryzmat tekstu polemicznego podpisanego przez stowarzyszenie "Łomianki Razem" jawi się towarzystwo, które nie zważając na fakty, prze do sobie znanego celu. Z "polemiki" tej wynika jasno, że celem tym nie jest ani podniesienie jakości sieci drogowej na terenie gminy Łomianki lub przynajmniej sprawności jej głównych szlaków komunikacyjnych, ani taki czy inny przebieg trasy S7, ani też w ogóle jakość życia łomiankowskiej społeczności.
Jeśli by takie były cele, które stowarzyszenie ŁR zamierza osiągnąć, to tekst musiałby bazować na rzeczywistości, na faktach; a nie posługując się niedomówieniami, insynuacjami i zafałszowaniami budować pełen półprawd obraz rzeczywistości "wirtualnej", w którym – niestety- rzekoma informacja jest w rzeczywistości zastąpiona czystej wody indoktrynacją.
Jak można ufać grupie deklarującej, że działa dla dobra mieszkańców jeśli jednym ze sztandarowych jej haseł jest protest przeciw udrożnieniu jednej głównych szlaków komunikacyjnych miasta???… Cóż to? Czyżby "Łomianki Razem" wolały ulice zakorkowane od udrożnionych? Przecież to absurd!. Jako mieszkaniec chciałbym aby nie tylko "wjazd do Warszawy na odcinku od Brukowej do Trasy Mostu MSC" – jak czytam w uchwale Rady Miasta – został udrożniony, ale też, zwłaszcza w godzinach szczytu, ulica Warszawska, Wiślana, Rolnicza i wszystkie inne ulice gminy były przejezdne. Zwłaszcza w godzinach szczytu.
"Łomianki Razem" straszą wyburzeniami w przypadku udrażniania dojazdu z Warszawy. Po co to zastraszanie mieszkańców skoro dla udrożnienia ujętego w uchwale miasta odcinka nie potrzeba wyburzeń.?
Łomianki Razem podają nam do wierzenia swoisty aksjomat, że jedynie tzw. Wariant II trasy S7 – czyli wzdłuż puszczy jest panaceum na komunikacyjne bolączki Łomianek. Tymczasem w świetle pomiarów ruchu i prognoz opracowanych przez specjalistów z PW oraz informacji z opracowań GDDKiA nie jest to prawda. Przeciwnie jest bardzo prawdopodobne, że budowa wariantu II nie wpłynie w istotnym stopniu na zmniejszenie obciążenia ruchu na Kolejowej w Łomiankach. Dlaczego? -Wariant ten wyprowadzać ma ruch na obrzeże Warszawy – w kierunku Konotopy. Tymczasem według opracowań GDDKiA celem dla około 90% pojazdów jadących Kolejową nie są peryferie lecz centrum Warszawy.
Po prostu Wariant II faktycznie nie jest przewidziany jako obwodnica Łomianek lecz jako obwodnica Warszawy i nieuchronnie doprowadzi do zbudowania w przyszłości jeszcze jednej trasy ekspresowej przez nasz teren – tzw.: Trasy Legionowskiej…
Nie ma co dalej dyskutować z tekstem autorstwa ŁR – za dużo w nim – powiedzmy: "konfabulacji", a sprawa drogi ekspresowej, zwłaszcza wariantu II, jest sztucznie podgrzewana ponieważ dotyczy zadania inwestycyjnego, które nie jest przewidziane do realizacji obecnie lecz w perspektywie co najmniej kilkunastu lat. Po co zatem już teraz takie zaostrzanie napięć? Chyba, że jest to tylko pretekst służący innemu celowi.
Prawdziwych celów jakie "Łomianki Razem" chcą osiągnąć można się tylko domyślać.
Na pewno jednym z nich jest wyrządzenie przykrości radnemu Bergerowi. Dodam, że niezasłużonej przykrości. Jestem pełen uznania dla jego postawy. Jest radnym, który nie kamufluje swoich rzeczywistych poglądów, potrafi je jasno wyartykułować i robi to nie tyle w imieniu swoim co – przede wszystkim- w imieniu mieszkańców, których głosami -po to właśnie, został wybrany. Z głoszonymi przez niego poglądami można się zgadzać lub nie, ale prawda jest taka, że dyskurs publiczny jest możliwy, może być
twórczy i dobrze służyć Dobru Wspólnemu wszystkich mieszkańców wyłącznie wtedy gdy wszystkich jego uczestników stać będzie wzajemny szacunek i przy tym na taką dozę odwagi cywilnej jaka cechuje osobę Wojciecha Bergera. Rozumiem jednak, że stowarzyszeniu ŁR nie w smak taka postawa radnego. To przykre.
Nie znam bliżej stowarzyszenia Łomianki Razem. Jestem jednak wdzięczny, że polemika się ukazała. To dlatego, że przez jej pryzmat mogłem przynajmniej po części je poznać. Tekst polemiki jest wizytówką, która pozwala ocenić rzeczywiste a nie tylko deklarowane kompetencje, rzetelność i sposoby działania stowarzyszenia ŁR. Wizytówka mogłaby budować zaufanie. Niestety tak nie jest.

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

1 komentarz

 1. Laboratorium Lomianki

  Dobry wieczór, postanowiliśmy przypomnieć ten tekst, aktualny i ciekawy zwłaszcza w świetle Oświadczenia w sprawie S7 podpisanego przez W. Bergera oraz wielu innych aktywnych mieszkańców. Niestety, obserwowane w międzyczasie działania i wypowiedzi Stowarzyszenia ŁR nie napawają optymizmem. Raczej potwierdzają hipotezę roboczą o czysto politycznych celach podejmowanych akcji, zaczynając od kwestii odrolnienia i urbanistyki, przez lansowanie konfliktowych sytuacji z GDDKiA, do ataków personalnych na p. Bergera. Może pominęliśmy jeszcze jakąś aktywność, za co przepraszamy i prosimy o uzupełnienia.
  Czy tak ma się realizować społeczna funkcja Stowarzyszenia ?
  Prosimy o przemyślenie tej kwestii.
  Pozdrawiamy, Laboratorium Łomianki

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *