www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Biuletyn poza cenzurą Nr 2/13

W numerze m.in.: Dom Kultury pod klucz! Burmistrz zamknął instytucję przed planowaną kontrolą... Stop chuligaństwu i zakłócaniu obrad Rady Miejskiej w Łomiankach... Prawdziwe...