www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Biuletyn poza cenzurą Nr 2/13

W numerze m.in.: Dom Kultury pod klucz! Burmistrz zamknął instytucję przed planowaną kontrolą... Stop chuligaństwu i zakłócaniu obrad Rady Miejskiej w Łomiankach... Prawdziwe...

Biuletyn poza cenzurą Nr 1/13

W pierwszym numerze m.in.: Gazeta Łomiankowska.pl i Portal Gminy świadomie budują negatywny wizerunek Rady Miejskiej... Radni zabezpieczyli w budżecie środki m.in. na...